Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Aktiivne ja turvaline koolipäev

Kesk-Läänemere programmi INTERREG IVA, 2009 - 2012
Tallinna Haridusamet, partneriks Turu linn

„Aktiivne ja turvaline koolipäev“ sai algatatud eesmärgiga muuta koolielu ja õppetöö aktiivsemaks ning lõbusamaks.

Projektiga aidati sisustada õpilaste vahetunde ja ka peale kooli veedetavat aega. Kõigepealt uuriti õpilaste arvamust, mis teeb ühe koolipäeva toredaks ja mis mitte. Nendele tulemustele tuginedes koostati 45-s Tallinna koolis konkreetsed tegevuskavad. Soetati juurde rohkesti aktiviseerivad vahendeid, mis aitaks aktiivselt ja turvaliselt, õpilaste koolielule särtsu juurde puhuda. Tulemusteks aktiivsed vahetunnid, tegevused peale kooli ja ka õues õppimised. On suur rõõm, et projektiga olid seotud peaaegu kõik pealinna koolid.

Eriti hea meel on sellest, et aktiivse ja turvalise koolipäeva tulemustest on välja kasvanud üleeestline programm "Liikuma kutsuv kool“,  mida veab Tartu Ülikool ning kuhu on ka mitmed Tallinna koolid on jätkuvalt kaasatud.
 
Projekti koordinaator, Sirje Aher: "Jätkuvalt aktiivsed ja turvalised koolipäevad!"
Projektiidee taotluseks vormistamisel mõeldakse ka sellele, kuidas saavutatud tulemused jääksid kestma. Osalt aitab sellele kaasa õigesti valitud probleem, mille lahendamist ühiskond vajab.

Interreg IVA programmi projekt „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ pakkus leevendust probleemile, mida tunnetati nii Eestis kui Soomes: lapsed ja noored liiguvad vähe ning otsest omavahelist suhtlust asendab tihti internet. Probleemile asuti lahendust otsima Tallinna ja Turu koolides. Kummastki linnast võttis osa 45 kooli.
Projekt oli pikk, kestis ligikaudu kolm aastat, ning see võimaldas teha läbimõeldud otsuseid, neid läbi proovida ja sagedasti kogemusi vahetada. Lõpptulemus oli väga hea: nii Turu kui Tallinna koolides muutus õpilaste, õpetajate, koolide juhtkondade kui üldsuse suhtumine laste koolipäeva aegsesse liikumisse ning paranesid seda soodustavad võimalused.

Tallinna koolides aset leidnud muutused on juurdunud ja igapäevased: lapsed mängivad vahetundides koos, neile on vahetundidel avatud saali ja aula uksed ning vahetunnid saab õues veeta. Praeguseks nii tavapärane nõudis aga projekti kestel rohkesti mõttejõudu, näiteid Turu õpilaste tegevustest, liikuma ja koos mängima innustavate vahendite ostu igale koolile ning pidevat selgitustööd vanematele ja kolleegidele, kes liikuvate laste turvalisuse pärast muretsesid.
Eriti hea meel on sellest, et aktiivse ja turvalise koolipäeva tulemustest on välja kasvanud üleeestline programm "Liikuma kutsuv kool“,  mida veab Tartu Ülikool ning kuhu on ka mitmed Tallinna koolid on jätkuvalt kaasatud.

safe and active schoolday.PNG

Viimati muudetud 30.09.2020