Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Moskva suhted

Ajalugu

1996.aastal kinnitas Tallinna Linnavolikogu oma 27.12.1996.a. otsusega nr. 158 Moskva Linnaduuma ja Tallinna linnavolikogu vahelise koostöökokkuleppe.  Tallinna ja Moskva tihedam koostöö algas siiski alates 2002. a., mil traditsioonilisele Moskva linna päevale oli esmakordselt kutsutud Tallinna delegatsioon eesotsas toonase abilinnapea Vladimir Panoviga.  2004. aastal toimus Tallinna linnapea E. Savisaare Moskva visiit, mille käigus kirjutati alla linnade vaheline  koostööprotokoll. 2005. aasta juunis käis Moskvas visiidil linnapea Tõnis Palts, keda saatis Tallinna äridelegatsioon. Sealt said alguse  kontaktid Moskva Kaubanduskoja ja Tallinna Kaubandus-Tööstuskoja vahel.

1.oktoobril 2009.a. sõlmiti Tallinnas Tallinna LV ja Moskva LV vahel Koostööprotokoll kommunaalmajanduse ja heakorra vallas. 2010.a. detsembris sõlmiti Moskvas Tallinna keskkonnaameti ja Moskva looduskasutuse ja keskkonnakaitse ameti koostöölepe aastateks 2011-2014  ja kinnitati tegevuskava aastaks 2011.

2012.a. aprillis võtsid Moskva Linnaduuma ja Tallinna Linnavolikogu vastu koostöö arendamise deklaratsiooni.

Mitmetasandiline koostöö 

Koostöö Moskvaga on toimunud mitmetel tasanditel: 

Tallinna Linnavolikogu ja Moskva Linnaduuma;

Tallinna ja Moskva linnavalitsused;

Tallinna ja Moskva linnaosad (Kristiine ja Zamoskvoretšje)

Tallinna ja Moskva linnaametid;

2012.a. detsembris osales Tallinna spordi-ja noorsooameti delegatsioon Moskva linna pere- ja noorsoopoliitika ameti poolt korraldatud rahvusvahelisel noorsoofoorumil „Linnad noortele“  ja Tallinnas viibis Moskva linna looduskaitse ja keskkonnaameti riikliku keskkonna- ja metsandusprojektide direktsiooni ja Moskva Tsentrgidroprojekti delegatsioon tutvustamaks Tallinna Pargi Moskvas projekti, mis paraku lõpetati.

2013.a. toimus Tallinna turismiosakonna esindaja kohtumine Moskva turismi ja hotellimajanduse ametiga. Toimusid ka Moskva Kultuurikomitee toetusel Moskva Meistrikoja „Blacksquare“ tänavateatri etendused Vanalinnapäevade raames ning Moskva heategevuslik fond „ Uued nimed“ (Novõje Imena) korraldas Tallinnas koostöös Tallinna Haridusameti ja Tallinna Kultuuriametiga ja Moskva õppejõudude juhendamisel meisterklasse  ja esinemisi andekatele noortele Tallinna interpreetidele. Moskva esindus osales ka Tallinna rahvusvahelisel lillefestivalil. 

2013.a. sai alguse koostöö Kaasaegse Humanitaarakadeemia ja SA Tallinna Vene Lütseumi vahel, mis kestab tänaseni.

Aastad 2014-2016 

Neid aastaid iseloomustas suhete seisak. Toimusid üksikud üritused või kohtumised: Tallinn kutsus Moskvat oma traditsioonilistele üritustele (Lillefestival, Laulupidu jms) ja Moskva Tallinna esindajaid Moskvas toimuvatele suurüritustele  ( Moskva Rahvusvaheline Linnafoorum, Moskva linna poolt korraldatavad konverentsid jms). 

Uus tõus

2016. aastal võis täheldada kahe linna suhetes uut tõusu. 

Regulaarse koostöö valdkondadeks võib hetkel pidada haridust ja transporti.

Alates 2016.a. on mitmete Tallinna koolide õpilased edukalt osalenud iga-aastasel Moskva Metropolide Olümpiaadil, tuues sealt koju mitmeid medaleid. 

Al 2017.a. on tihenenud suhted Tallinna ja Moskva Transpordiametite vahel. On vahetatud delegatsioone ning Tallinna esindajad on korduvalt osalenud ning esinenud Moskva Rahvusvahelisel Transpordifoorumil ja Taksofoorumil. 

2018 ja 2019 aastal toimus mitu Moskva esindajate kõrgetasemelist visiiti Tallinna, mille raames väljendas Moskva osapool soovi uuendada koostöölepingut ning hakata korraldama tihedamat kultuurivahetust.

2019.a. toimusid Tallinnas mitmed kultuuriüritused Moskva päevade Baltikumis raames. 

2020.a. märtsis oli kavas läbi viia Moskva kultuuripäevad Tallinnas, mis koroonapandeemia tõttu on edasi lükatud.

Viimati muudetud 11.05.2020