Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Roheline pealinn

Roheline pealinn

Memorandum Euroopa Rohelise Pealinna tiitli algatamisest

Euroopa Liidu tasakaalustatud ja jätkusuutliku majandusliku ja sotsiaalse arengu eelduseks on inimväärse elukeskkonna tagamine. Probleem on eriti aktuaalne linnades ja linnastutes, kus elab üle 80 % Euroopa kodanikest. Sellest johtuvalt nägi 2001. a vastu võetud kuues keskkonna tegevusprogramm ühe prioriteedina ette linnakeskkonna parandamise ja pidas vajalikuks vastava strateegia väljatöötamist. Käesolevaks ajaks on Euroopa Komisjon linnakeskkonda käsitleva strateegia välja töötanud ja vastu võtnud.

Linnad võtavad oma võtmerolli linna elukeskkonna tervendamisel ja inimeste elukvaliteedi parandamisel väga tõsiselt ning on selleks ära teinud märkimisväärse töö. Leiame, et linnade initsiatiiv ja jõupingutused keskkonna tervendamisel vajavad enam tunnustamist, esile tõstmist ja nende kogemused laialdasemat tutvustamist. Euroopa Liidus eksisteerib täna mitmeid auhindu, millega pärjatakse linnade saavutusi elukeskkonna parandamise erinevates valdkondades. Puudub aga ülim Euroopa Liidu poolt välja antav tunnustav tiitel, mis hindaks linnade tegevust linnakeskkonna parandamisel tervikuna. 

Meie, Eesti Vabariigi pealinna Tallinna kogunenud Euroopa linnade esindajad, teeme Euroopa Komisjonile ettepaneku algatada Euroopa Rohelise Pealinna tiitli väljaandmine ja tunnustada sellega igal aastal linna, kus lisaks keskkonnasõbralikele juhtimisotsustele ja üldise  keskkonnateadlikkuse tõstmisele on rakendatud säästva arengu põhimõtteid, parandatud ühistranspordi kvaliteeti, laiendatud parkide ning haljasalade pindala, juurutatud jäätmekäitluse kaasaegseid põhimõtteid ja tehnoloogiaid või rakendatud innovaatilisi ja julgeid lahendusi linna üldise elukeskkonna oluliseks parandamiseks.

Euroopa Rohelise Pealinna tiitli kehtestamine ja väljaandmine annaks täiendava impulsi linnade elukeskkonna tervendamiseks ja turvalisemaks muutmiseks, looks võimalused linnade parimate saavutuste esiletoomiseks ja levitamiseks ning tihendaks linnade keskkonnaalast koostööd.

Meie, memorandumile allakirjutanud ja sellega liitunud linnade linnapead ja nende volitatud esindajad teeme ettepaneku võtta Euroopa Rohelise Pealinna tiitli algatamine Euroopa Komisjoni menetlusse. Allakirjutanud linnade esindajad on valmis panustama Euroopa Rohelise Pealinna tiitli omistamise põhimõtete, kriteeriumide ja protseduuride väljatöötamiseks.

 

 

Allkirjad (Euroopa linnade esindajad)

Tallinnas, 15. mail 2006

Memorandum on the European Green Capital Title 1 (jpg)

Memorandum on the European Green Capital Title 2 (jpg)

Memorandum on the European Green Capital Title 3 (jpg)

Viimati muudetud 21.02.2024