Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Projektor

Tiitlivõitu aitasid koju tuua mitmed roheprojektid ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Hea lugeja 

Ligi kuu aega tagasi ulatati Tallinnale Euroopa rohelise pealinna tiitel aastaks 2023. Selle tiitli jahtimine on olnud üks vägev ning võimas teekond ning nüüd on võit kodus.
See aga ei tähenda, et saame loorberitele puhkama jääda. Otse vastupidi! Nüüd alles suur töö algab.

Õnneks on käimas mitmeid projekte, mis moel või teisel toetavad rohelist pealinna ning rohepööret. 

Nendest kõigest täpsemalt juba kolmandas Projektori numbris.

Toredat tutvumist!

Euroopa roheline pealinn 2023

Tallinn avaldas rahvusvahelisele žüriile muljet oma süsteemse lähenemisega rohelisele valitsemisele ja omavahel seotud strateegilistele eesmärkidele, mis peegeldavad Euroopa rohelise kokkuleppe ambitsioone.
Tallinna kui üht paremini säilinud keskaegset linna Euroopas, mis kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse, iseloomustab maastike ja koosluste mitmekesine ja mosaiikne olemus, mis on ühtlasi ka haruldaste liikide elupaik.


Kõiki rohelise pealinna uudiseid saad lugeda SIIT.

Global Goals for Cities - Kestliku arengu eesmärkide elluviimine linnades. 

Tallinn juhib märtsis käivitatud 19 Euroopa linna võrgustikku, mille eesmärk on rakendada ÜRO säästva arengu eesmärke kohalikel tasandil,
keskendudes muu hulgas vaesuse kaotamisele, soolisele võrdõiguslikkusele, puhtale veele, kliimamuutustele, säästvatele linnadele ja energiasäästlikkusele, majanduskasvule ja tööhõivele

Projekt on üks Tallinna 2023 Euroopa Rohepealinna lipuprojektidest, mille eesmärgiks on arendada Euroopa linnade suutlikkust ellu viia kestliku arengu eesmärke (SDGs) kohalikul tasandil kogemuste ja heade praktikate jagamise ning partnerlinnade tegevuskavade väljatöötamise kaudu.

Äsja toimus Tallinna linna töörühma kohtumine, kuhu kuuluvad linnaametite ja partnerorganisatsioonide esindajad.
 
Hetkel on käimas kestlike arengu eesmärkide teadlikkuse tõstmise kampaania, millele saab kaasa elada Twitteris.
Kestliku arengu eesmärkides saab täpsemalt lugeda siin!

GoGreenRoutes ehk kuidas looduspõhiste lahendustega uuendada Vormsi parki Lasnamäel. 
Horizon2020 programm, 09.2020 - 08.2024.

Veel päev enne kui Tallinnale ulatati tiitel Euroopa Roheline Pealinn 2023, koguneti roheprojekt GoGreenRoutes raames Lasnamäele Vormsi rohealale, et koos ekspertide, kohalike elanike ning projekti kaasatud partneritega arutleda ning jagada ideid pargi tulevikust.

Kuidas meil läks, saab täpsemalt lugeda SIIT.

Projekti tegevustele ja sündmustele saab kaasa elada ka Facebook grupis "Väärtustame Vormsi pargi linnaloodust": https://www.facebook.com/groups/vormsipark 

Töörühma kohtumine Vormsi rohealal septembri alguses.

Putukaväil: "Siin me oleme!"

Septembrikuus tutvustasime live-ülekandes Rakendusliku Antropoloogia Keskuse poolt koostatud uuringut Putukaväila tänastest kasutajatest, nende ootustest ja vajadustest. Esitletud sai ka kevadist koostööprojekti Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriosakonnaga, mis mõtestas Putukaväila kõrgepingeliinimastide tuleviku kasutusvõimalusi.
Ajaleht Pealinn kajastas 27.09.2021 Putukaväila kõrgepingeliinimastide ümbermõtestamise projekti.
Täpsemalt saab lugeda SIIN.
Järelvaata ülekannet siit!

ACCESS - kultuuri kättesaadavus kõigile linnakodanikele.

ACCESS projekt on sel sügishooajal läbi viinud juba kaks mini-pilooti ehk pop-up kultuuripäevakut. Ühe Kopli 93 hoovis ning teise Põhjala tehase juures.
Kultuuripäevakute raames viisime Kopli elanikeni raamatukogubussi Katarina Jee, korraldasime luulekohvikuid, muinasjututunde, sirutus joogasid ja kohtusime isegi kirjanik Jekaterina Skulskajaga

Ees on ootamas veel ühiskokkamine, 16. oktoobril aadressil Kopli 69b, mille raames otsitakse uusi ja vanu Koplikandi maitseid.
Täpsemalt saab ühiskokkamisest lugeda SIIT.

Lisaks on käimas ka Kopli piirkonna elanike kultuuriliste vajaduste ja ootuste uuring, mis saab olema sisendiks Tallinna linna kultuuri valdkonna tegevuskavasse.

Kui oled huvitatud oma panuse andmisest, siis võta meiega ühendust. 
Kultuuribussi tuuritab. Peatus: Põhjala tehas, 1.10.2021

Centrinno – tööstusrevolutsioon, mis seab elanikud jätkusuutliku ümberkujundamise keskmesse. Tegevus toimub Kopli rahvamajas, aadressil Kopli 93.
Horizon2020, 09.2020 - 02.2024.
Sügishooajaks on Kopli 93 oma aktiivsed välitegevused lõpetanud, kuid iganädalased kogukonna kolmapäevakud jätkuvad endiselt. 
Lisaks kogukondlikele kolmapäevakutele toimus ka esimene Kosmolokaalne festival. 

Kosmolokaalsel festivalil osalesid eksperdid, meistrid ja koolitajad, kes tõid nii vanu kui ka uusi teadmisi, kuidas oma oskusi ja elustiili rikastada ning keskkonnasõbralikumaks muuta. Töötubades õpiti, kuidas korrastada vanu uksi-aknaid, tegeleda linnatingimustes permakultuuriga või liikuda kindalt ja teadlikult pakendivaba elu suunas. 

Hoia pilk peal Kopli 93 Facebooki lehel!

