Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

ACCESS projekti tegevuskava tutvustus

9. juunil esitles abilinnapea Kaarel Oja koos kultuuripoliitika ja loomemajanduse eksperdi Ragnar Siiliga linnavalitsuse esitluskeskuses välisprojekti "ACCESS - kultuuri kättesaadavus kõigile" tegevuskava tulemusi.

ACCESSi on ühiselt vedanud Kultuuri- ja Spordiamet, strateegiakeskus ning Põhja-Tallinna valitsus. Projekti raames viidi läbi uuring kultuuri kättesaadavusest ja ligipääsetavusest, selle fookuses olid Kopli, Paljassaare, Sitsi, Karjamaa ja Pelguranna asumid ning nende elanikud. Tehtud järeldused ja soovitatud tegevused on laiendatavad ja kohandatavad tervele Tallinnale.

Projekti sihiks oli tegevuskava loomine, millega sõnastatakse kultuurivaldkonna tulevik terves linnas, eesmärgiga tagada kultuuri parem kättesaadavus kõigile linnakodanikele. Sama tegevuskava on sisendiks ka linna arengustrateegia „Tallinn 2035" rakenduskavale ja linna eelarvestrateegiale. 

 Kohale tulnute seast moodustus vabatahtlik töörühm, mis hakkab võimalikult kiiresti välja töötama kultuurilise ligipääsetavuse hindamismudelit, mida kohandada eri asutustele ja tegevustele ning millest laiemalt lähtuksid linna edasised otsused.

Vaata tegevuskava tulemusi SIIT.