Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Putukaväil 1.0 ja 2.0

Putukaväil 1.0
Augmented Urbans - Koosloome ja liitreaalsus linnaplaneerimises

Kesk-Läänemere programm, 01.03.2018 - 28.02.2021
Tallinna Linnaplaneerimise Amet, juhtpartner Metropolia ametikõrgkool Soomest, lihtpartner Tallinna Ülikool

Projekti käigus töötati välja Putukaväila kontseptsioon 3 km pikkusele pilootalale. Projekti eesmärk oli mõtestada linnas alakasutatud avalikku ruumi ning viia selle kvaliteet uuele tasemele. Projekti pilootalaks valiti kõrgepingeliinide alune koridor Põhja-Tallinnas, sest linnaplaneerijatele oli teada, et lähiaastatel vabaneb ala, kuhu saab rajada esmaklassilise lineaarpargi - Putukaväila. 

Uue pargiala mõtestamisel ja vajaduste kaardistamisel kaasati huvigruppe juba planeerimise algfaasis, korraldati ideekorje.

Putukaväilal 2019. aasta suvel läbi viidud tolmeldajate uuring kinnitab, et ala on juba täna liigi- ja loodusrikas. Seal on mitmekesine taimkate ja putukafauna, mida iseloomustab õisi tolmeldavate putukate rikkus. 

Putukaväil loob linnaelule uudset kvaliteeti, pakub uusi liikumisühendusi ja annab kogukondlikele tegevustele uusi võimalusi, olgu selleks siis linnaaiandus, linnamesindus, festivalid või muud kogukondlikud tegevused.

2020 aasta suvel valmiski linnaplaneerijate kontseptsiooni alusel Putukaväila maastikuarhitektuurne lahendus, mille linn plaanib etapiliselt välja ehitada 4-5 aasta jooksul.

Erakordne on ka asjaolu, et projekti raames arendati välja liitreaalsuse rakendus AvaLinn AR, mis pakub linnaelanikele immersiivset ruumikogemust. Liitreaalsustehnoloogia kasutamisega linnaplaneerimises saab suunata linnaelanike tähelepanu kavandatava visiooni ruumielamusele ja kogemusele. Eestis on sellise otstarbega nutirakenduse loomine esmakordne. 

Rakenduse kasutamine on lihtne ja see aitab tutvustada Putukaväila ideed.  

trammiga Stromkale.JPG

Suunates oma nutiseadme Putukaväila seinamaalingule, saab Putukaväila ideestiku elama panna. Näiteks saab näha, kuhu on kavandatud perspektiivsed liikumiskoridorid jalgratturitele ja Pelguranna trammile.

Seinamaalingutel on ka teine laiem eesmärk – tõsta ala atraktiivsust ja kujundada avalikku ruumi nö vabaõhu kunstigalerii, mis vähendaks ala tühermaalikku väljanägemist ja tõstaks piirkonna ilmekust.

Putukaväila kontseptsiooni töötasid välja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute sektor (Anna Semjonova, Anu Leisner, Mihkel Kõrvits, Paco-Ernest Ulman, Kaidi Põldoja) ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnahoiu ja -korralduse osakond (Meelis Uustal). Liitreaalsusrakenduse idee ja tehnilise lahenduse arendasid välja Johanna Jõekalda ja Teele Jürivete, tööd konsulteeris Artur Staškevitš. Liitreaalsusrakenduse 3D mudelid ja animatsioonid teostasid Paco-Ernest Ulman, Artur Staškevitš ja Johanna Jõekalda ning graafilise disaini Eerik Kändler. 

Lisainfo www.putukavail.ee

Putukaväila kontseptsioon on niivõrd tugev, et innustas projektimeeskonda taotlema rahastust jätkuprojektile, mis on hea näide, kuidas ühest projektist kasvab välja järgmine ning projektidega õnnestub tagada järjepidevus ja linnakodanikele suurem kasutegur.

