Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

EUROCITIES

Euroopa Suurlinnade Liit

 • Loodud aastal 1986
 • Tallinn on liige alates 1998. aastast ja 2017 novembris valiti organisatsiooni juhatusse
 • Tallinna Linnavolikogu otsus nr 109 (03.09.1998) liitumiseks organisatsiooniga Eurocities
 • Organisatsioonil on hetkel üle 200 liikme Euroopa Liidust, Norrast ja Islandilt  ning 45 liikmeslinna teistest Euroopa riikidest.
 • Pidevalt toimuvad kohtumised, konverentsid, seminarid. Täpsem info organisatsiooni kodulehel ürituste kalendrist.


Eesmärgid:

 • tõsta Euroopa linnade elanike elukvaliteeti;
 • edendada ja hõlbustada liikmeslinnade praktiliste projektide teostumist Euroopas;
 • parandada teadmiste, kogemuste  ja  praktiliste tulemuste  vahetust Euroopa linnavalitsuste  vahel;
 • teha lobby-tööd Euroopa institutsioonides;
 • mõjutada Euroopa tegevuskava nii, et poliitilise arengukava koostamisel kinnistuksid suuremate linnade seisukohad.


Juhtimine: 

 • Peakorter asub Brüsselis;
 • President Dario Nardella (Firenze)
 • Peasekretär André Sobtchak
 • 12-liikmeline juhatus (Barcelona, Braga, Firenze, Gent, Leipzig, Nantes, Oslo, Rotterdam, Stockholm, Tallinn, Viin, Warsaw,).


Tähtsus Tallinna linnale:

 • Osalemine võrgustikus annab võimaluse lülituda käimasolevatesse ja algatatavatesse IT projektidesse, organiseerida koostööd ning infovahetust EL linnadega, et edastada meie teenistujatele adekvaatset informatsiooni EL linnades kavandatavate projektide ja töökeskkonna nüüdisaegsete tehnoloogiliste lahenduste osas.
 • Majandusarengu komisjoni töös osalemine võimaldab leida partnereid ja kontakte ettevõtluse arendusele suunatud EL abiprogrammides, vahetada infot fondidest hetkel ja tulevikus, projektiideedest ning teha lobby ettevõtluse valdkonnas EL institutsioonides koos teiste linnadega.


Töögrupid:


Aastakoosolekud

Euroopa linnapeade poliitiline avaldus seoses COVID-19 pandeemiaga

Kontakt:

EUROCITIES asbl
18 Square de Meeûs
B-1050 Brussels
Tel.: +32 2 552 08 88
Faks: +32 2 552 08 89
E-post: info@eurocities.be
www.eurocities.eu

Kontaktisik Eestis:

Kerttu Märtin
Tallinna Linnakantselei
Välissuhete ja protokolli osakond
Tel.: 640 4441
e-post: kerttu.martin@tallinnlv.ee

Viimati muudetud 03.05.2023