Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Välisvalgustuse hämardamise väärtuste kinnitamine

TALLINNA KOMMUNAALAMET

KÄSKKIRI

Tallinn                                                                                                                                        22.detsember 2016 nr 121

Tallinna linna välisvalgustuse hämardamise väärtuste kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 14. märtsi 2013 määruse nr 37 „Tallinna Kommunaalameti põhimäärus“ § 8 lg 2 punkt 2 ning standardi EVS-EN 13201-2:2015 Teevalgustus. Osa 2: Toimivusnõuded alusel ning võttes arvesse Tallinna Linnavalitsuse 26. septembri 2012 määrusega nr 46 kinnitatud „Tallinna teede liigid“:

  1. Kehtestada hämardamisrežiimid rajatavatele ja rekonstrueeritavatele välisvalgustuse objektidele vastavalt valgustusklassidele lisas 1 olevatele režiimide kohaselt.
  2. Punktis 1 nimetatud hämardamise režiime rakendatakse leedvalgustitel nimivõimsusega 70W ja enam.
  3. Objektid, kus rakendatakse punkti 1 kohaseid hämardamise režiime, tuleb välisvalgustuse rajamisel või rekonstrueerimisel kasutada alumiiniumjuhtmetega ja vasest signaaljuhtmega 1kV välisvalgustuse (ARLC) jõukaablit.

Ain Valdmann

Ameti juhataja

Viimati muudetud 29.12.2016