ACCESS kultuuripäevak Centrinno-projekti hoovis, septermber 2021.

AI4Cities - süsinikneutraalsuse saavutamine tehisintellekti toel.
Horizon2020 programm, kestvusega 1.01.2020 - 31.12.2022.
Nutika liikuvuse projekt AI4Cities on jõudnud teise faasi, mille raames hakkavad esialgseid prototüüpe välja töötama 10 ettevõtet. Selleks antakse igale meeskonnale maksimaalselt 80 000€ ning prototüübid peavad valmima 2021. aasta lõpuks. 

“Meie transpordi- ja energialahendused vajavad uuenduslikkust, et jõuda kiiremini kliimaneutraalsust edendavate lahendusteni, toetades rohepööret ja vähendades süsinikuheidet,” sõnas Tallinna Strateegiakeskuse arengu- ja väliskoostöö osakonna juhataja Krista Kampus, kelle sõnul ei ole tehisintellekti komponendi kasutamine enam pelgalt tulevik, vaid jõuab iga päevaga järjest lähemale reaalsusele.

Täpsemalt saab lugeda SIIT.

GUTSY GO välisprojekt andis sõna noortele. 
Tegemist on haridusprogrammiga, milles kasutatakse mitte-formaalse õppimise meetodeid, et noortes üles leida nende potentsiaal ja ainulaadsus. 

Soome suurima ideevõistluse võitnud Gutsy Go on noorte eraldumist ja ühiskondlikku eristumist pidurdav väljaõppemeetod, mis ühendab pedagoogika, meedia ja noorsootöö. 
Gutsy Go eesmärk on tekitada ühes piirkonnas positiivne muutus terve generatsiooni (14-aastaste noorte) väärtustes ja suurendada nende kogukonda kuulumise tunnet. Lisaks pakkus projektis osalemine noortele vaheldust tavapärasest õppetööst, arendas nende probleemi lahendamisoskusi, õpetas üksteisemõistmist ja aitas avastada iseennast.

Täpsemalt saab lugeda ning vaadata noorte poolt tehtud videosid SIIN.

Gutsy Go noored

Augustikuus kohtusid TalTechi õppejõud, teadurid ning linna ametkondade juhid koos spetsialistidega TalTechi vastavatud liginullenergiakuluga Mäemajas, et läbi viia mõttetalgud targa, rohelise ja nutika linna loomiseks.
Mõttetalgutel keskenduti teadmussiirele, säästvale liikuvusele, ringmajandusele, muudatuste juhtimisele, kriisivalmidusele, kliimakindlate lahenduste saavutamisele, kaasaegsele linnaruumile ning hoonete energiatõhususe ja-innovatsioonile.

Mis laudkondade töödest edasi saab ning milliste ideedega hakatakse edasi töötama, selgub juba õige pea. 

TalTech mõttetalgud Mäemajas, august 2021.

Rahastusvõimalused

Innovatsiooni toetavate hangete programmist saab avaliku sektori hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi avaliku sektori uuenduste katsetamiseks, rakendamiseks ning hankimiseks.
Ettevõtjatele annab hangetel osalemine võimaluse katsetada oma uuenduslikke tooteid ning saada hanke võitmisel edasiseks vajalik kogemus ja referents.
    Toetuse andmise eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Eelistatakse mitme kohaliku omavalitsuse (sh maakonna põhiseid) koostööprojekte.
  tulenevalt Covid pandeemiast (nõustamine) juhendamine, psühholoogi palgatoetus/ elanike nõustamine.
  Erasmuse õpirände akrediteering on mõeldud üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses tegutsevatele organisatsioonidele, kelle jaoks on süsteemne õpirännete korraldamine osa organisatsiooni strateegilisest arendamisest ning neil on selles pikaajalised eesmärgid.
    Toetust antakse eesmärgiga võimestada haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.
  ​​Ökosüsteemide taastamine: maa, rannikuaalad, siseveekogud.
Eesmärgiks CO2 bioloogiline kogumine, loodusliku mitmekesisuse taastamine ja madala intensiivusega põllumajandus.
  Kliimaneutraalsusele üleminek nii, et ükski sotsiaalne grupp ei tunneks ennast  mahajäänuna. Riskigruppide kaasamine lahenduste väljatöötamisse ja sotsiaalse innovatsiooni toetamine. 

LIFE Puhtale energiale ülemineku meetme taotlusfoorud          
Peagi avanev: Ringmajanduse valdkonnas investeerimisprojektide piloteerimine, mh tasuvusanalüüsid, kogukonna kaasamine, äriplaanide koostamine, hankedokumentatsiooni ettevalmistamine. 

__________________________________________________________________

Hea lugeja 

Sinuni on jõudnud välisprojektide uudiskiri järjekorranumbriga kaks
On aeg edastada parajalt kompaktne ülevaade Tallinna linna välisprojektidest, värsketest muudatustest ja muudest huvitatavatest kordasaatmistest.

Projektor2 väljaandest leiad valiku projektidest, nende kasuteguritest ja panusest  linna ja linlaste heaollu. Kui Sulle on silma jäänud mõni projekt, mida võiksime lähemalt käsitleda, siis ära hoia seda endale, vaid anna sellest meile teada, vajutades siia.

Aasta algas välisprojektide kompetentsikeskusele kolimisprotsessiga. Oleme nüüdsest Tallinna Strateegiakeskuse koosseisus. 

Global Goals for Cities ehk kestliku arengu eesmärkide elluviimine linnades.
URBACT projekt, mis kestab märts 2021 - detsember 2022. 

Tegemist on seni suurima linnade võrgustikuga, kuhu kuulub üleeuroopaliselt 19 linna ning selle võrgustiku eesotsas on juhtpartnerina Tallinna linn.  

Partnervõrgustiku eesmärk on arendada ja toetada Euroopa linnade suutlikkust ellu viia kestliku arengu eesmärke (ÜRO Agenda 2030 järgi) kohalikul tasandil, jagades see juures häid praktikaid ning kogemusi partnerlinnade tegevuskavade väljatöötamise kaudu. Tallinna linn saab praktilisi teadmisi ja kogemusi kestliku arengu eesmärkidest ning sellega koos ka tegevuskava, kuidas neid läbimõeldult ja tõhusalt integreerida „Tallinn 2035” arengustrateegia rakenduskavasse, selle seiresüsteemi ning teistesse arengudokumentidesse.

