Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Linnavolikogu valimised 2021

  • Tallinna linnaosakogude komisjon 12. novembri 2021 otsused nr 21-28

Tallinna linnaosakogude koosseisude ja asendusliikmete kinnitamine


  • Tallinna linna valimiskomisjoni 10. novembri 2021 otsused:

Tallinna Linnavolikogu 10. koosseisu liikmete registreerimine

Tallinna Linnavolikogu 10. koosseisu asendusliikmete registreerimine

Lisa – Tallinna Linnavolikogu 10. koosseisu asendusliikmed 2021

Tallinna Linnavolikogu 10. koosseisu lisamandaatide registreerimine

Lisa – Tallinna Linnavolikogu 10. koosseisu lisamandaadid 2021

Tallinna Linnavolikogu 10. koosseisu kokkukutsumine

  • Tallinna linna valimiskomisjoni 19. oktoobri 2021 otsused:

Valimisringkondade hääletamistulemuste protokollide kinnitamine

Lisa - Tallinna valimisringkondade hääletamistulemuste protokollid 2021

Valimistulemuste protokolli kinnitamine

Lisa - Tallinna valimistulemuste protokoll 2021

 

  • Tallinna linna valimiskomisjoni 10. septembri 2021 otsused

Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2021 valimisteks kandidaatide registreerimine ja registreerimata jätmine

Lisa 1 Tallinna linnaosakogude kandidaatide registreerimine

Lisa 2 Tallinna linnaosakogude kandidaatide registreerimata jätmine

Liisuheitmist, mis toimus 10. septembril 2021 kell 10.00, saab järele vaadata siin:

Viimati muudetud 16.11.2021