Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

KNOWING

Mis on KNOWING projekti eesmärk?
Projekti eesmärk on välja töötada tõhus meetmete pakett kliimamuutuste tõttu sagenevate kuumalainetega kohanemiseks.


Mis alaga projekt tegeleb?
Tallinn osaleb projekti pilootalaga Väike-Õismäel (Haabersti linnaosa), kus projekti partnerid töötavad välja piirkonnale sobivaimad kuumalaineid leevendavad meetodid.


Miks Tallinn osaleb?
Klimamuutustega kohanemine on horisontaalne tegevus, millega peavad tegelema nii erinevad ametkonnad (riigi- kui ka omavalitsuse tasandil). Kui läbiviidav pilootprojekt osutub edukaks, saab seda teadmist laiendada analoogsetele piirkondadele Eestis kui ka Ida-Euroopa linnades, kus on toimunud 1960-1980-ndatel aastatel analoogsed arengud linnaehituses.
Lisaks konkreetsele pilootprojektile aitab see teadvustada kliimamuutusi, eriti kuumalainete osas, mida ei peeta põhjapool asuvates riikides seni nii olulisteks, kui Euroopa lõunaosas.  

Riskide maandamine hõlmab lisaks territoriaalsele katvusele väga erinevaid sektoreid. Tallinna jaoks on fookuses tervishoid, energiatõhusus, bioloogiline mitmekesisus ja taristu.
Kõikide nende sektoritega on vaja tegeleda avaliku- kui erasektori koostöös. 

Projekt annab sisendi linnapiirkonna vastupanuvõime parandamiseks konkreetses füüsilises keskkonna nii hoone sise- kui välisruumi osas ning lisaks ka sisendi linna strateegilistele dokumentidele. 
 

Projekti periood
01.06.2022 - 01.06.2026

Partnerid
Juhtpartner: AIT Austrian Institute Of Technology 

Projekti ametlik kodulehekülg: www.knowing-climate.eu
UUDISED:

19.06.2023 - Kuumalained ja soojussaared, mis saab tulevikust?
4.04.2022 - Tallinn katsetab Väike-Õismäel kuumalainete mõju leevendamist

Knowing.png

Viimati muudetud 19.06.2023