 

Projekti lõpptulemusena omab Tallinna linn juhtpartneri kogemust uudse, seni suurima URBACTi linnadevõrgustiku juhtimisel ning antud projekti käigus on Tallinna arengustrateegiat ja rohepöörde alaseid tegevusi kestliku arengu võtmes tutvustatud kõrgel rahvusvahelisel tasemel.
 

Rohkem infot võrgustikust leiad siit.
 
Oma tervitused projekti kick-off kohtumisel edastas linnapea isiklikult.
Vaata linnapea videotervitust siit!

AI4Cities - süsinikneutraalsuse saavutamine tehisintellekti toel.
Horizon2020 programm, kestvusega 1.01.2020 - 31.12.2022.
Innovatsiooniga tulevikku päästma!
AI4Cities projektis on kaks peamist suunda - energeetika ja liikuvus. Mõlemal suunal otsitake innovaatilisi lahendusi, kuhu oleks kaasatud ka AI-komponent ning mis oleks suunatud süsinikneutraalsuse saavutamisele.
Tallinna linn osaleb projektis ühe partnerina, koordineerides üleeuroopalise liikuvusvaldkonna hanke läbiviimise protsessi.

„AI4Cities projektiga loome lahendusi, mis toetavad tarka rohepööret Tallinnas ja kiirendavad kliimaneutraalsuse saavutamist,“ ütles Tallinna Strateegiakeskuse arengu- ja väliskoostöö osakonna juhataja Krista Kampus.

Maikuu alguses valisid eksperdid 54 pakkujast 21, kes pääsesid järgmisse vooru ning nüüd jääb nende ülesandeks kolme kuu jooksul välja töötada oma ideele arendusplaan. Sellele järgneb taas hindamisvoor ning edasipääsejatel tuleb luua vormistatud plaani kohaselt tooteprototüüp ja testida seda reaalelulises olukorras.

Rohkelt infot leiad veel ka AI4Cities projektileheküljelt.

GoGreenRoutes ehk kuidas looduspõhiste lahendustega uuendada Vormsi parki Lasnamäel. 
Horizon2020 programm, 09.2020 - 08.2024.

GoGreenRoutes projekt on linnas seotud mitme ameti tegevusvaldkonnaga, kuid peamine suund on looduspõhiste lahenduste kasutamisel linnaruumis. Linnastumine ja kliimamuutused avaldavad mõju meid ümbritsevale keskkonnale ning inimeste tervisele. Õhusaaste on linnades üks suurimaid keskkonnariske, mis mõjutab otseselt elanike tervist.

Projekti eesmärk on elanike muutunud ja paranenud tervisekäitumine ning negatiivsete keskkonnamõjude leevendamine. See kõik saab juhtuma koostöös kogukonnaga linnaaianduse tegevuste (teraapia- ja meelteaed) kaudu.

Maikuu lõpus avati Vormsi pargis lastemänguväljak ning toimus linnaosavalituse avatud kontor, kus olime ka oma meeskonnaga väljas ja kogusime ümbruskaudsetelt elanikelt ideid pargi tuleviku kohta.  
Sellist ideekorjet plaanime 2021 aasta jooksul veel korrata!

ACCESS - kultuuri kättesaadavus kõigile linnakodanikele.
URBACT programm, 06.2020 - 08.2022. ACCESS projektis liigume ekspertgrupi liikmetega tegevuskava kursil, millega sõnastatakse kultuurivaldkonna tulevik
meie linnas.

Projekti raames koostatav tegevuskava ja teised tulemused (andmestiku kaardistamine; kultuuriürituste osalemise laiendamine; kultuuriürituste ühtlase kättesaadavuse parendamine) on vajalikuks sisendiks linna kultuurivaldkonna arengukava koostamisel. Õilis eemärk on tagada kultuuri parem kättesaadavus kõigile linnakodanikele. 

Projekti pilootalal, Koplis, viiakse läbi mitu kultuurilist sündmust, võimaldamaks välja selgitada piirkondlikud eelised ja väljakutsed.

Projektist saad täpsemalt lugeda SIIN.
Ekspertgrupi esimene kohtumine Põhjalas, oktoober 2020.

UserCentiCities –  uuendame ja kohendame olemasolevaid avaliku sektori e-teenuseid kasutajasõbralikumaks.
Horizon2020,12.2020 kuni 03.2023.
UserCentriCities projekt aitab viia linlastele mõeldud e-teenused uuele tasemele, mis teeb nii lõppkasutaja, ehk linna elanikud ning siin tegutsevad ettevõtted ja asutused, kui ka teenuse pakkuja igapäeva suhtluse linnaga oluliselt mugavamaks.

Projekti teekonna käigus vahetatakse partnerlinnade ja piirkondade vahel teadmisi ja kogemusi eesmärgiga auditeerida olemasolevaid e-teenuseid ning kohendada neid kasutajasõbralikumaks.
Nii jõuavad praeguste teenuste pakkujateni teadmised võimalikest kitsaskohtadest, mis hetkel võivad nende teenuste lõikudes eksisteerida.

Loe, mida arvab projektiekspert, geinformaatik Maarja Kõue, kasutajakesksetest e-teenustest ja nende olemasolust SIIT.

Centrinno – tööstusrevolutsioon, mis seab elanikud jätkusuutliku ümberkujundamise keskmesse. Tegevus toimub Kopli rahvamajas, aadressil Kopli 93.
Horizon2020, 09.2020 - 02.2024.
See on nelja-aastane uurimisprojekt, mis on suunatud ümberkujundatavatele tööstusajaloolistele paikadele, et võimaldada endiseid tööstusalasid ümber kujundada loovklastriteks ja kogukonnakeskusteks.

Centrinno näitab vanade kultuurmaastike potentsiaali saada linnaelanike jaoks uuteks ja kaasavateks ettevõtluskeskusteks - ühendades kogukondi erinevate kultuuritegevustega, toetades kultuuripärandil baseeruvat sotsiaalset sidusust ning jälgides seejuures võimalikult väikest kaasnevat ökoloogilist jalajälge.

