Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vormsi pargi rohelahendustest ja kohaliku ajaloo väärtustamisest

Vormsi pargi rohelahendustest ja kohaliku ajaloo väärtustamisest

Veel päev enne kui Tallinnale ulatati tiitel Euroopa Roheline Pealinn 2023, koguneti roheprojekt GoGreenRoutes raames Lasnamäele Vormsi rohealale, et koos ekspertide, kohalike elanike ning projekti kaasatud partneritega arutleda ning jagada ideid pargi tulevikust.

Esmalt selgitati välisprojekti GoGreenRoutes tegevusi ja eesmärke, tutvustati Tallinna Ülikooli uuringut, mis kohalike ning ümbruskaudsete seas läbi viidi ning tutvustati erinevaid võimalikke lahendusi, mis Vormsi rohealale võiksid sobida.
Kuna GoGreenRoutes keskendub looduspõhiste lahenduste rakendamisele linnakeskkonnas, siis olid ka kõik esitatud ideed keskkonnasäästlikud, olgu selleks siis näiteks rohesein müra vähendamiseks või keskkonda voolavalt integreeritud valgustus.

8. septembril toimunud töötoas vahetati ideid viies laudkonnas. Töötubade eesmärgiks oli välja selgitada, millised on täna Vormsi roheala suurimad väärtused, väljakutsed, lahendused ning kuidas neid adresseerida. Väljakutsetena toodi ühiselt esile murekohad, mis on seotud valgustuse ning mõnusate ja parki sobivate istekohtade puudumisega.
Peamised väärtused, mis laudkonniti välja tulid, olid sarnased ja keskendusid kunagise Nehatu koolimaja varemete säilitamisele ning konserveerimisele. Ühtlasi sooviti vana kooli lugu ka laiemalt esile tõsta, paigaldades infotahvli või mõne analoogse interaktiivse lahenduse vundamendi varemete lähistele, illustreerimaks kunagist Lasnamäe kultuurilugu. Kindlasti kuulub säilitamisele ka kohalik viljapuuaed ning kõrghaljastus, mis samuti on pärit 1920ndatest, kui sellel alal paiknes koolimaja.

Projekti eesmärk on lähitulevikus avada paik kohalike elanikele meeli rahustava vabaaja veetmise kohana, säilitades olemasolevaid pargiväärtusi kasutades seejuures peamiselt looduspõhiseid lahendusi ja arendusi. Pargi arengu juures on äärmiselt oluline erinevate osapoolte kaasamisel, et just üheskoos leida parimad lahendused vastamaks elanike ootustele kui ka linnapoolsetele võimalustele. Ideedekohaselt saaks 1,8ha suurusest tulevikupargist kujuneda mõnus ala lõõgastumiseks nii lastele, noortele kui ka nende vanematele ning miks mitte ka vanavanematele. Roheala, kus on ühishoov kõikide lähikondsete kortermajade elanikele, kus saaksid toimuda ajaloo- ning kultuurisündmused, õues õppe tunnid, tervisespordiüritused ja veel palju muudki.

Jätkuks
* Kõiki kogunenud mõtteid ja ideid analüüsitakse, arutatakse oma ala spetsialistidega
* Peagi lepitakse kokku jätkuarutelu, mis saab toimuma veebi teel
* Projekti tegevustega saab kursis olla Facebooki grupi kaudu. Vt siia - https://www.facebook.com/groups/vormsipark

Vaata galeriid toimunud töötoast!

GoGreenRoutes projekti juhtpartneriks on Limerick (Iirimaa) ning partneritena osalevad lisaks Tallinnale veel ka Lahti (Soome), Umeå (Rootsi) ja Versailles (Prantsusmaa), Burgas (Bulgaaria).
Projekti eesmärk on analüüsida igas linnas välja valitud pilootala väärtusi ning katsetada linnaruumis looduspõhiste lahendustega. Tallinnas on pilootalaks valitud Vormsi park.
Projektiga saab lähemalt tutvuda kodulehel: https://gogreenroutes.eu/

________________________________________________________________

Обсуждение зеленых решений для парка Вормси и сохранение истории района

За день до получения Таллинном титула «Зеленой столицы Европы 2023», в Ласнамяэ, в зеленой зоне Вормси прошло обсуждение в рамках проекта GoGreenRoutes, в котором приняли участие эксперты, представители КТ и вовлеченные в проект партнеры. Целью встречи был общение и обмен идеями относительно будущего парка.

В начале встречи участники ознакомились с рабочим планом и целями международного проекта GoGreenRoutes, исследованием Таллиннского университета, которое было проведено среди местных жителей и жителей близлежащих районов, а также возможными и подходящими для зеленой зоны Вормси решениями.

Так как GoGreenRoutes направлен на внедрение в городскую среду природных решений, все представленные идеи были экологичными, будь то зеленая стена для подавления шума или, например, плавно интегрированное в окружающую среду освещение.

В рамках обсуждения, состоявшегося 8 сентября, обмен идеями происходил в пяти группах. Целью мероприятия было выяснить ценности парка Вормси, проблемы, стоящие перед ней, их решения и то, как их адресовать. Участники пришли к общему выводу о том, что основные проблемы связаны с отсутствием в парке освещения и подходящих скамеек.

Упомянутые группами ценности совпали - все они содержат идею о сохранении и консервации руин здания бывшей школы Нехату. Кроме того, участники обсуждения выразили желание более широко осветить историю старой школы, установив для этого рядом с руинами ее фундамента информационное табло или подобное интерактивное решение, которое позволит красочно проиллюстрировать историю культуры Ласнамяэ. Сохранению подлежат также местный фруктовый сад и высокие насаждения, которые также были созданы в 1920-е, когда на этой территории располагалось здание школы.

Цель проекта — в ближайшем будущем открыть эту зеленую зону для местных жителей в качестве места для проведения досуга, сохранив при этом существующие ценности парка, используя в основном природные решения и разработки. К развитию парка чрезвычайно важно привлекать разные стороны, чтобы вместе найти лучшие решения, соответствующие ожиданиям жителей, а также возможностям города. Парк будущего площадью 1,8 га мог бы стать прекрасной зоной отдыха для детей, молодежи, родителей, бабушек и дедушек. Зеленая зона, где находится общий двор для всех жильцов близлежащих многоквартирных домов и могут проходить исторические и культурные мероприятия, уроки на свежем воздухе, спортивные мероприятия и многое другое.

Далее:

* Все собранные мысли и идеи будут проанализированы и обсуждены со специалистами
* В скором времени будут назначена дата и время нового обсуждения, которое пройдет онлайн
* Следить за новостями проекта можно через группу в Facebook “Väärtustame Vormsi pargi linnaloodust” https://www.facebook.com/groups/vormsipark
* Информацию о проекте можно также найти на сайте Таллинна /est/valisprojektid/GoGreenRoutes

 

Ведущим партнером проекта GoGreenRoutes является Лимерик (Ирландия); помимо Таллинна, в качестве партнеров участие принимают Лахти (Финляндия), Умео (Швеция), Версаль (Франция) и Бургас (Болгария).

Цель проекта — проанализировать ценности выбранной в каждом городе пилотной территории, а также внедрить экспериментальные природные решения в городскую среду. В качестве пилотной территории в Таллинне был выбрана зеленая зона Вормси парка.

Подробнее с проектом можно ознакомиться на сайте: https://gogreenroutes.eu/.