Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Projektor. Välisprojektide kompetentsikeskuse uudiskiri

Projektor.
Tallinna välisprojektide kompetentsikeskuse uudiskiri

Saa tuttavaks, see siin on Projektor.
Projektor on uudiskiri, mis võtab kokku Tallinna välisprojektid ning annab ülevaate, millega on linnas siiani tegeletud. Kõikide eelduste kohaselt hakkab Projektor ilmuma 4 korda aastas.

Esimene Projektor on pühendatud Euroopa territoriaalse koostöö Interreg 30ndale aastapäevale, mistõttu on meie esimene uudiskiri ka keskmisest pisut pikem. Oleme olnud äärmiselt produktiivsed ja on, mille üle uhkust tunda.
Tallinn on osalenud kokku ca 40 Interreg programmidest rahastatud projektis ning nende kaudu on linna arengusse investeeritud üle 8mln euro.

Alljärgnevalt leiad valiku projektidest. Võta hetk ning vaatame koos, mis läks hästi ning mis oodatust veelgi paremini. Millised on ja saavad olema suurimad võidud meie linnale ja kuidas oleme koos panustanud linlaste paremasse elukeskkonda.

Välisprojektide meeskonna nimel - sügav kummardus ja südamlikud tänusõnad!
Salut, Interreg 30!
 
Jooksvalt täiendame oma kodulehekülge, kuhu koondame uudised käimasolevatest projektidest. Peagi leiavad koduleheküljel oma koha info avatud taotlusvoorudest ning seminaridest, arhiivina saavad seal olema ka kõik meie Projektorid.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti videotervitus Interreg 30 aastapäeva puhul

-->
Alljärgnevalt leiad ülevaate käimasolevatest projektidest

-->
AvaLinn linnaplaneerimise koosloome äpp - Baltic Urban Lab, Läänemere linnade uurimislabor

Kesk-Läänemere programm, 01.05.2015 - 30.09.2018

Tallinna linnaplaneerimise Amet. Juhtpartner Turu linn, lihtpartnerid Nordregio ja Municipality of Norrköping Rootsist, Turu Ülikool Soomest ja Riga City Council City Development Department

Projektiga katsetati uusi kaasamismeetodeid ning arendati koosloome äpp AvaLinn, mis andis võimaluse ning lihtsustas linna ja kohalike osapoolte suhtlust. Äppi katsetati esmalt projekti pilootalal, kuid nüüd on kasutusel ka teiste avaliku ruumi projektide kaasamisvahendina, nagu näiteks Putukaväila ideekorje. 

Loe edasi siit.


-->

Putukaväil 1.0
Augmented Urbans - Koosloome ja liitreaalsus linnaplaneerimises

Kesk-Läänemere programm, 01.03.2018 - 28.02.2021
Tallinna Linnaplaneerimise Amet, juhtpartner Metropolia ametikõrgkool Soomest, lihtpartner Tallinna Ülikool

Projekti käigus töötati välja Putukaväila kontseptsioon 3 km pikkusele pilootalale. Projekti eesmärk oli mõtestada linnas alakasutatud avalikku ruumi ning viia selle kvaliteet uuele tasemele. Projekti pilootalaks valiti kõrgepingeliinide alune koridor Põhja-Tallinnas, sest linnaplaneerijatele oli teada, et lähiaastatel vabaneb ala, kuhu saab rajada esmaklassilise lineaarpargi - Putukaväila. 

Putukaväil loob linnaelule uudset kvaliteeti, pakub uusi liikumisühendusi ja annab kogukondlikele tegevustele uusi võimalusi, olgu selleks siis linnaaiandus, linnamesindus, festivalid või muud kogukondlikud tegevused.

Putukaväil videos

Putukaväila kontseptsioon on niivõrd tugev, et innustas projektimeeskonda taotlema rahastust jätkuprojektile, mis on hea näide, kuidas ühest projektist kasvab välja järgmine ning projektidega õnnestub tagada järjepidevus ja linnakodanikele suurem kasutegur.

Augmented Urbans ja B.Green projektid osaliselt ajaliselt kattuvad, kuid sellegi poolest saab B.Green projekti lugeda Augmented Urbans’i jätkutegevuseks.