Projekti käigus hinnatakse ja testitakse uuenduslikke strateegiaid, erinevaid lähenemisviise ja lahendusi vanade tööstusalade taastamisprotsessides.

Hoia sündmustel ja tegemistel pilk peal Kopli 93 Facebooki lehel!

Targa linna tippkeskuse rahvusvaheline ideekonkurss.
Konkursile laekunud 71st ideedest neli parimat, millest kolm on Tallinna linna osalusega pilootprojektid, saavad rahastatud ja rakendatakse reaalsetes  linnakeskkondades.

Tallinna projektid keskenduvad infovahetuse platvormile, kus oleks võimalik hallata ühis- ja nõudepõhist transpordisüsteemi; hoone energiatõhususe reaalaja auditile, mis aitaks parandada hoonete kasutusaegset energiatõhusust; dünaamilise rohemudeli loomisele, mis arendab Tallinna ja Helsingi digikaksiku rohekihistust ning loob Tallinna kesklinna nutika linnaplaneerimise virtuaalkeskuse.
Nimetatud lahendused töötatakse välja ja testitakse juba 2023.aasta maikuuks.
Täpsemalt kirjutasime pilootprojektidest SIIN.

2021 aasta sügisel valitakse eelmisel aastal esitatud ideede seast veel kaks, mis saavad teostusvõimaluse. Tallinna linna poolt on esitatud teise taotlusvooru City Dashboard projekt, mille näol on tegemist linna juhtpaneeliga. 
Juhtpaneel, mis saab olema seotud linnastrateegia veebirakendusega ning sisaldama nii strateegilisi näitajaid kui ka operatiivteavet. Projektiga töötatakse välja ja täpsustatakse näitajate metoodika, andmete kogumise metoodika ja tehnoloogia, andmete salvestamise, käitlemise, analüüsi ja visualiseerimise protsessid ning samuti ka kasutajakogemus ja -suhtlus.

Targa linna tippkeskuse taotlusvoorudest saab täpsemalt aimu SIIT.

Koge Putukaväilal virtuaalreaalsust! Ainulaadne liitreaalsuse nutirakendus võimaldab heita pilgu Putukaväila tulevikku.  
Laadi alla Google Play'st või AppStore'st, võta kaasa telefon ja suundu Putukaväilale avastama!
Edukad töövõidud, mis toetavad projekti jõulist edasiarengut oleme kogunud SIIA.
Vaata Putukaväila videot siit!

CitySCAPE – küberturvaline multimodaalne linna transpordi ökosüsteem. Horizon2020 programm, 09.2020 - 08.2023.
CitySCAPE uurib ja testib linnades multimodaalse ja isejuhitvate sõidukite küberturvalisust.
Isejuhtivatest sõidukitest ja tehisintellektist on saamas meie igapäeva elu osa. Alati jääb aga küsimus, et kui turvalised need süsteemid ikkagi on ja kuidas tagatakse nende küberturvalisus.
Tallinna Transpordiamet on juba katsetanud isejuhtivate busside teenust siis küberturvalisus erinevate andmebaaside vahel läheb järjest tähtsamaks.

Projekti käigus testitakse kahe linna (Tallinn ja Genoa) näitel, missuguseid rünnakuid on võimelised need süsteemid taluma ning auditeerimise käigus saab välja tuua ka kitsaskohad.
Töötatakse välja tegevuste pakett, millega on tulevikus võimalik küberturvalisuse auditeerimist rakendada ka teistesse Euroopa linnadesse. 

Isejuhtivate busside testimist ja teleoperatiivse juhtimise piloteerimist saab sel suvel näha Mustamäel.
Loe pikemalt SIIT.

HUPMOBILE – Terviklik linna ja linnalähedane liikuvus.
Interreg Kesk-Läänemere programm, 01.2019 - 12.2021.

HUPMOBILE eesmärk on pakkuda just Läänemere sadamalinnades terviklikku lähenemist integreeritud ja jätkusuutlike liikumisjuhtimissüsteemide kavandamiseks, rakendamiseks, optimeerimiseks ja nende haldamiseks.

Projekti käigus viiakse Tallinnas läbi uuring, kas ja kuidas parimal viisil rakendada adaptiivset liiklusjuhtimissüsteemi.
Kõiki kogemusi, tulemusi ja tagasisidet jagatakse ka partnerlinnadega, kes on täna silmitsi sarnaste liikuvusprobleemidega ning sooviks analoogseid kogemusi testida oma linnas.
Tallinna linna kogemusi peegeldatakse minipiloodi raames ka Tartusse.

Rohkem infot leiad SIIT.

Muud toimetamised

OECD aitab Tallinnal ringmajanduse teekaarti koostada. 

Kliimakriisi saab ja tuleb ennetada ning ära hoida. Üleminekul lineaarselt majanduselt ringmajandusele ei peaks enam olema küsimus „miks“ vaid „kuidas“ ja „millal“ ning ringmajanduse põhimõtted peaksid muutuma arengu loomulikuks osaks kõikides linnades üle maailma.

Ringmajandus tähendab Tallinna jaoks eelkõige jäätmete jätkusuutlikku taastöötlemist ja tootmise ümberkorraldamist, aga ka kõikide osapoolte - asutuste, teadlaste, ettevõtete ja vabaühenduste – kaasamist üleminekul ressursse säästvamale ringmajandusele.

OECD ringmajanduse toetamise programmis osalemine on Tallinna jaoks samuti üks jõulistest sammudest rohepöörde suunas, kuna selle tulemusel sünnib linnale ringmajanduse teekaart.
Programm annab kasulikke teadmisi ja võimaldab Tallinnal jagada kogemusi rahvusvahelisel tasandil.

Rohkem saad lugeda SIIT ja SIIT.

Uus Euroopa Bauhausi algatus
on liikumapanev jõud, et muuta Euroopa roheline kokkulepe atraktiivseks, uuenduslikuks ja inimkeskseks.
See liikumine põhineb kestlikkusel, juurdepääsetavusel ja esteetikal, selle eesmärk on tuua Euroopa roheline kokkulepe inimestele lähemale ning muuta ringlussevõtt, taastuvenergia ja bioloogiline mitmekesisus loomulikuks.

