Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

EUROCITIES Knowledge Society Forum

Knowledge Society Forum (KSF) on endine TeleCities võrgustik.

Linnavalitsuse nõusolek Tallinna liitumiseks "Eurocities" allorganisatsiooniga "TeleCities" 15.01.2003


KSF ülevaade:

Teadmusühiskonna foorumisse kuulub enam kui 120 linna. Foorumi 2008. a. eesistujaks oli Bologna linn, ase-eesistujaks Amaroussion.

 2009. ja 2010. aastal on eesistujaks Tallinn ning ase-eesistujaks Köln.

Foorum teeb koostööd infoühiskonna küsimustes äripartneritega üle Euroopa.
Komisjon tegeleb uuringute, kõrgetasemelise strateegilise planeerimise, infoühiskonna algatusete ja Euroopa linnade poliitikatega.
Knowledge Society foorum korraldab konverentse, koordineerib töögruppide tegevust, toetab oma liikmeid EL projektide koostamisel ning annab informatsiooni EL poliitikate arengu ja rahastamisvõimaluste kohta.

 

KSF üritused: 

Teadmusühiskonna Foorumi kevadine konverents Tallinnas 24.-26. märts 2010 

Teadmusühiskonna Foorumi talvine kohtumine Brüsselis jaanuaris 2010 

Teadmusühiskonna Foorumi sügisene konverents Lille's, Prantsusmaal 28.-30. oktoober 2009

Teadmusühiskonna Foorumi suvine konverents Reykjavikis, Islandil 10.-12. juuni 2009 

Teadmusühiskonna Foorumi kevadine konverents Manchesteris, Suurbritannias 25.-27. märts 2009

Teadmusühiskonna Foorumi konverents Kreeka Vabariigis Amaroussionis 23.-25.10.2008

Knowledge Society Forum Summer Event Tsehhi Vabariigis Ostravas 04.06.2008 - osales Väino Olev

Telecities konverents Barcelonas 13.-17.03.2007


Kontakt:

Martin Männil
Tallinna Strateegiakeskus

Linna digidirektor
Tel.: 6404322

E-post: martin.mannil@tallinnlv.ee

 

Viimati muudetud 04.05.2021