Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vaatleja

Vaatleja

Alates 2014. aastast ei väljastata vaatlejatele enam vaatlejatunnistusi.

Igaühel on õigus vaadelda valimiskomisjonide toiminguid ja viibida vaatlejana valimiskomisjoni koosolekutel. Enne vaatlema asumist on vaatlejal soovitav läbida jaoskonnakomisjoni liikme koolitus Vabariigi Valimiskomisjoni e-koolituskeskkonnas aadressil koolitus.vvk.ee , mis annab ettevalmistuse edukaks vaatlemiseks ning selgitab valimiskomisjonide toimingute sisu.

 

Vaatleja õigused ja kohustused

1. Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end valimiskomisjonile esitlema.

2. Vaatleja võib viibida Vabariigi Valimiskomisjoni, maakonna valimiskomisjoni, elektroonilise hääletamise komisjoni ning jaoskonnakomisjoni koosolekutel, samuti jälgida kõiki valimiskomisjonide toiminguid, sealhulgas hääletamise korraldamist ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemist.

3. Vaatlejal on õigus kirjutada üles hääletamiskasti de või nende avade pitseerimisel kasutatud turvaplommide ja -kleebiste numbrid.

4. Vaatleja ei või segada valijate hääletamist, valimiskomisjoni tööd ega osaleda valimiskomisjoni pädevuses olevates toimingutes.

5. Vaatlejal ei ole õigust tutvuda valijate nimekirjaga, välja arvatud enda kohta valijate nimekirja kantud andmete õigsuse kontrollimiseks.

6. Kui ruumipuudusel ei ole võimalik tagada kõigile vaatlejatele võrdseid tingimusi toimingute jälgimiseks, toimub vaatlemine vastavalt valimiskomisjoni korraldustele.

Viimati muudetud 21.02.2024