Algatuse kohta leiad täpsustavat infot SIIT.

Linnakeskkonna muutuste juhtimine jätkusuutlikuks arenguks.
Tallinn linna osaleb koos ministeeriumidega „Driving Urban Transitions“ ehk „Linnakeskkonna muutuste juhtimine jätkusuutlikuks arenguks“  partnerluse riikliku konsultatsiooni tuumikgrupis eesmärgiga muuta linnakeskkond jätkusuutlikuks, eelkõige läbi liikuvuse, kliimaneutraalsete piirkondade ja ringmajanduse edendamise.
 
DUT keskendub peamiselt kolmele sambale:
  • Positiivse energia piirkonnad – linnakeskkonna energiasüsteemide üleminek.
  • Ringmajandus linnakeskkonnas – integreeritud lähenemised linnakeskkonna roheliseks ja ringmajanduse põhiseks üleminekuks.
  • 15 minuti linn – liikuvuse ja linnaruumi ümbermõtestamine.
     
Täpsemalt oleme sammastest kirjutanud SIIN.

Augustis paneme seljad kokku TalTechCity'ga ning korraldame workshop targa, rohelise ja nutika linna loomiseks.
Talgute eesmärk on tekitada valmidus tulevikus ühisteks arendusprojektideks.

Workshop toimub Tallinna linna strateegiast tulenevatest võtmeteemadest, et leida teadmispõhiseid lahendusi valdkondade arendamiseks ja parendamiseks.
Mõttetalgute eesmärk on tuua ühise ajurünnaku vormis sama laua ümber linna teenistujad, teadlased ja olulised partnerid.
Mõttetalgutele eelnevad valitud teemadel intervjuud ametite esindajatega, mille alusel täpsustatakse ootused ja võtmeküsimused kohtumisel.

Workshopil osalevad ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ning Taltech rektor Tiit Land.

Taotlusvoorudest

Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt eraldatakse Eestile 2021–2027 perioodiks ühtekuuluvuspoliitika toetusi 3,37 miljardit eurot. Toetuste kasutamisel on kuus eesmärki: Nutikam Eesti, Rohelisem Eesti, Ühendatum Eesti, Sotsiaalsem Eesti, Inimestele lähedasem Eesti ja Õiglane üleminek (mis on rohkem suunatud Ida-Virumaa piirkonnale).

Uue perioodi taotlusvoorud avanevad orienteeruvalt 2021 IV kvartal ja/või 2022 I kvartal (sõltuvalt fondist). 
REACT-EU: mai 2021; taaste- ja vastupidavusrahastu: november 2021; struktuurifondid: detsember 2021

Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm
Tegevused suunatud KOV teenistujate ja ametnike kogemuste ning teadmiste vahetamiseks, koostöövõrkude arendamiseks, tõhusate töömeetodite arendamiseks.
Osaleda saab lühikestel õppevisiitidel, koostöövõrgustike kohtumistel, pikemal praktikal ja sel 2021.aastal ka ainult veebikohtumistel.

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine
Soodustamaks sektoritevahelist koostööd, tõstes Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistades teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites.

Haridusasutuste arendusprojektid ja õpiüritused
Võimestamaks haridusasutusi looma organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest.

Interreg Euroopa piiratud taotlusvoor
Eesmärgiks projektide praktikate vahetus, kujundamaks regionaalarengu poliitikat, et praegustele COVID-19 kriisist tulenevate väljakutsetega paremini toime tulla.
Kandideerida saavad ainult seni toetust saanud 258 Interreg Euroopa projekti.

Järgmist Projektori väljaannet on oodata juba varasügisel.
Seniks aga soovime kõigile mõnusat suve ja suvepuhkusi!

_______________________________________________________________________________________

Projektor.
Tallinna välisprojektide kompetentsikeskuse uudiskiri

Saa tuttavaks, see siin on Projektor.
Projektor on uudiskiri, mis võtab kokku Tallinna välisprojektid ning annab ülevaate, millega on linnas siiani tegeletud. Kõikide eelduste kohaselt hakkab Projektor ilmuma 4 korda aastas.

Esimene Projektor on pühendatud Euroopa territoriaalse koostöö Interreg 30ndale aastapäevale, mistõttu on meie esimene uudiskiri ka keskmisest pisut pikem. Oleme olnud äärmiselt produktiivsed ja on, mille üle uhkust tunda.
Tallinn on osalenud kokku ca 40 Interreg programmidest rahastatud projektis ning nende kaudu on linna arengusse investeeritud üle 8mln euro.

Alljärgnevalt leiad valiku projektidest. Võta hetk ning vaatame koos, mis läks hästi ning mis oodatust veelgi paremini. Millised on ja saavad olema suurimad võidud meie linnale ja kuidas oleme koos panustanud linlaste paremasse elukeskkonda.

Välisprojektide meeskonna nimel - sügav kummardus ja südamlikud tänusõnad!
Salut, Interreg 30!
 
Jooksvalt täiendame oma kodulehekülge, kuhu koondame uudised käimasolevatest projektidest. Peagi leiavad koduleheküljel oma koha info avatud taotlusvoorudest ning seminaridest, arhiivina saavad seal olema ka kõik meie Projektorid.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti videotervitus Interreg 30 aastapäeva puhul

-->
Alljärgnevalt leiad ülevaate käimasolevatest projektidest

-->
AvaLinn linnaplaneerimise koosloome äpp - Baltic Urban Lab, Läänemere linnade uurimislabor

Kesk-Läänemere programm, 01.05.2015 - 30.09.2018

Tallinna linnaplaneerimise Amet. Juhtpartner Turu linn, lihtpartnerid Nordregio ja Municipality of Norrköping Rootsist, Turu Ülikool Soomest ja Riga City Council City Development Department

Projektiga katsetati uusi kaasamismeetodeid ning arendati koosloome äpp AvaLinn, mis andis võimaluse ning lihtsustas linna ja kohalike osapoolte suhtlust. Äppi katsetati esmalt projekti pilootalal, kuid nüüd on kasutusel ka teiste avaliku ruumi projektide kaasamisvahendina, nagu näiteks Putukaväila ideekorje. 

Loe edasi siit.


