Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine

Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine

Toetatud PPA projektid - Rahvusvaheline koostöö - Politsei- ja  Piirivalveamet
Rahastamise programm/meede : Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava  2014-2020  prioriteetse suuna  „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“  meede „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“
Projekti nimi ja nr: Vana Kalamaja tänava rekonstrueerimine,  nr 2014-2020.9.01.18-0090
Projekti rahastamine:
Välisprojekti rahastus on otsustatud Tallinna Linnavolikogu otsusega 22.märts 2016.a. nr 33 „Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine““ ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale.“
Toetuse taotluse rahuldamise otsus: Riigi Tugiteenuste Keskus 23.08.2022  otsus nr 11.2 15/0802
Projekti eesmärk:
Igapäevase jalgrattaga ja jalgsi liikumise osakaalu suurendamine luues Tallinna elanikele ja külastajatele senisest oluliselt paremad tingimused jalgsi ja rattaga liikumiseks, jätkates olemasolevat rattateede võrgustikku ning likvideerides selle kitsaskohti. Käesoleva projekti raames ehitatakse Vana-Kalamaja tänav mugava ja avara kergliiklusruumiga tänavaks ning asumit liitvaks linnaruumiks. Vana-Kalamaja tänavaruumi uuendatakse 2017. aastal arhitektuurivõistluse võitnud töö „Kasvulava“ põhjal, mille on loonud arhitektuuribüroo Kavakava OÜ.
Projekti tegevused:
  • Kergliiklustee ehitamine;
  • Avaliku linnaruumi loomine;
  • Ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamine;
  • arheoloogilised väljakaevamised
Tööde elluviimiseks allkirjastas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 23.08.2022 töövõtulepingu Tallinna Teede AS-ga. Lepinguliste tööde maksumus:  9 443 675,42 eurot. Tööde kaasfinantseerija: AS Tallinna Vesi. Tööd on valmis.
Elanikel paraneb kergliiklusühendus Kalamaja asumi ja linnakeskuse vahel, turistidele tekib vanalinnast väärtuslikku puitasumisse, mere äärde ja Lennusadamasse kulgev selge liikumistee, mis Balti jaamast möödudes tagab mugava ligipääsetavuse kogu linnapiirkonna, Harjumaa ja kõigile Eesti elanikele. Projekt on olulise mõjuga linna avamisel merele. Mugav kergliiklusühendus Balti jaamaga loob samuti eeldused ühistranspordi suuremaks kasutuseks.
Projekti tulemus:
Rekonstrueeritud tänavaruumi pikkus on kokku orienteeruvalt 1.1 km ja Tallinna linnapiirkonnas loodi/ taastati 29 000 m2 avalikku linnaruumi.
Projekti eelarve:
Projekti kogumaksumus: 9 038 673,00 eurot
Projekti abikõlblik maksumus 2 568 000,00 eurot
ERF toetus:  2 182 800,00 eurot
Omafinantseering: 385 200,00 eurot
Projekti abikõlblikkuse periood: 01.06.2020 - 31.12.2023. a

Projekt sai detsembris 2023 Eesti Puuetega Inimeste Koja tunnustuse puuetega inimeste kaasamisel.

 

Viimati muudetud 22.12.2023