Putukaväil 2.0
B.Green ehk Roheline kiirtee – innovaatiline rohetaristu planeerimine

Kesk-Läänemere programm, 01.02.2020 - 31.12.2022
Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Juhtpartner Forum Virium Helsinki, lihtpartner Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

Putukaväil 1.0 paikneb garaažidevahelisel alal Põhja-Tallinnas, mida piiritlevad Ehte, Sõle, Puhangu tänav ning Kolde puiestee. Putukaväil 2.0 on aga 13km pikkune lineaarpark, mis läbib 6 linnaosa. Kogupikkuses kulgeb Putukaväil Telliskivi loomelinnakust läbi Kopli kaubajaama, Põhja-Tallinna garaažidevahelise ala ja Merimetsa ning liigub piki Kristiine, Mustamäe, Haabersti ja Nõmme linnaosa vahelist piiri Hiiu asumini.
Putukaväila tiim unistab sellest, et tulevikus kujuneks Putukaväilast elurikas ülelinnaline lineaarpark - uusi rohelisi liikumisühendusi ning mitmekesiseid tegevusvõimalusi pakkuv avalik ruum. Sellegi poolest leidub avastamisväärset Putukaväilal ka juba täna.

Loe Putukaväila projektist rohkem siit! 

-->
E-ticketing - Tartust Helsingisse ühe piletiga

Kesk-Läänemere programm, 01.05.2018 - 30.04.2021
Tallinna Transpordiamet, partneriteks on Tartu linn ja Helsinki Region Transport Authority (HSL).
E-ticketing on Tartu-Tallinn-Helsinki ühisprojekt.
Üle poolte reisijatest kasutavad nendel marsruutidel regulaarselt kohalikku ühistransporti, mis tavaliselt toob kaasa ka sõidupiletite ostmise erinevatest müügikanalitest. See omakorda tekitab ajakulu, kuna süsteemid on erinevad ning paraku omavahel ühildamata.

Kuna ühistranspordi eelistamine on kõigis linnades sujuvama liikluse tagamiseks üks peamisi meetmeid, on kolme linna ühisel initsiatiivil asutud otsima lahendusi, kuidas piletiost inimestele mugavamaks teha ning muuta piletimüügisüsteemid omavahel ristkasutatavateks. 
 
Loe projektist "E-ticketing" rohkem siin!

-->
Urban Eco Islands - Ökosaared, ehk turismiarendus väikesaartel

Kesk-Läänemere programm, 01.04.2019 - 30.06.2021
Tallinna Kesklinna Valitsus, partneriks Helsingi linna keskkonnaamet; lihtpartneriteks on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus, Forum Virium Helsinki.
Ökosaarte projekt seisab selle eest, et arendada uuteks nutikateks turismisihtkohtadeks kaks väikesaart - Aegna ning Vasikkasaari Helsingis. Aegna saare arendamiseks võetakse kasutusele nutikaid lahendusi looduse säästmiseks ja külastajakogemuse tõstmiseks.

Loe rohkem projektist siit!

-->


LUCIA ehk valgustades Läänemere regiooni, kus linnad edendavad säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamist.

Läänemere regiooni programm, 01.01.2019 - 30.06.2021
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, juhtpartner Hamburg, lihtpartnerid: Taltech, Posintra Oy, Porvoo linn, SIA "Jūrmalas gaisma", "Gate 21" Taanist, LUCI – Lighting Urban Community International Prantsusmaalt.

Keskkonna- ja kommunaalametist Janne Teder ning juhtivspetsialist Eva Tallo kommenteerivad LUCIA projekti järgmiselt:
LUCIA projekti peamisteks eesmärkideks on turvalise, jätkusuutliku ja meeldiva linnavalgustuse arendamine, kuid suurimad väljakutsed on seotud elanike kaasamisega linnavalgustuse alaste otsuste tegemisse. Erinevate sihtgruppide vajaduste väljaselgitamine ja nendega arvestamine on linnavalgustuse rajamisel väga olulised.

Loe täpsemalt LUCIA projektist siit!

Kanuti aias saab uudset valgustuslahendust näha loodetavasti juba 2021.aasta suvel!

