Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Välisprojektide tulemuslikkuse analüüs

Välisprojektide tulemuslikkuse analüüs

Uuringus analüüsiti 2014-2020. aastatel läbiviidud projektide mõju Tallinna linnale.

Analüüsi koostamise algatas Tallinna Strateegiakeskus, saamaks teada, kas ja kuivõrd on linna osalusel perioodil 2014–2020 läbi viidud välisrahastusega arendusprojektid oma eesmärki täitnud.

Projektide tulemuslikkust on analüüsitud kolmes vaates:
1. Protsess – kuivõrd hästi on projektid ellu viidud?
2. Tulemus – kuivõrd on püstitatud eesmärgid saavutatud?
3. Mõju – kuivõrd olulised on olnud projektid linna arengule kaasa aitamises?

Tallinna Strateegiakeskus valis eelnevalt välja 12 eriilmelist projekti, mis olid seotud arendustegevuse (mitte otseselt investeeringuga) haridusametist, sotsiaal- ja tervishoiuametist, linnaplaneerimise ametist, keskkonna- ja kommunaalametist, transpordiametist.
Samuti peeti silmas, et kaetud oleks võimalikult lai spekter ja esindatud oleksid linna peamised ametid, loomaks võrdlusmomenti.


Projektide analüüs hõlmas tööd dokumentatsiooniga ja intervjuusid.
Dokumendianalüüs sisaldas:
  • Linna strateegilisi alusdokumente (Tallinn 2035 arengustrateegia, Tallinna arengukava 2018–2023, Tallinna haridusstrateegia 2020–2030, projektide ajal kehtinud ametite tööd suunavad strateegilised dokumendid jt), loomaks ülevaadet, millised on konkreetsed eesmärgid, mille saavutamise üheks instrumendiks on välisrahastusega projektid.
  • Projektide dokumentatsiooni (taotlused, aruanded, valminud raportid jms), et mõista projektide sisu (eesmärgid, tegevused, tulemused).
Tutvu Tallinna linna välisprojektide tulemuslikkuse analüüsiga SIIN.

Kõiki teisi Tallinna linna uuringuid saad vaadata siin.