Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

GreenTwins – Tallinna-Helsingi digitaalne rohemudel

GreenTwinsGreenTwins tegeleb digitaalse kaksiklinna (HEL-TAL) rohemudeli väljatöötamisega, füüsilise ruumi mudelite analüüsimisega ning geoinformaatika alaste andmete ja liikumise digiteerimisega.
Projekti teeb maailmas ainulaadseks rohekeskkonna digitaalne mudeldamine, mis võimaldab maastikumuutusi analüüsida ja katsetada täiesti uutel viisidel.

Projekti eesmärk on tegeleda digilahendustega linnakeskkonna sini- ja rohevõrkude modelleerimiseks ning tarkvara ja mudelite väljatöötamisega, mille kaudu edastatakse infot linnaplaneeringute mõjude kohta erinevatele sidusrühmadele.

Linnaplaneerimises kasutatakse üha enam 3D modelleerimist, kuid vähem haljasalade puhul. Samas 3D linnamudelid peaksid sisaldama haljasalasid, sest see muudab linnaplaneerimise terviklikumaks ja jätkusuutlikumaks. Haljastus ning selle koostoime ja mõju ülejäänud linna infrastruktuurile peavad olema arvesse võetud nii planeerimise analüüsis kui ka simulatsioonides. Rohe-elementide arendamine võimaldab planeerimisel ja simulatsioonide koostamisel hõlmata ka haljastust ja selle koostoimet ja mõju ülejäänud linna infrastruktuuris.

Tallinna linn avab 2023. aasta kevadel kaasamiskeskuses (participation HUB). Keskus saab olema näituse- ja koosloomeruum, mis on varustatud moodsaima visualiseerimistehnoloogiaga ning mille eesmärgiks on hõlbustada kodanike osalemist linnaruumi kujundamise protsessides ning soodustada seeläbi sisukat diskussiooni linna, arendajate, erialaspetsialistide ja elanike vahel.


GreenTwins projekt aitab kaasa osaluspõhise linnaplaneerimise arendamisele, mis on seotud ühe ÜRO poolt sätestatud ülemaailmse kestliku arengu eesmärgiga (SDG 11). Linnade digitaalsete kaksikute jätkuv areng loob uusi võimalusi kodanike paremaks kaasamiseks ja demokraatlike protsesside parandamiseks kodanikuühiskonnas.

GreenTwins projektis osalevad Tallinna linn, Tehnikaülikool, Aalto Ülikool ja Helsingi linn.

 


GreenTwins on üks Euroopa rohelise pealinna lipuprojektidest.
Roheline_pealinn_EK_horisontaalne_EST_varviline_RGB.jpg


 Lisateave finestcentre.eu/greentwins ja Facebookis www.facebook.com/GreenTwinsProject

Pilootprojekti rahastatakse Euroopa Liidu regionaalarengufondi ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi (grant nr. 2014-2020.4.01.20-0289) toetatud projekti Targa Linna Tippkeskuse raames.

Viimati muudetud 04.05.2023