-->
StratKIT ehk innovaatilised rohehanked toitlustuses

Läänemere regiooni programm, 21.09.2018 - 30.06.2021
Tallinna Haridusamet, projekti partneriteks on Taani, Soome, Poola, Saksamaa
Stratkit projekti eesmärgiks on edendada vastutustundlike ning keskkonnahoidlike toitlustushangete koostamist.
Kesksel kohal on inimese tervis ja heaolu, keskkonnahoid ning jätkusuutlik ja säästlik tarbimine.
Läänemere piirkonna avaliku sektor pöörab üha enam rõhku rohelistele riigihangetele. Toitlustuses on suunaks mitmekülgsema ja tervislikuma toidu pakkumine, seal hulgas ka mahetoidu osakaalu suurendamine, toidujäätmete vähendamine ning ringmajanduse põhimõtete järgimine.

Projekti eesmärgiks on luua kergesti kasutatav juhend, mis aitab toitlustusteenuse hankijatel paremini läbi viia jätkusuutlikke hankeid. Välja saavad toodud teiste riikide näiteid ja parimad praktikad. Eestis keskendutakse peamiselt üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste toitlustushangetele.

Loe projektijuhi meenutusi siit!

-->
Intherwaste ehk Euroopa kultuuripärandiga linnades pirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine.
Interreg Euroopa, 01.04.2016 - 31.03.2021
Tallinna Ettevõtlusamet; partneriteks Hispaania, Portugal, Belgia, Poola

Intherwaste annab hoogu Tallinna linna ringmajandusele. Projekti raames keskendub Tallinn korduskasutuspunktide ning mobiilsete ohtlike jäätmete kogumispunktide loomisele.

Tänaseks on kahes jäätmejaamas - Paljassaares ja Pääskülas - eraldi ruumid esemetele, mida soovijad saavad endale taaskasutusse võtta.
Läbi Tallinna Jäätmekeskuse on käimas ka hankemenetlus mobiilsete kogumispunktide soetamiseks. Asukohad nendeks on välja valitud ning 2020. aasta lõpuks loodab amet ka kogumispunktid päriselt paika saada.

Projektimeeskond töötab suure innuga selle nimel, et teha elanikkonnale ohtlike esemete üleandmine mugavamaks. Seeläbi suureneb elanike huvi jäätmete liigiti kogumise vastu ning lisaks saab nö. päästa osad kasutuskõlblikud esemed, et anda neile uus elu.

Intherwaste koduleht on leitav siit!
Vaata Intherwaste projekti tutvustavat videot siit

-->
Siin on ülevaade juba lõppenud targa linna projektidest.

-->
Esimese ja viimase miili isesõitev ühistransport ehk 
Sohjoa - Baltic Sea Region transitioning into eco-friendly autonomous last mile public transportation 
Läänemere regiooni programm, 1.10.2017 - 31.08.2020
Tallinna Transpordiamet, juhtpartner Helsinki Metropolia University; lihtpartnerid Soomest Forum Virium, Finnish Transport Safety Agency, FLOU, Rootsist Chalmers University of Technology, Taltech, Tallinna Transpordiamet
 
Sohjoa Baltic projekt katsetas isejuhtivate robotbusside kasutamist linnaruumis. 
Loe intervjuud projektijuhi Jaagup Ainsaluga siit!

Linnapea Mihhail Kõlvart kommenteerib projekti edu ja olemust nii: „Tänu Interregi programmile ja Sohjoa projektile vurab Tallinna roheluses – Kadriorus, teist aastat ringi isejuhtiv buss. Sümboolselt ühendab see buss meie ajalugu ja tänapäeva, sest innovaatiline robotbuss viib sõitjad läbi ajaloolise pargiansambli kunstimuuseumisse.
Kindlasti loob isejuhtiva bussi projekt linnale teadmist ja kompetentsi, millele toetudes saame tulevikus rakendada linnas ühistransporti veelgi keskkonnasõbralikumalt ja nutikalt. Tegemist on innovaatilise lahendusega, mis võiks saada teerajajaks tänases moodsas tehnoloogiaajastus ja transpordisüsteemis.
See ei peaks jääma ühekordseks projektiks, vaid püüame leida uusi võimalusi, et kogu isejuhtiv tehnoloogia suureneks siin Tallinnas ja miks mitte terves Eestis. Ühtlasi on keskkonnasõbralikud liikuvusinvesteeringud osa Tallinna kui 2022. aasta Euroopa Rohelise Pealinna finalisti mõtteviisist, mida aitab ellu viia ka Interreg ja Sohja isesõitva bussi projekt.“

Tallinna Transpordiamet koostöös Helsingi Metropolia Ametikõrgkooli ja TalTechiga korraldas Tallinnas suurejoonelise kahepäevase ürituse "Autonoomse transpordi tulevik Läänemere regioonis", mille raames toimus tulevikutranspordi väljanäitus Kadrioru pargis ja rahvusvaheline transpordikonverents PROTO Avastustehases.