Augmented Urbans ja B.Green projektid osaliselt ajaliselt kattuvad, kuid sellegi poolest saab B.Green projekti lugeda Augmented Urbans’i jätkutegevuseks.


Putukaväil 2.0
B.Green ehk Roheline kiirtee – innovaatiline rohetaristu planeerimine

Kesk-Läänemere programm, 01.02.2020 - 31.12.2022
Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Juhtpartner Forum Virium Helsinki, lihtpartner Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

Putukaväil 1.0 paikneb garaažidevahelisel alal Põhja-Tallinnas, mida piiritlevad Ehte, Sõle, Puhangu tänav ning Kolde puiestee. Putukaväil 2.0 on aga 13km pikkune lineaarpark, mis läbib 6 linnaosa. Kogupikkuses kulgeb Putukaväil Telliskivi loomelinnakust läbi Kopli kaubajaama, Põhja-Tallinna garaažidevahelise ala ja Merimetsa ning liigub piki Kristiine, Mustamäe, Haabersti ja Nõmme linnaosa vahelist piiri Hiiu asumini.

Putukaväila defineerib nii elurikkus kui urbaniseerumine. Linn ja loodus pole vastandsõnad: Putukaväila juhtmõtteks on loodusliku elurikkuse hoidmine pakkudes samaaegselt nii mitmekesiseid tegevusvõimalusi kui ka keskkonnasõbralikke liikumisvõimalusi inimestele.

Putukaväila tiim unistab sellest, et tulevikus kujuneks Putukaväilast elurikas ülelinnaline lineaarpark - uusi rohelisi liikumisühendusi ning mitmekesiseid tegevusvõimalusi pakkuv avalik ruum. Sellegi poolest leidub avastamisväärset Putukaväilal ka juba täna.

Putukaväil 2.0 projekt pakub suuri väljakutseid - projekti raames viiakse läbi innovatsioonihange, et leida uuenduslikke roheinfra lahendusi lineaarpargi atraktiivsemaks muutmiseks. Otsitakse kuluefektiivsust nii roheinfra lahendustes kui haljastuses. Koostatakse linnahaljastuse kataloog, mis oleks abiks nii korteriühistutele kui kinnisvaraarendajatele haljastuse rajamisel. Luuakse Tallinnas uuenduslik rendiaiamaade kontseptsioon ning rajatakse rendiaiad.
Selliste jätkusuutlike sammudega aitame edendada linlaste tervisekäitumist ning toetame ka Tallinna rohepealinnaks pürgimist.


AvaLinn linnaplaneerimise koosloome äpp - Baltic Urban Lab, Läänemere linnade uurimislabor

Kesk – l, 01.05.2015 - 30.09.2018
Tallinna linnaplaneerimise Amet. Juhtpartner Turu linn, lihtpartnerid Nordregio ja Municipality of Norrköping Rootsist, Turu Ülikool Soomest ja Riga City Council City Development Department

Projektiga katsetati uusi kaasamismeetodeid ning arendati koosloome äpp AvaLinn, mida esmalt katsetati projekti pilootalal, kuid nüüd on kasutusel ka teiste avaliku ruumi projektide kaasamisvahendina.

Projekt tegeles pruunala (endised tööstus- ja raudteealad) taas kasutuselevõtuga aktiivse linnaruumina. Tallinnas väljavalitud projektiala (ca 27 ha) oli väga atraktiivse asukohaga, külgnedes selliste oluliste avalike hoonetega nagu sel hetkel tulevane Eesti Kunstiakadeemia peahoone, Energia avastuskeskus, Kultuurikatel ja linnahall. Samuti paikneb ala kahe olulise transpordi sõlmpunkti, Balti jaama ja reisisadama, vahel. 

Projekti raames töötati välja avalikku ruumi arvestav terviklahendus (struktuurplaan), et Skoone bastioni ala Telliskivi loomelinnakust reisisadamani oleks elav piirkond.

Lae alla tasuta äpp AvaLinn

 

 AU_BG_BUL.png

Viimati muudetud 05.10.2020