Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Projektor

Projektor

Projektor.png

Tere, sügis. Tere, projektid!

Siit kirjast leiad vastvalminud välisprojektide tulemuslikkuse uuringu, infot projektide käekäigu kohta, meeldetuletusi avatud taotlusvoorudest ja võibolla veel miskit põnevat enda jaoks.  
 
Asjalikke projekte soovides
Tallinna Strateegiakeskuse välisprojektide büroo
Infopäev(ad):

18.10.2023 - Horizont Europe klaster 2. - infopäev
19.10.2023 - JEMS platvormi kasutamine

26.10.2023 - Väike-energeetika võimalused KOVidele ja ettevõtetele
 

Välisprojektide tulemuslikkuse uuring 

Valisime välja 12 eriilmelist (ja lõppenud) projekti, mille kohta palusime uurida, kui hästi on projektid ellu viidud; kas püstitatud eesmärgid said saavutatud ning kui olulised on olnud need projektid linna arengule kaasa aitamises.
Vaata projektide tulemuslikkuse uuringut siit.

VPB tulemuslikkuse analyys.jpg

 

Mustamäe (1).jpg

European Urban Innitiative tõi linna viimaste aastate suurima toetuse

Sellest toetusest sai tuule tiibadesse välisprojekt SOFTacademy, mis keskendub Mustamäel ühe paneelmajade kvartali renoveerimisele, eesmärgiga parandada elamute ja kvartali mikrokliimat, elavdada kogukonnategevusi ning luua seeläbi hubasem elukeskkond.


Hetkel on projektitegevused ettevalmistus- ning planeerimisfaasis, täpsemad tegevused hakkavad toimuma 2024. aasta märtsis ning kestavad kuni 2027. aasta augustini.
Loe rohkem SIIT.


Kas teadsid, et Tallinnas tegid testsõite esimesed vesinikbussid?

Ja seda uhiuue vesinikuprojekti BalticSea H2 raames.
Projekti eesmärgiks on suuremahulise vesinikumajanduse käivitamine Läänemere piirkonnas ning tarneahelate väljakujundamine (tootmine, hoiustamine, transport, müük, tarbimine).
Tallinna linn töötab välja oma teekaarti nende sammudeni.

Vesiniku projektist rohkem SIIN.

Vesinik.jpg
 

 
GGR_Tallinn.jpg

GoGreenRoutes on oma tegevustega jõudnud nii kaugele, et peagi jätkatakse detailsemat projekteerimist, millele järgneb ehitushange. Ehitus ise saab Vormsi rohealal stardi kevad-suvel 2024 ning vältab järgmise aasta lõpuni. Esialgsete eskiisidega on võimalik tutvuda SIIN

Septembrikuus võõrustas GoGreenRoutes Tallinna meeskond kõiki konsortsiumi liikmeid, millest kirjutasime natuke lähemalt SIIN.


TREASoURcE projektiga korraldati viiest üritusest koosnev töötubade sari, otsimaks lahendusi ringmajanduse vajadustele ja valupunktidele. Töötubades osalejad erinesid nii vanuse kui tausta poolest, mistõttu vaatenurgad varieerusid ja lõid mitmekülgse pildi igapäevastest materjalide ümbertöötlemisega seotud probleemidest. 

Põhjaliku töötubade aruande leiad SIIT (ing.k).

plasticwaste.jpg

pexels-alena-koval-886521.jpg

Tallinn hakkas välja töötama kestliku valitsemise mudelit

Cities for Sustainability Governance eesmärk on kirjeldada Euroopa linnadele sobiv valitsemise raamistik, mis aitaks kaasa ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisele.

Raamistik saab olema sisendiks Euroopa Komisjoni tähelepanu juhtimisele ühtlustada linnade valitsemise temaatikat Euroopa Liidu tasemel ning pakkuda linnadele tuge valitsemise praktikate arendamiseks.

Mis on kestlik juhtimine? Loe SIIT.


Lõppes PRECINCT projekt, mis keskendus elutähtsate infrastruktuuride rünnakute ning  ootamatute ohtlike nähtuste tagajärgede ja mõjude leevendamisele. 

Linnal oli kaks peamist tegevust. Koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti, Tallinna Vesi ja linna digiteenistusega
1) töötati läbi stsenaarium juhuks, kui toimub puhta vee varustuse katkemine 
2) loodi partnerite koostöövõrgustik ja seondati see Tallinna linna digikaksikuga.

PRECINCT.JPG
 

Avatud taotlusvoorud:

 

Interreg

 1. Eesti-Läti programm
  Toetatakse koostööprojekte ettevõtluse, elukeskkonna, turismi, loodus-ja kultuuripärandi, ühise veemajanduse ning säästva elustiili propageerimise valdkonnas.
  Lisainfo siin

Horizon Europe

 1. Horizon Europe 2021-2027
  Euroopa Komisjon on alustanud "Euroopa horisondi" 2023-2024 a tööprogrammide eelavaldamist. Tööprogrammide ametlik avaldamine oli planeeritud 28. novembrile, kuid see võib venida. Praegu avaldatud tööprogrammide versioonid on küll mustandid ja muudatused pole välistatud, kuid annavad siiski võimaluse hakata avanevateks voorudeks valmistuma.
  Lisainfo siin

 

LIFE programm

 1. Tegu on Euroopa Komisjoni finantsinstrumendiga, millega rahastatakse keskkonnaprojekte. LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele. 
  Lisainfo siin

 

RIK meede avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmiseks

 1. Avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmine
  Eesmärgiks on leevendada ühiskondlikke väljakutseid digilahenduste, tervisetehnoloogiate, kohalike ressursside väärindamise ja nutikate energialahenduste valdkonnas. Projekti tegevuste käigus otsitakse probleemidele lahendusi innovatsiooni toetavate hangetega.
  Lisainfo siin

 

Euroopa Noored (EK) Arengu- ja rahvusvahelise koostöö võimalused noortele, noorsootöötajatele ja noortepoliitika kujundajatele

 1. Erasmus+

  Programmi üldeesmärk on toetada elukestva õppe abil inimeste hariduslikku, kutsealast ja isiklikku arengut haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonnas.
  Lisainfo siin
   

 2. Euroopa Solidaarsuskorpus

  18.-30. aastastele suunatud vabatahtlik teenistus 2-12 kuud mõnes teises riigis
  Lisainfo siin

Viimati muudetud 12.10.2023