-->
FinEst Smart Mobility

Kesk-Läänemere programm, 01.09.2016 - 31.08.2019
Tallinna Transpordiamet.
Partneriteks Helsinki, Vantaa, Maanteeamet, ITL Digital Lab ja Forum Virium.

FinEst Smart Mobility projekt oli suunatud nutikate mobiilsuslahenduste abil parandama liikluse sujuvust. Tehti mitmeid pilootprojekte, eesmärgiga sujuvama, turvalisema ja nutikama liikluskeskkonna loomine Tallinna ja Helsingi regioonides.

Laevaühendus Tallinna ja Helsingi vahel on üks tihedamaid maailmas ning selles transpordikoridorist olevad liiklusvood mõjutavad Soome lahe mõlemal küljel linnades toimuvat liiklust. Projekti käigus viidi läbi mitmeid pilootprojekte, mille eesmärk oli sujuvama, turvalisema ja nutikama liikluskeskkonna loomine. Lisaks neljale eraldiseisvale nutikale mobiilsuselahendusele koostati „Tallinna regiooni säästva linnaliikuvuse kava 2035“ strateegia.

Loe FinEst Smart Mobility pilootprojektidest pikemalt siit.
Vaata FinEst Smart Mobility projekti videot siit:

-->
Blastic - plastijäätmete teekond Läänemerre

Kesk-Läänemere programm, 01.01.2016 - 31.12.2018
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Juhtpartner Rootsist Keep Sweden Tidy; lihtpartnerid: SEI Tallinn, IVL Swedish Environmental Research Institute, FEE Latvia, Soomest Finnish Environmental Institute, Keep the Archipelago Tidy, Turu linn
Projekti seisis mereprügi vältimise ning vähendamise ja seeläbi ka elu- ning looduskeskkonnale negatiivse mõju vähendamise eest. Kas kujutad ette, et ligi 90% mereprügist on plastikjäätmed? Tekib küsimus miks ja kuidas need sinna jõuavad? Projekti käigus ilmes, et enimlevinumad on ühekordseks kasutamiseks mõeldud plastikesemed, olgu need siis näiteks kilekotid, joogipudelid või vatitikud.

Mereprügi vältimiseks ja vähendamiseks täiendati Tallinna jäätmekava, viidi läbi teavituskampaaniaid, koostati infomaterjale ning töötati välja metodoloogia mereprügi päritolu/allikate ja nende merre sattumise teekondade kaardistamiseks. Lisaks korraldati mereprügi kaardistamise ja seire pilootuuringud Tallinnas.

Projekti raames loodi lastele vahva voldik „Prügiretk“, mille kaudu väiksed kodanikud said õppida palju uut Läänemere, sinna sattunud prügi kohta ning kuidas prügi teket looduses vähendada.

Loe projektist rohkem siit.


Blastic projekt teeb ka täna veel südame soojaks, kui märkad tänavatel vägagi aktuaalse kampaania „Meri algab siit“ viiteid.

-->
NATTOURS ehk jätkusuutlikud loodusrajad linnades 

Kesk-Läänemere programm, 1.03.2016 - 31.10.2018
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet; partneriteks Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus, Helsinki linn
Projektiga on arendatud roheradasid ning objekte Rocca al Mare ning Paljassaare piirkondades. Projekti käigus loodi mitmekeelne veebileht, kuhu on koondatud teave linnas asuvate loodusturismi atraktsioonide kohta (pargid, metsad, aiad, loodusrajad, õpperajad, linnuvaatlustornid, nahkhiirte elupaigad, rannad jms).
Veebilehte on tänaseks külastatud juba ligi 75 000 korda. Veebilehelt on leitav infot nii Tallinna Vanalinna, Pääsküla raba, Maarjamäe ja veel teistegi Tallinna looduspaikade kohta.