-->

Putukaväil 1.0
Augmented Urbans - Koosloome ja liitreaalsus linnaplaneerimises

Kesk-Läänemere programm, 01.03.2018 - 28.02.2021
Tallinna Linnaplaneerimise Amet, juhtpartner Metropolia ametikõrgkool Soomest, lihtpartner Tallinna Ülikool

Projekti käigus töötati välja Putukaväila kontseptsioon 3 km pikkusele pilootalale. Projekti eesmärk oli mõtestada linnas alakasutatud avalikku ruumi ning viia selle kvaliteet uuele tasemele. Projekti pilootalaks valiti kõrgepingeliinide alune koridor Põhja-Tallinnas, sest linnaplaneerijatele oli teada, et lähiaastatel vabaneb ala, kuhu saab rajada esmaklassilise lineaarpargi - Putukaväila. 

Putukaväil loob linnaelule uudset kvaliteeti, pakub uusi liikumisühendusi ja annab kogukondlikele tegevustele uusi võimalusi, olgu selleks siis linnaaiandus, linnamesindus, festivalid või muud kogukondlikud tegevused.

Putukaväil videos

Putukaväila kontseptsioon on niivõrd tugev, et innustas projektimeeskonda taotlema rahastust jätkuprojektile, mis on hea näide, kuidas ühest projektist kasvab välja järgmine ning projektidega õnnestub tagada järjepidevus ja linnakodanikele suurem kasutegur.

Augmented Urbans ja B.Green projektid osaliselt ajaliselt kattuvad, kuid sellegi poolest saab B.Green projekti lugeda Augmented Urbans’i jätkutegevuseks.

Putukaväil 2.0
B.Green ehk Roheline kiirtee – innovaatiline rohetaristu planeerimine

Kesk-Läänemere programm, 01.02.2020 - 31.12.2022
Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Juhtpartner Forum Virium Helsinki, lihtpartner Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

Putukaväil 1.0 paikneb garaažidevahelisel alal Põhja-Tallinnas, mida piiritlevad Ehte, Sõle, Puhangu tänav ning Kolde puiestee. Putukaväil 2.0 on aga 13km pikkune lineaarpark, mis läbib 6 linnaosa. Kogupikkuses kulgeb Putukaväil Telliskivi loomelinnakust läbi Kopli kaubajaama, Põhja-Tallinna garaažidevahelise ala ja Merimetsa ning liigub piki Kristiine, Mustamäe, Haabersti ja Nõmme linnaosa vahelist piiri Hiiu asumini.
Putukaväila tiim unistab sellest, et tulevikus kujuneks Putukaväilast elurikas ülelinnaline lineaarpark - uusi rohelisi liikumisühendusi ning mitmekesiseid tegevusvõimalusi pakkuv avalik ruum. Sellegi poolest leidub avastamisväärset Putukaväilal ka juba täna.

Loe Putukaväila projektist rohkem siit! 

-->
E-ticketing - Tartust Helsingisse ühe piletiga

Kesk-Läänemere programm, 01.05.2018 - 30.04.2021
Tallinna Transpordiamet, partneriteks on Tartu linn ja Helsinki Region Transport Authority (HSL).
E-ticketing on Tartu-Tallinn-Helsinki ühisprojekt.
Üle poolte reisijatest kasutavad nendel marsruutidel regulaarselt kohalikku ühistransporti, mis tavaliselt toob kaasa ka sõidupiletite ostmise erinevatest müügikanalitest. See omakorda tekitab ajakulu, kuna süsteemid on erinevad ning paraku omavahel ühildamata.

Kuna ühistranspordi eelistamine on kõigis linnades sujuvama liikluse tagamiseks üks peamisi meetmeid, on kolme linna ühisel initsiatiivil asutud otsima lahendusi, kuidas piletiost inimestele mugavamaks teha ning muuta piletimüügisüsteemid omavahel ristkasutatavateks. 
 
Loe projektist "E-ticketing" rohkem siin!

-->
Urban Eco Islands - Ökosaared, ehk turismiarendus väikesaartel

Kesk-Läänemere programm, 01.04.2019 - 30.06.2021
Tallinna Kesklinna Valitsus, partneriks Helsingi linna keskkonnaamet; lihtpartneriteks on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus, Forum Virium Helsinki.
Ökosaarte projekt seisab selle eest, et arendada uuteks nutikateks turismisihtkohtadeks kaks väikesaart - Aegna ning Vasikkasaari Helsingis. Aegna saare arendamiseks võetakse kasutusele nutikaid lahendusi looduse säästmiseks ja külastajakogemuse tõstmiseks.

Loe rohkem projektist siit!

-->


LUCIA ehk valgustades Läänemere regiooni, kus linnad edendavad säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamist.

Läänemere regiooni programm, 01.01.2019 - 30.06.2021
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, juhtpartner Hamburg, lihtpartnerid: Taltech, Posintra Oy, Porvoo linn, SIA "Jūrmalas gaisma", "Gate 21" Taanist, LUCI – Lighting Urban Community International Prantsusmaalt.

Keskkonna- ja kommunaalametist Janne Teder ning juhtivspetsialist Eva Tallo kommenteerivad LUCIA projekti järgmiselt:
LUCIA projekti peamisteks eesmärkideks on turvalise, jätkusuutliku ja meeldiva linnavalgustuse arendamine, kuid suurimad väljakutsed on seotud elanike kaasamisega linnavalgustuse alaste otsuste tegemisse. Erinevate sihtgruppide vajaduste väljaselgitamine ja nendega arvestamine on linnavalgustuse rajamisel väga olulised.

Loe täpsemalt LUCIA projektist siit!

Kanuti aias saab uudset valgustuslahendust näha loodetavasti juba 2021.aasta suvel!

-->
StratKIT ehk innovaatilised rohehanked toitlustuses

Läänemere regiooni programm, 21.09.2018 - 30.06.2021
Tallinna Haridusamet, projekti partneriteks on Taani, Soome, Poola, Saksamaa
Stratkit projekti eesmärgiks on edendada vastutustundlike ning keskkonnahoidlike toitlustushangete koostamist.
Kesksel kohal on inimese tervis ja heaolu, keskkonnahoid ning jätkusuutlik ja säästlik tarbimine.
Läänemere piirkonna avaliku sektor pöörab üha enam rõhku rohelistele riigihangetele. Toitlustuses on suunaks mitmekülgsema ja tervislikuma toidu pakkumine, seal hulgas ka mahetoidu osakaalu suurendamine, toidujäätmete vähendamine ning ringmajanduse põhimõtete järgimine.

