Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna suhted Schweriniga

 

1970-ndate aastate algusest hakati arendama tihedaid kontakte Bezirk Schwerini (rajooni) ja Eesti NSV vahel, kuhu  kaasati ka Tallinn.  Sel ajal tegutses aktiivselt ka Saksa DV-Nõukogude Liidu Sõprusühing. Vahetati ametiühingute, partei- ja linnajuhtide delegatsioone ning sõprusronge, mis võimaldasid korraga ca 300 eesrindlikul tehaste- ja põllumajandustöötajatel, aktiivsel noorel, kultuuritegelasel jne. tutvuda  linnaga, riigi/rajooniga, külastada sealseid ettevõtteid ja majandeid ja ööbida mõne perekonna juures nende kodus. Sellistest kohtumistest tekkis väga palju kestvaid kontakte ettevõtete vahel ja palju inimeste vahelisi sõprussidemeid.

 Tallinnas Mustamäel tegutses  restoran ja kohvik „Schwerin“;  Schwerinis on Tallinna tänav  üks kaunimaid pärast sealsete korrusmajade renoveerimist ja moderniseerimist.

Linnade vaheline  koostöölepe kirjutati alla 1993. aastal. Selles  otsustati arendada kodanike omavahelise suhtlemise kaudu kahe linna vahelisi sidemeid; soodustada kontaktide arengut kultuuri ja teaduse vallas; vahetada omavalitsuspoliitika kogemusi; anda panus meie rahvaste üksteisemõistmisese ja aidata kaasa ühise Euroopa rajamisele. 

Samal aastal avati Tallinnas Mecklenburg-Vorpommerni infobüroo. Taas ühinenud Saksamaa tingimustes tegutses Schwerinis 1993-1996 Tallinna Sõprade Ring (Freundeskreis Tallinn), mida juhatas ülemlinnapea Johannes Kwaschik ise. Nende tegevus oli põhiliselt suunatud jõulu- ja abipakkide, ka humanitaarabi   saatmise korraldamisele, millele ka mõlemad linnavalitsused kaasa aitasid. Abistati erinevaid asutusi nagu transpordiettevõtted, haiglad, lastekodu, vanadekodu jne. ning  perekonnatuttavaid, sõpru.

2003. aastal loodi uus Freundeskreis Tallinn, seekord kohaliku ajalooseltsi juures (Internationaler Verein der Geschichte Mitteleuropas & Freundeskreis Tallinn e.V.) ja uutel põhimõtetel. Kodanikuinitsiatiivi korras üritas see ühendus elavdada linnadevahelist kultuurikoostööd (raamatututvustused, ettelugemised jne ning saksakeelsete gümnaasiumide õpilaste vahetust).

Suhetest Schweriniga saame täna rääkida tagasivaatavalt:

Tallinn ja Schwerin olid EL programmide Phare ja Ecos/Overture  raames projekti partnerid energiamajanduse valdkonnas. 

Noorte vahetus toimus 1990-ndate aastate teisel poolel nn lühendatud õpilasmaleva laadi puhkelaagri vormis.

Sport: 1980. aastate lõpus osalesid linnade meeskonnad vastastikku autoralli võistlustel.

2000-ndate alguses olid Tallinna noored sportlased korduvalt  edukad Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa kergejõustiku spordimängudel ja jalgpalliturniiridel. Tallinna jooksuklubide liikmed on osalenud kuulsal Schwerini 5-järve-jooksul.

Kohtunud on sotsiaal- tervishoiuvaldkonna esindajad. Tutvuti tervishoiu korralduse, haiglate töö, sotsiaalabi ja vanurite ja puuetega inimeste hoolekande süsteemiga.

Kultuurialased kontaktid: 1994.a. septembris toimusid Eesti kultuuripäevad Schwerinis.

Tallinn oli 1996-2007 esindatud Schwerini jõululaadal kioski ja kultuuriprogrammiga. Seda toetas Mecklenburg-Vorpommerni infobüroo Tallinnas.

Schwerini Kunstiühing Wiligard on kutsutud Tallinna kunstnikke osalema erinevates kunstiprojektides; Schwerini Theodor Körneri nim. segakoor leidis endale partnerkoori Tallinnas; Schwerini Noorte Punase Risti Orkester on andnud kontserte Tallinnas sotsiaalasutustes; LJO- Schwerini rahvusvaheline noorteorkestril olid kontaktid üle-eestilise Noorte Sümfooniaorkestriga.

Schwerini esindanud aednikud  osalesid Tallinna Lillefestivalil,  2011 saadi publiku preemia.

Pikim ühisprojekt oli 10 aastat kestnud ühine Matemaatikaolümpiaad aastatel 2007-2017, mille käigus osalesid väikesed erinevate vanuseastmete õpilasrühmad  vastastikku Tallinnas ja Schwerinis matemaatikaolümpiaadil.

Suurüritus SAKSA KEVAD 2019 oli  pühendatud Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa tutvustamisele. Selle ürituse raames külastas Tallinna väga kõrgetasemeline Schwerini linnajuhtide delegatsioon, kellele Tallinn tutvustas vastavalt külaliste soovidele erinevate  linnaelu valdkondade korraldust.   Toimus kunstinäitus, koori kontsert ja mitmeid muid kultuuriüritusi.

Viimati muudetud 31.01.2023