Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Projektid

Projektid

AURORA

Projekti eesmärk on kasutada teaduslikke meetodeid ja IT-lahendusi, et aidata poliitika-kujundajaid, tervishoiu-
töötajaid ja omavalitsusi kliimamuutustega seotud probleemide lahendamisel.

Loe edasi
decarbomile.jpg

DECARBOMILE

Projekti eesmärgiks on välja töötada ja piloteerida viimase miili lahendusi kokku 10nes erinevas Euroopa riigis. Tallinn on antud projektis nn. sateliitlinn ja Tallinna väärtuseks on osaleda rohelise viimase miili väljatöötamisel. 

Loe edasi
GGr_seedbed_ru.png

GoGreenRoutes

GoGreenRoutes eesmärk on väärtustada rohelahenduste kaudu Vormsi pargi roheala olemasolevaid looduslikke ja kultuurilisi väärtusi. Eesmärk on park hooldada ja mitmekesistada, muutes seda ligipääsetavaks ja meeldivaks vaba aja veetmise kohaks kõigile piirkonna elanikele.

Loe edasi
Pelguaed_logo.png

Pelguaia ühisaia ehitus ja jätkutegevused

Ehitatakse välja terviklik,  funktsionaalne, tasakaalustatud, säästva arengu põhimõtteid järgiv pilootlahendus, mis toetaks kogukonnaaia tegevusi ja mille kogemusi arvestades saaks linnaaianduse populaarsust üle kanda mujale Tallinnas ja üle Eesti.

Loe edasi
 

Kopli93 vahekasutuse katsemudel

Projekti eesmärk on Kopli Rahvamaja sisehoovi ja kogukonna aia kerge ümberkujundamine.

Loe edasi
Vesinik.jpg

BalticSeaH2

Vesinikumajanduse käivitamine Läänemere piirkonnas. Vesinikumajanduse tarneahelate kujundamine ning keskkonnasõbraliku energia kasutamise suurendamine.

Loe edasi
URBREATH.JPG

URBREATH

Ehitatakse välja terviklik,  funktsionaalne, tasakaalustatud, säästva arengu põhimõtteid järgiv pilootlahendus, mis toetaks kogukonnaaia tegevusi ja mille kogemusi arvestades saaks linnaaianduse populaarsust üle kanda mujale Tallinnas ja üle Eesti.

Loe edasi

JUSTGREEN

Projekti eesmärk on töötada välja metoodika koduläheduse roheluse kättesaadavuse parandamiseks Tallinnas.

Loe edasi
 
 
 
 
pexels-alena-koval-886521.jpg

Cities for Sustainability Governance

Projekti eesmärk on kirjeldada Euroopa linnadele sobiv valitsemise (governance) raamistik, mis aitaks kaasa ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisele.

Loe edasi
treasource.JPG

TREASoURcE

Ringmajanduse väärtusahelate süsteemsete lahenduste piirkondlikud demonstratsioonid ja nende replikatsioonid.

Loe edasi

KNOWING

Projekti eesmärk on välja töötada tõhus meetmete pakett kliimamuutuste tõttu sagenevate kuumalainetega kohanemiseks.

Loe edasi
EUI01-168_SOFTacademy_Tallinn.jpg

SOFTacademy

Eesmärk on välja töötada ning testida linnavalitsustele mõeldud kaasamismudel paneelmajade renoveerimistegevuse kiirendamiseks.

Loe edasi
 
 

Lõppenud projektid: 

decarbomile.jpg

PRECINCT

Projekt loob mudelipõhise koostööplatvormi, mis ühendab küberfüüsilise julgeoleku ja vastupidavuse haldamise nutikate vastupidavate PRECINCTide jaoks.

Loe edasi
267121.jpg

UserCentiCities

Projekti eesmärgiks on auditeerida, uuendada ja kohendada olemasolevaid avaliku sektori e-teenuseid kasutajasõbralikumaks.

Loe edasi
293791.jpg

DigiAudit

Hoonetesse paigaldatakse täiendatud sensorite komplektid, võimaldamaks jälgida sisekliimat. Võimalik on teostada hoonete seisukorra automaatset diagnostikat.

Loe edasi
293790.png

GreenTwins

GreenTwins tegeleb digitaalse kaksiklinna rohemudeli väljatöötamisega, füüsilise ruumi mudelite analüüsimisega ning geoinformaatika alaste andmete ja liikumise digiteerimisega.

Loe edasi
 

ACCESS

ACCESS - "Kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele", mille eesmärgiks on tegevuskava loomine, millega sõnastatakse kultuurivaldkonna tulevik linnas, eesmärgiga tagada kultuuri parem kättesaadavus kõigile linnakodanikele.

Loe edasi
Eesti_SDGs.png

Global Goals for Cities

Partnervõrgustiku eesmärk on arendada ja toetada Euroopa linnade suutlikkust ellu viia kestliku arengu eesmärke (ÜRO Agenda 2030 järgi) kohalikul tasandil, jagades see juures häid praktikaid ning kogemusi partnerlinnade tegevuskavade väljatöötamise kaudu.

Loe edasi
Velotamine_1200x628px.jpg

Bicification

Välisprojektiga „Bicification – jalgrattakasutuse suurendamine linnaliikluses“ soovitakse edendada ning kaardistada jalgrattaga liikumist. 

Loe edasi

AI4Cities

Süsinikneutraalsuse saavutamine tehisintellekti abil. AI4Cities oli ellu kutsutud eesmärgiga kiirendada liikuvuse ja energeetika valdkonnas erinevate tarkade lahenduste abil kliimaneutraalsuseni jõudmist Euroopa linnades.

Loe edasi
  
 
Kopli93, Ilja Matusihis.jpg

CENTRINNO

Centrinno on nelja-aastane uurimisprojekt, mis suunatud ümberkujundatavatele tööstusajaloolistele paikadele, võimaldamaks endiseid tööstusalasid ümber kujundada loovklastriteks ja kogukonnakeskusteks.

Loe edasi
zqmv9jiuwqtx.png

Mobiilsusteenuse rakendamine Eesti linnade ühis- ja eratranspordi ühendamiseks

Projekti käigus hangitakse liikuvusteenuse (MaaS) platvorm, mis võimaldab liita erinevad Tallinnas ja Tartus pakutavad transporditeenused ühtseks paketiks koos sõiduplaneerimise ja maksmise teenustega.

Loe edasi
 

Viimati muudetud 27.03.2024