Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

StratKIT

Ehk innovaatilised rohehanked toitlustuses

Läänemere regiooni programm, 21.09.2018 - 30.06.2021
Tallinna Haridusamet, projekti partneriteks on Taani, Soome, Poola, Saksamaa

Stratkit projekti eesmärgiks on edendada vastutustundlike ning keskkonnahoidlike toitlustushangete koostamist. Kesksel kohal on inimese tervis ja heaolu, keskkonnahoid ning jätkusuutlik ja säästlik tarbimine.
Läänemere piirkonna avaliku sektor pöörab üha enam rõhku rohelistele riigihangetele. Toitlustuses on suunaks mitmekülgsema ja tervislikuma toidu pakkumine, seal hulgas ka mahetoidu osakaalu suurendamine, toidujäätmete vähendamine ning ringmajanduse põhimõtete järgimine.
Projekti eesmärgiks on luua kergesti kasutatav juhend, mis aitab toitlustusteenuse hankijatel paremini läbi viia jätkusuutlikke hankeid. Välja saavad toodud teiste riikide näiteid ja parimad praktikad. Eestis keskendutakse peamiselt üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste toitlustushangetele.

Projektijuht Kaisa-Leena Liim meenutab StartKit projekti juhtimist järgmiselt:
Suurimaks väljakutseks ilmselt oligi arusaamine, kuidas jaotuvad projekti ajalised etapid ja mis tegevused päriselt paberil oleva tegevuskava taga on. See hõlmas kogu protsessist detailsemat arusaamist, just peamiselt seda, kuidas täpselt projekti tulemuse saavutamiseni jõuda. Kuna projektipartnereid oli palju siis tegelikult oli sama palju ka erinevaid mõtteid, kuidas eesmärk saavutada.
Ühe väiksema võiduna toon välja ka selle, et olen natuke saanud aidata hankemenüüde koostamisel. See väike roll on tegelikult andnud juurde üldist arusaamist hankeprotsessist ja mida rohkem näha nende inimeste tööd, kelle üheks töövahendiks juhend saab olema, seda hõlpsamini kasutatav valmiv juhend ka olema saab.
Tulevikus saavad olema suurimateks väljakutseteks valmiv juhend, mis oleks kergesti hoomatav ka kasutajale, kellel roheliste hangete valdkonnas teadmisi napib ning kuidas jõuda punkti, kus antud juhendit ka päriselt kasutama hakataks. Viimase puhul usun, et sõltub palju ka sellest, millised on ette antud poliitilised eesmärgid. Kui linna suunaks saab olema kindel ja selge järkjärguline üleminek jätkusuutlikumatele toitlustushangetele, siis tõenäoliselt peaks minema ka juhendi kasutuselevõtt sujuvalt.
Positiivsena võib ka ära märkida, et kuigi jätkusuutlikumale toitlustusele üleminek on kõigile osapooltele seotud raskustega ja mugavustsoonist väljatulemisega, siis üldiselt õppeasutused on ise positiivselt meelestatud ja entusiastlikud. Silma on jäänud pigem „Teeme ära!“ suhtumine ja see innustab ka mind ennast igapäevaselt.

stratkit.jpg

Viimati muudetud 29.09.2020