Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

TREASoURcE

TREASoURcE

TREASoURcE - Ringmajanduse väärtusahelate süsteemsete lahenduste piirkondlikud demonstratsioonid ja nende replikatsioonid.

Mis on projekti TREASoURcE eesmärk?
Eesmärgiks on algatada süsteemseid muutuseid, töötades välja ringmajanduse lahendusi praegu alakasutatud või kasutamata plastijäätmete, lõppenud kasutusajaga elektrisõidukite akude ning biojäätmete jaoks. Nende lahenduste elluviimine koos ettevõtete, kohalike omavalitsuste ja valdkonna ekspertidega suurendab eeldatavasti oluliselt toote- ja materjaliringlust Põhja- ja Läänemere regioonis. Ringmajandust toetavad väärtusahelates tehniliste lahenduste väljatöötamine ja suurendamine, läbiviidavad pilootprojektid ning innovatsiooni ellu kutsumine koos mitmete sidusrühmadega.

Miks Tallinn osaleb?
Projekti jooksul on Tallinnal võimalik ellu viia pilootprojekt biojäätmete ringlusse võtuks. Samuti katsetab Tallinn projekti raames innovatiivset sensoritel põhinevat tehnoloogiat jäätmejaamades jäätmevoogude seiramiseks. Lisaks õpib Tallinn Põhjamaade ringmajanduse parimaid praktikaid, mida kasutada Tallinna ringmajanduse tegevuskava elluviimisel.

Projekti periood: 01.06.2022 - 31.05.2026

Partnerid:
Projekti juhtpartner on Teknologian Tutkimuskeskus VTT ning projekti konsortsiumisse kuulub lisaks Tallinnale veel 
Tartu linn, Tallinna Tehnikaülikool, Forum Virium Helsinki, Sintef AS, Lõuna-Taani Ülikool, Maa- ja Metsataloustuottajain keskusliitto MTK, Greendelta GMBH, Ekokumppanit OÜ, Clic Innovation OÜ, Vikeni omavalitsus, Fredrikstad omavalitsus, Tampereen Kaupunkiseudun Elinkeinoja Kehitysyhtio Business Tampere, Haldor Topsoe AS, Green Ideas Group AB ja Eco Stor AS.

 

Ametlik koduleht: https://treasource.eu/ 
Projekti rahastab Euroopa Horisont. Projekti kogueelarve on ligi 10 miljonit €, sh Tallinna eelarve 305 687 €.
 
UUDISED

10.10.2023 - 
Ringmajandusele üleminekul vajame suuremat teadlikkust ja paremat õigusruumi
24.01.2023 - TREASoURcE veebiseminar “Ringmajandusele üleminekut takistavad väljakutsed, tõkked ja lüngad”
29.05.2024 - TREASoURcE veebiseminar “Kohalikud ringmajanduse lahendused vastuseks globaalsetele väljakutsetele" 

TREASoURcE on üks Euroopa rohelise pealinna lipuprojektidest.
 
Roheline_pealinn_EK_horisontaalne_EST_varviline_RGB.jpg


Projekti meeskond

Teele Joost (projektijuht)
Eva Liisa Vahtramaa (ringmajanduse peaspetsialist)

TREASOURCE_vpkk.jpg

Viimati muudetud 28.05.2024