Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

ECAD

European Cities Against Drugs
Euroopa Pealinnad Uimastite Vastu

 • Asutati 25.oktoobril 1988.a. Euroopa Parlamendi poolt
 • Tallinn ühines täisliikmena Stockholmis deklaratsiooniga (Tallinna Linnavolikogu otsus 22. veebruar 1994.a. nr.37)  “Euroopa Linnad Narkootikumide Vastu”  28.aprillil 1994.a.
 • Liikmemaks: 1500 eurot
 • ECAD ühendab 27 riigist 258 omavalitsust (sh. 22 pealinna)
 • Organisatsioon lähtub oma töös ÜRO 1961.a. narkootiliste ainete konventsioonist ja ÜRO 1971.a. psühhotroopsete ainete konventsioonist.
 • Koostööpartnerid: Asian Cities Against Drugs, American Cities Against Drugs jt.            

Eesmärgid:

 • Luua koostöövõrgustik, mis vahendaks informatsiooni liikmeslinnade vahel ning jagaks kogemusi ja kontakte narkomaania leviku tõkestamiseks;
 • anda liikmeslinnadele võimalus osaleda koostööprojektides;
 • leida võimalusi ja kontakte koostööks teiste liikmeslinnadega;
 • uimasteid ei dekriminaliseerita ega legaliseerita;
 • põhitähelepanu ennetustööl laste ja noortega;
 • arendada koostööd ja võrgustikutööd erinevate struktuuridega;
 • teabe ja kontaktide vahendamine linnade vahel.

Juhtimine:

 • Üldkogu (kord aastas);
 • Eestseisus (12-liikmeline)

Tähtsus Tallinna linnale:

 • võimaldab osaleda koostööprojektides,
 • leida võimalusi ja kontakte koostööks teiste liikmeslinnadega
 • korraldada paremini ennetustööd laste ja noortega

ECAD konverentsid

 

Kontakt:

City Hall
S-105 35 Stockholm
Sweden
Tel.: +46-8-5082 9362
Faks: +46-8-5082 9436
E-post: ecad@ecad.net
www.ecad.net                                  

Kontaktisik Eestis:

Vahur Keldrima
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Juhataja
Tel.: 645 7440
Faks: 645 7444
E-post: vahur.keldrima@tallinnlv.ee

Vastutav poliitik:

Betina Beškina
Abilinnapea

 

 

 

Viimati muudetud 24.03.2020