Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Välisprojektide büroo

Välisprojektide büroo

Koordineerime  ja arendame erinevaid välisprojekte, eesmärgiga parendada linna võimekust osaleda rahvusvahelistes projektides ning tugevdada partnerlinnade koostööd.  
 

Miks osaleda välisprojektides?  
Välisprojektides osalemine pakub mitmeid võimalusi:  

  • Ideede katsetamine - välisprojektid võimaldavad linna ametitel ja asutustel leida uusi ideid ja lahendusi, neid  katsetada ja parendada enne laiemat rakendamist. 
  • Innovatsioon - välisprojektid toovad kaasa uuenduslikku lähenemist, nende otsimist ja loomist, aidates luua linnas jätkusuutlikke lahendusi  ning edendades uuenduslikke meetodeid. 
  • Rahvusvaheline kogemus - projektides osalemine toob linna uut kogemust ja teadmisi, mis aitavad paremini mõista meie väljakutseid ja nende lahendamise võimalusi. 
  • Lisarahastus - välisprojektides osalemine toob lisa linna eelarvesse, võimaldades täiendavat rahastust linna arenguprojektidele ja algatustele. 

Kõik läbiviidavad projektid toetavad "Tallinn 2035" arengustrateegia sihte ja eesmärke. 
 


Tallinna linna välisprojektide tulemuslikkuse uurimine

Uuring telliti, et teada saada, kas ja kuivõrd on linna osalusel läbi viidud välisrahastusega arendusprojektid (perioodil 2014–2020) oma eesmärki täitnud.

Projektide tulemuslikkust analüüsiti kolmes vaates:
1. Protsess – kuivõrd hästi on projektid ellu viidud?
2. Tulemus – kuivõrd on püstitatud eesmärgid saavutatud?
3. Mõju – kuivõrd olulised on olnud projektid linna arengule kaasa aitamises?

Tutvu välisprojektide tulemuslikkuse uuringuga siinEuroopa Liidu projekte rahastatakse: 
* Ühtekuuluvusfondist 
* Euroopa Regionaalarengu Fondist 
* Euroopa Sotsiaalfondist 
* Horizont 2020, URBACT, Interreg ja teistest EL programmidest 
 


  • Tallinna linna asutuste osalemist välisprojektides reguleerib "Välisprojektides osalemise kord"  
  • Välisprojektide büroo, koostöös linna personaliteenistusega, valmistab ette soolise võrdõiguslikkuse kavaeesmärgiga koondada infot hetkeseisust linna ametiasutustes ning olla esmaseks töövahendiks võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse hea tava juhendmaterjali loomisel.
     

Büroo juht - Aado Altmets

Projektijuhid:
Stella Shaumyan
Aado Altmets
Markus Toompere

Koostöö ülikoolidega - Maila Kuusik
Koosloome ja linnalooduse ekspert - Maria Derlõs
Projektidega seotud informatsiooni koondamine ja jagamine; kommunikatsioon - Karin Luhaäär

Ametite, linnaosavalitsuste ja asutuste poolt elluviidavate projektide nõustamine ja tugi Irma Remma ja Mariliis Niinemägi
 

 

Viimati muudetud 09.01.2024