Projekti eesmärgiks on luua kergesti kasutatav juhend, mis aitab toitlustusteenuse hankijatel paremini läbi viia jätkusuutlikke hankeid. Välja saavad toodud teiste riikide näiteid ja parimad praktikad. Eestis keskendutakse peamiselt üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste toitlustushangetele.

Loe projektijuhi meenutusi siit!

-->
Intherwaste ehk Euroopa kultuuripärandiga linnades pirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine.
Interreg Euroopa, 01.04.2016 - 31.03.2021
Tallinna Ettevõtlusamet; partneriteks Hispaania, Portugal, Belgia, Poola

Intherwaste annab hoogu Tallinna linna ringmajandusele. Projekti raames keskendub Tallinn korduskasutuspunktide ning mobiilsete ohtlike jäätmete kogumispunktide loomisele.

Tänaseks on kahes jäätmejaamas - Paljassaares ja Pääskülas - eraldi ruumid esemetele, mida soovijad saavad endale taaskasutusse võtta.
Läbi Tallinna Jäätmekeskuse on käimas ka hankemenetlus mobiilsete kogumispunktide soetamiseks. Asukohad nendeks on välja valitud ning 2020. aasta lõpuks loodab amet ka kogumispunktid päriselt paika saada.

Projektimeeskond töötab suure innuga selle nimel, et teha elanikkonnale ohtlike esemete üleandmine mugavamaks. Seeläbi suureneb elanike huvi jäätmete liigiti kogumise vastu ning lisaks saab nö. päästa osad kasutuskõlblikud esemed, et anda neile uus elu.

Intherwaste koduleht on leitav siit!
Vaata Intherwaste projekti tutvustavat videot siit

-->
Siin on ülevaade juba lõppenud targa linna projektidest.

-->
Esimese ja viimase miili isesõitev ühistransport ehk 
Sohjoa - Baltic Sea Region transitioning into eco-friendly autonomous last mile public transportation 
Läänemere regiooni programm, 1.10.2017 - 31.08.2020
Tallinna Transpordiamet, juhtpartner Helsinki Metropolia University; lihtpartnerid Soomest Forum Virium, Finnish Transport Safety Agency, FLOU, Rootsist Chalmers University of Technology, Taltech, Tallinna Transpordiamet
 
Sohjoa Baltic projekt katsetas isejuhtivate robotbusside kasutamist linnaruumis. 
Loe intervjuud projektijuhi Jaagup Ainsaluga siit!

Linnapea Mihhail Kõlvart kommenteerib projekti edu ja olemust nii: „Tänu Interregi programmile ja Sohjoa projektile vurab Tallinna roheluses – Kadriorus, teist aastat ringi isejuhtiv buss. Sümboolselt ühendab see buss meie ajalugu ja tänapäeva, sest innovaatiline robotbuss viib sõitjad läbi ajaloolise pargiansambli kunstimuuseumisse.
Kindlasti loob isejuhtiva bussi projekt linnale teadmist ja kompetentsi, millele toetudes saame tulevikus rakendada linnas ühistransporti veelgi keskkonnasõbralikumalt ja nutikalt. Tegemist on innovaatilise lahendusega, mis võiks saada teerajajaks tänases moodsas tehnoloogiaajastus ja transpordisüsteemis.
See ei peaks jääma ühekordseks projektiks, vaid püüame leida uusi võimalusi, et kogu isejuhtiv tehnoloogia suureneks siin Tallinnas ja miks mitte terves Eestis. Ühtlasi on keskkonnasõbralikud liikuvusinvesteeringud osa Tallinna kui 2022. aasta Euroopa Rohelise Pealinna finalisti mõtteviisist, mida aitab ellu viia ka Interreg ja Sohja isesõitva bussi projekt.“

Tallinna Transpordiamet koostöös Helsingi Metropolia Ametikõrgkooli ja TalTechiga korraldas Tallinnas suurejoonelise kahepäevase ürituse "Autonoomse transpordi tulevik Läänemere regioonis", mille raames toimus tulevikutranspordi väljanäitus Kadrioru pargis ja rahvusvaheline transpordikonverents PROTO Avastustehases.

-->
FinEst Smart Mobility

Kesk-Läänemere programm, 01.09.2016 - 31.08.2019
Tallinna Transpordiamet.
Partneriteks Helsinki, Vantaa, Maanteeamet, ITL Digital Lab ja Forum Virium.

FinEst Smart Mobility projekt oli suunatud nutikate mobiilsuslahenduste abil parandama liikluse sujuvust. Tehti mitmeid pilootprojekte, eesmärgiga sujuvama, turvalisema ja nutikama liikluskeskkonna loomine Tallinna ja Helsingi regioonides.

Laevaühendus Tallinna ja Helsingi vahel on üks tihedamaid maailmas ning selles transpordikoridorist olevad liiklusvood mõjutavad Soome lahe mõlemal küljel linnades toimuvat liiklust. Projekti käigus viidi läbi mitmeid pilootprojekte, mille eesmärk oli sujuvama, turvalisema ja nutikama liikluskeskkonna loomine. Lisaks neljale eraldiseisvale nutikale mobiilsuselahendusele koostati „Tallinna regiooni säästva linnaliikuvuse kava 2035“ strateegia.

Loe FinEst Smart Mobility pilootprojektidest pikemalt siit.
Vaata FinEst Smart Mobility projekti videot siit:

-->
Blastic - plastijäätmete teekond Läänemerre

Kesk-Läänemere programm, 01.01.2016 - 31.12.2018
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Juhtpartner Rootsist Keep Sweden Tidy; lihtpartnerid: SEI Tallinn, IVL Swedish Environmental Research Institute, FEE Latvia, Soomest Finnish Environmental Institute, Keep the Archipelago Tidy, Turu linn
Projekti seisis mereprügi vältimise ning vähendamise ja seeläbi ka elu- ning looduskeskkonnale negatiivse mõju vähendamise eest. Kas kujutad ette, et ligi 90% mereprügist on plastikjäätmed? Tekib küsimus miks ja kuidas need sinna jõuavad? Projekti käigus ilmes, et enimlevinumad on ühekordseks kasutamiseks mõeldud plastikesemed, olgu need siis näiteks kilekotid, joogipudelid või vatitikud.

