Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

GoGreenRoutes hetkeseis ja moodustunud koostöövõrgustik

GoGreenRoutes hetkeseis ja moodustunud koostöövõrgustik

Vormsi roheala kujundamisel kaasame GoGreenRoutes projekti erinevaid osapooli, et võimalikult läbimõeldult arvestada selle ala väljakutsete, vajaduste ja ootustega. Tehes koostööd erinevate sihtgruppide ja organisatsioonidega jõuame ka suurema hulga inimesteni, et edendada keskkonnateadlikkust ja tagada tulevikus Vormsi roheala maksimaalne kasutus. Koostöövõrgustiku liikmed on valitud ennekõike tulenevalt projekti peamistest eesmärkidest ja vajadustest, mida võib koondada kolme peamise teema alla: keskkond, heaolu ja kogukond.

Mis on GoGreenRoutes projekti eesmärk?
Projekti GoGreenRoutes eesmärk on väärtustada rohelahenduste kaudu Vormsi pargi roheala olemasolevaid looduslikke ja kultuurilisi väärtusi. Eesmärk on park hooldada ja mitmekesistada, muutes seda ligipääsetavaks ja meeldivaks vaba aja veetmise kohaks kõigile piirkonna elanikele. Projekti tegevuste kaudu soovime suurendada keskkonnateadlikkust, luua hariv õpikeskkond ning edendad tervislikke eluviise. Olulisel kohal on ühistegevuse ja kogukonnatunde soodustamine, mistõttu kujundame roheala koos kohalike elanike, haridusasutuste ja teiste piirkondlike organisatsioonidega. Lisaks kohalikele, kaasame protsessi erinevaid keskkonna ja heaolu valdkonna spetsialiste, et lõplik lahendus oleks võimalikult läbimõeldud ja vastaks kohaspetsiifilistele vajadustele.


Vaata GoGreenRoutes projektivideot:


Miks Tallinn osaleb?
Tallinnal on võimalus projekti jooksul katsetada uudseid rohelahendusi ning jagada kogemusi teiste osalevate Euroopa linnade ja ligi 40 projektipartneriga, nagu näiteks Versailles, Burgas, Limerick. Õppida saame eelkõige just sarnase klimaatiliste tingimustega partneritelt nagu Lahti ja Umea linnad, kus toimuvad analoogsed projektitegevused. Projekt annab samuti võimaluse osaleda erinevatel, sh rahvusvahelistel, koolitustel ja võrgustikutöös, millega tõstame erinevate sihtgruppide teadmisi ja pädevusi ning toetame muuhulgas Tallinna kui Euroopa rohelise pealinna 2023 tiitli elluviimist. Lisaks saab katsetada erinevaid rohelahendusi ja kaasava planeerimise protsessi, kasutada neid eeskujuna tulevastes linnaruumi projektides. 


Mis alaga projekt tegeleb?
Projekti tegevuspaigaks on valitud Vormsi roheala, mis asub Tallinna suurimas linnaosas, Lasnamäel. 1930ndatel asus seal Nehatu algkool, millest on tänaseks säilinud paraku vaid vundament. Tol ajal olid kooli territooriumil mesitarud ja viljapuuaed, veel praegugi on alles rohkelt õuna-, kirsi‑, ploomi‑ ja kreegipuid. Just siis loodud park ja viljapuuaed on aluseks meie praegustele plaanidele ja ala edasiarendamisele. Täna on aia osa metsistunud ja hooldamata, kuid on sellegipoolest kohalike poolt väärtustatud linnalooduslik paik. 

Roheala külje all on ka pere- ja mänguväljak. Vormsi roheala asub suurte korterelamute kõrval ning lähistel on mitmeid haridusasutusi, mis annab eelduse teha koostööd erinevate sihtgruppidega. 

Mis tegevusi on siiamaani tehtud?
Esimene avalik arutelu toimus töötoana 8. septembril, millele järgnes 29. septembril tulemuste analüüs ja arutelu erinevate ekspertidega. Töötoa eesmärgiks oli välja selgitada, millised on Vormsi roheala suurimad väärtused, väljakutsed ja võimalikud lahendused ning leida parim lähenemine pargi arendamisel vastamaks nii elanike ootustele kui ka linnapoolsetele võimalustele. Töötoas osalesid kohalikud elanikud ja organisatsioonid, linnaosa töötajad ning mitmed spetsialistid erinevatest linnaasutustest. 


