Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Mis on Euroopa Parlament?

Mis on Euroopa Parlament?

Vastavalt 1957. aastal sõlmitud Rooma lepingule koosneb Euroopa Parlament "Euroopa Ühenduseks liitunud riikide rahvaste esindajatest".

Euroopa Parlamendis on hetkel 766 liiget ning Eestit esitab hetkel 6 saadikut. Tulenevalt Lissaboni lepingust valitakse 2014. aasta mais valitakse Euroopa Parlamenti 751 saadikut  28 liikmesriigist. Euroopa Parlamendi liikmed valitakse alates 1979.a otsestel, ühetaolistel ja üldistel valimistel viieaastaseks ametiajaks proportsionaalset esindatust tagava süsteemi kohaselt. Eestis valitakse Euroopa Parlamenti 6 liiget.

Kus parlament asub?

Euroopa Parlament töötab Strarsbourg'is (Prantsusmaal), Brüsselis (Belgias) ja Luksemburgis.  Parlamendi haldusüksus (peasekretariaat) asub Luxembourgis.

Millega parlament tegeleb?

Parlamendil on kolm põhilist ülesannet:

  1. jagab nõukoguga seadusandlikku võimu. Asjaolu, et ta on otseselt valitav organ, aitab tagada Euroopa Liidu õigusaktide demokraatlikku õiguspärasust.
  2. teostab demokraatlikku järelevalvet kõigi Euroopa Liidu institutsioonide, eelkõige komisjoni üle. Ta on pädev kiitma heaks või lükkama tagasi volinike nimetamist ning tal on õigus avaldada umbusaldust tervele komisjonile.
  3. jagab nõukoguga võimu Euroopa Liidu eelarve üle ja võib seega mõjutada Euroopa Liidu kulutusi. Menetluse lõpus võtab ta eelarve tervikuna vastu või lükkab selle tagasi.

allikas: Euroopa Liidu portaal

 

Viimati muudetud 21.02.2024