Projektijuhi kommentaaridega pikema artikli leiad siit.

-->
Interaktiivne loomaaed ehk SmartZoos

Kesk-Läänemere programm, 01.09.2015 -  31.05.2018
Tallinna Loomaaed, partnerid: Tallinna Ülikool, Skansen Loomaaed Stokholmis, Helsinki Loomaaed, Riia Loomaaed
SmartZoos eesmärk oli teha loomaaedadest turismiatraktsioonid. Kas teadsid, et Tallinna Loomaaias on võimalik osa võtta mitmest interaktiivsest mängust.
Nendes osalemiseks tuleb loomaaia territooriumile jõudes sisse lülitada oma asukoht ning allalaadida SmartZoo äpp. Mänge on mitmeid, nii suurtele, kui ka väikestele, olles erinevate raskusastmetega ning ka erinevates keeltes. Midagi kõigile!
Äpp toimib asukoha põhiselt ka Helsinki loomaaias ning ka Stockholmis, Skanseni loomaaias.

Millal sina viimati loomaaias käisid?
Registreeru mänguks siin!

-->
PREVENT ehk lapsevanemate kaasamine koolist väljalangemise ennetamiseks

ERF Urbact programm III, 2013-2015
Tallinna Haridusamet, Juhtpartner – Nantes linn; partnerlinnad: Tallinn, Stockholm, München, Antwerpen, Haag, Gijon, Sofia ja Usti nad Labem.
 
Projektiga seati oluline rõhk koostöövõrgustiku loomisele ja kogemuste jagamisele seoses lapsevanemate kaasamisega varajase koolist väljalangemise ennetamisel igas partnerlinnas ning teiste Euroopa linnadega.

Prevent projekti jätkuna sai alguse projekt „Ole koolis - Stay Tuned!“ ehk kuidas õpilasi paremini toetada koolitee algusest kuni lõpuni.

ERF Urbact programm III, 2016-2019
Tallinna Haridusamet, juhtpartner Genti linn, partnerlinnad: Tallinn, Göteborg, Berliin, Nantes, Aveiro, Barcelona ja Sofia linn ning Ampelokipi-Menemeni omavalitsus.
 
Projektis töötati ja õpiti selle nimel, et õpetajate, tugispetsialistide ja lapsevanematega koostöös toetada laste kooliteed selle algusest lõpuni. Eduka toe aluseks on õpilaste vajaduste õigeaegne märkamine. 

Loe nii PREVENT kui ka Stay Tuned! projektist pikemalt siit.
Tallinna Haridusamet ja rahvusvaheline projekt "Prevent"

-->
Aktiivne ja turvaline koolipäev

Kesk-Läänemere programmi INTERREG IVA, 2009 - 2012
Tallinna Haridusamet, partneriks Turu linn

„Aktiivne ja turvaline koolipäev“ sai algatatud eesmärgiga muuta koolielu ja õppetöö aktiivsemaks ning lõbusamaks.

Projektiga aidati sisustada õpilaste vahetunde ja peale kooli veedetavat aega. Esmalt uuriti õpilaste arvamust, mis teeb ühe koolipäeva toredaks ja mis mitte. Tulemustele tuginedes koostati 45-s Tallinna koolis konkreetsed tegevuskavad - soetati juurde rohkesti aktiviseerivad vahendeid, mis aitaks aktiivselt ja turvaliselt, õpilaste koolielule särtsu juurde anda. Tulemusteks aktiivsed vahetunnid, tegevused peale kooli ja ka õues õppimised.
On suur rõõm, et projektiga olid seotud peaaegu kõik pealinna koolid!

Eriti hea meel on sellest, et aktiivse ja turvalise koolipäeva tulemustest on välja kasvanud üleeestline programm "Liikuma kutsuv kool“,  mida veab Tartu Ülikool ning kuhu on ka mitmed Tallinna koolid on jätkuvalt kaasatud.
 
Siit leiad projekti koordinaatori, Sirje Aheri, kommentaari, kuhu „Aktiivne ning turvaline koolipäev“ on tänaseks arenenud.

-->
Twitter
Website
Email
LinkedIn
Soovid uudiskirjaga liituda - kliki SIIA!