Mõtteid oli palju, kuid kõlama jäid nimetatud tegevused nagu:

 • temaatiliste ja erineva marsruudiga loodus- ja terviseradade loomine;
 • endise koolimaja varemete ja viljapuuaia hooldamine ning eksponeerimine;

 • kohaliku kooli ja lasteaia poolt viljapuude istutamine ning kasvamise jälgimine, sh õppeprogrammide läbiviimine õues;

 • puhkekohtade loomine vanema põlvkonna jaoks;

 • kultuuriprogrammi ja tervisesporti toetavate tegevuste korraldamine erinevatele eagruppidele.

 Millised on järgmised sammud? 

Vastavalt ekspertidelt saadud tagasisidele viime järgmisena läbi erinevad eeluuringud, et saada parem ülevaade geoloogilisest olukorrast, sh olemasolev maastik, taimestik ja mullastik.

Esmaste arutelude tulemusel oleme saanud võrgustiku liikmetelt palju häid ettepanekuid, kuidas Vormsi roheala mitmekesistada ja milliseid tegevusi korraldada. Jätkame koostööd ning kaasame sihtgruppe esimeste ruumiliste sekkumiste ettevalmistamise ja läbiviimise protsessi, mis toimuvad 2022. aasta jooksul.

Näiteks korraldame koostöös noortekeskuse ja kohalike koolidega keskkonnateemalise orienteerumisemängu; ruumiloome ekspertide abil ehitame kooli vundamendile terrassi ja käivitame koostöös õpilasesindusega pop-up kohviku; hooldame koos elanikega olemasolevaid viljapuid ja istutame juurde marjapõõsaid. Parimate lahenduste leidmiseks toimuvad erinevas koosseisus kohtumised ja arutelud. 

Planeerime ja visioneerime koostöövõrgustikuga ka kaugemale, et luua esimeste katsetuste järel ka püsivaid rohelahendusi. Jätkame samm-sammult roheala arendamist, ootusega kujundada pargist kohalik ühishoov kõikide lähikondsete kortermajade elanikele, kus saaksid toimuda ajaloo- ning kultuurisündmused, õuesõppe tunnid, tervisespordiüritused ja veel palju muudki.

Kes kuuluvad koostöövõrgustikku?
Vormsi roheala kujundamisel kaasame erinevaid osapooli, et võimalikult läbimõeldult arvestada selle ala väljakutsete, vajaduste ja ootustega. Arutelude, töötubade ja regulaarse kommunikatsiooni kaudu on eesmärgiks leida parimad ja sobilikumad looduspõhised lahendused. Tehes koostööd erinevate sihtgruppide ja organisatsioonidega jõuame ka suurema hulga inimesteni, et edendada keskkonnateadlikkust ja tagada tulevikus Vormsi roheala maksimaalne kasutus. 

Koostöövõrgustiku liikmed on valitud ennekõike tulenevalt projekti peamistest eesmärkidest ja vajadustest, mida võib koondada kolme peamise teema alla:

 1. KESKKOND: keskkonnateadlikkuse tõstmine ja looduspõhiste lahenduste katsetamine

 2. HEAOLU: linlaste tervisliku ja aktiivse eluviisi (nii vaimne kui füüsiline tervis) toetamine

 3. KOGUKOND: kohalike elanike ja organisatsioonide kaasamine, kohaspetsiifiliste huvide ja vajadustega arvestamine 


KOOSTÖÖ VÕRGUSTIK

NB! Nimekiri ei ole lõplik ja täieneb vastavalt vajadusele. Koostöö huvi korral tasub ennast projekti meeskonnale märku anda!

Keskkond

 1. Tallinna Strateegiakeskus (rohepöörde ja ruumiloome kompetentsikeskus)

 2. Keskkonna- ja Kommunaalamet (Meelis Uustal, looduskaitse juhtivspetsialist; Kristiina Kupper, linna maastikuarhitekt)

 3. Tallinna Botaanikaaed

 4. MTÜ Rohelinn

 5. MTÜ Lasnaidee (kogukonnaaedade tegevussuund)

Heaolu

 1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (Kadri Hunt, tervisesektori peaspetsialist)

 2. Lasnamäe Sotsiaalkeskus (läbirääkimisel)

Kogukond

 1. Lasnamäe Linnaosa Valitsus

 2. Lasnamäe noorte nõukogu

 3. Piirkondlikud korteriühistud (Vormsi tee, Läänemere tee)

 4. Lasnamäe Noortekeskus

 5. Tallinna Haridusamet (mobiilsed noorsootöötajad)

 6. Piirkondlikud koolid: Linnamäe Vene Lütseum, Läänemere Gümnaasium.

 7. Piirkondlikud lasteaiad: Vormsi lasteaed, Kihnu lasteaed

 8. Noorteklubi Active MTÜ

 9. Lasnaidee MTÜ

 10. Rohelinn MTÜ