Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

DigiAudit – Hoone suutlikkuse audit reaalajas

DigiAuditPidev energia, ventilatsiooni ja õhukvaliteedi monitooring sadades hoonetes tekitab suurandmeid. Nende andmete käsitlemiseks töötatakse välja analüütika, mis võimaldab hoonete olukorra jälgimist ja võrdlemist, diagnostikat ja tehnosüsteemide vigade tuvastust reaalajas.
Projekti kaastatud hooned kajastavad munitsipaalhoonete portfelli läbilõiget: koolid, lasteaiad, kontorid ja sotsiaalhoolekande hooned. Lisaks kohalike omavalitsuste hoonetele on projekti kaastatud ka TalTechi ülikoolilinnaku hooned. Kokku ühendatakse platvormiga 45 hoonet.
Hoonete andmete baasil töötatakse välja andmetöötluse ja -halduse tööriistad. Platvormis eraldatakse suutlikkuse monitooringu funktsioonid hooldusega seotud automaatsest diagnostikast.

Projekti tulemusena paigaldatakse 20sse Tallinnale kuuluvatesse hoonetesse täiendatud sensorite komplektid, võimaldamaks jälgida sisekliimat. Võimalik on teostada hoonete seisukorra automaatset diagnostikat. Valmib kolmetasandiline juhtimislaud, mille kaudu on võimalik hoonete seisukorda jälgida ning hinnata parandus- ja investeerimisvajadusi.

 


DigiAudit on üks Euroopa rohelise pealinna lipuprojektidest.
 

Roheline_pealinn_EK_horisontaalne_EST_varviline_RGB.jpg
 

 DigiAudit projekt kuulub nelja targa linna pilootprojekti hulka, mis valiti 2020.a. ideekonkursi baasil.
Pilootprogrammi viib ellu Targa linna tippkeskus ja seda rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti Teadus- ja Haridusministeerium.

Viimati muudetud 19.06.2023