Mereprügi vältimiseks ja vähendamiseks täiendati Tallinna jäätmekava, viidi läbi teavituskampaaniaid, koostati infomaterjale ning töötati välja metodoloogia mereprügi päritolu/allikate ja nende merre sattumise teekondade kaardistamiseks. Lisaks korraldati mereprügi kaardistamise ja seire pilootuuringud Tallinnas.

Projekti raames loodi lastele vahva voldik „Prügiretk“, mille kaudu väiksed kodanikud said õppida palju uut Läänemere, sinna sattunud prügi kohta ning kuidas prügi teket looduses vähendada.

Loe projektist rohkem siit.


Blastic projekt teeb ka täna veel südame soojaks, kui märkad tänavatel vägagi aktuaalse kampaania „Meri algab siit“ viiteid.

-->
NATTOURS ehk jätkusuutlikud loodusrajad linnades 

Kesk-Läänemere programm, 1.03.2016 - 31.10.2018
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet; partneriteks Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus, Helsinki linn
Projektiga on arendatud roheradasid ning objekte Rocca al Mare ning Paljassaare piirkondades. Projekti käigus loodi mitmekeelne veebileht, kuhu on koondatud teave linnas asuvate loodusturismi atraktsioonide kohta (pargid, metsad, aiad, loodusrajad, õpperajad, linnuvaatlustornid, nahkhiirte elupaigad, rannad jms).
Veebilehte on tänaseks külastatud juba ligi 75 000 korda. Veebilehelt on leitav infot nii Tallinna Vanalinna, Pääsküla raba, Maarjamäe ja veel teistegi Tallinna looduspaikade kohta.

Projektijuhi kommentaaridega pikema artikli leiad siit.

-->
Interaktiivne loomaaed ehk SmartZoos

Kesk-Läänemere programm, 01.09.2015 -  31.05.2018
Tallinna Loomaaed, partnerid: Tallinna Ülikool, Skansen Loomaaed Stokholmis, Helsinki Loomaaed, Riia Loomaaed
SmartZoos eesmärk oli teha loomaaedadest turismiatraktsioonid. Kas teadsid, et Tallinna Loomaaias on võimalik osa võtta mitmest interaktiivsest mängust.
Nendes osalemiseks tuleb loomaaia territooriumile jõudes sisse lülitada oma asukoht ning allalaadida SmartZoo äpp. Mänge on mitmeid, nii suurtele, kui ka väikestele, olles erinevate raskusastmetega ning ka erinevates keeltes. Midagi kõigile!
Äpp toimib asukoha põhiselt ka Helsinki loomaaias ning ka Stockholmis, Skanseni loomaaias.

Millal sina viimati loomaaias käisid?
Registreeru mänguks siin!

-->
PREVENT ehk lapsevanemate kaasamine koolist väljalangemise ennetamiseks

ERF Urbact programm III, 2013-2015
Tallinna Haridusamet, Juhtpartner – Nantes linn; partnerlinnad: Tallinn, Stockholm, München, Antwerpen, Haag, Gijon, Sofia ja Usti nad Labem.
 
Projektiga seati oluline rõhk koostöövõrgustiku loomisele ja kogemuste jagamisele seoses lapsevanemate kaasamisega varajase koolist väljalangemise ennetamisel igas partnerlinnas ning teiste Euroopa linnadega.

Prevent projekti jätkuna sai alguse projekt „Ole koolis - Stay Tuned!“ ehk kuidas õpilasi paremini toetada koolitee algusest kuni lõpuni.

ERF Urbact programm III, 2016-2019
Tallinna Haridusamet, juhtpartner Genti linn, partnerlinnad: Tallinn, Göteborg, Berliin, Nantes, Aveiro, Barcelona ja Sofia linn ning Ampelokipi-Menemeni omavalitsus.
 
Projektis töötati ja õpiti selle nimel, et õpetajate, tugispetsialistide ja lapsevanematega koostöös toetada laste kooliteed selle algusest lõpuni. Eduka toe aluseks on õpilaste vajaduste õigeaegne märkamine. 

Loe nii PREVENT kui ka Stay Tuned! projektist pikemalt siit.
Tallinna Haridusamet ja rahvusvaheline projekt "Prevent"

-->
Aktiivne ja turvaline koolipäev

Kesk-Läänemere programmi INTERREG IVA, 2009 - 2012
Tallinna Haridusamet, partneriks Turu linn

„Aktiivne ja turvaline koolipäev“ sai algatatud eesmärgiga muuta koolielu ja õppetöö aktiivsemaks ning lõbusamaks.

Projektiga aidati sisustada õpilaste vahetunde ja peale kooli veedetavat aega. Esmalt uuriti õpilaste arvamust, mis teeb ühe koolipäeva toredaks ja mis mitte. Tulemustele tuginedes koostati 45-s Tallinna koolis konkreetsed tegevuskavad - soetati juurde rohkesti aktiviseerivad vahendeid, mis aitaks aktiivselt ja turvaliselt, õpilaste koolielule särtsu juurde anda. Tulemusteks aktiivsed vahetunnid, tegevused peale kooli ja ka õues õppimised.
On suur rõõm, et projektiga olid seotud peaaegu kõik pealinna koolid!

Eriti hea meel on sellest, et aktiivse ja turvalise koolipäeva tulemustest on välja kasvanud üleeestline programm "Liikuma kutsuv kool“,  mida veab Tartu Ülikool ning kuhu on ka mitmed Tallinna koolid on jätkuvalt kaasatud.
 
Siit leiad projekti koordinaatori, Sirje Aheri, kommentaari, kuhu „Aktiivne ning turvaline koolipäev“ on tänaseks arenenud.

-->
Twitter
Website
Email
LinkedIn
Soovid uudiskirjaga liituda - kliki SIIA!Viimati muudetud 25.10.2021