Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Värvi tn eskiisprojekti avalik tutvustus

Värvi tn eskiisprojekti avalik tutvustus

Varvi 3D 2-1.png
Üldkirjeldus

Eskiisiga on koostatud esialgne visioon Värvi (Laki-Kõrgepinge lõigu) ja Mustjõe (Värvi-Veskimetsa lõigu) tänavaruumist. Eskiislahenduse alusel küsitakse tagasisidet kohalikelt elanikelt ja erinevate ametkondade spetsialistidelt (Tallinna Strateegiakeskus, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet jne.). Kõikide osapoolte arvamusi kaalutakse ning võimalusel arvestatakse asjakohaste ettepanekutega. Lõppeesmärgiks on turvalise, säästliku ja meeldiva linnaruumi loomine kõikidele tänavaruumi kasutajatele. Eskiisi ja tagasiside alusel koostatakse Värvi ja Mustjõe tänavate rekonstrueerimise põhiprojekt. 

Tutvuge Värvi ja Mustjõe tänava korrigeeritud eskiisiga

Värvi ja Mustjõe (aga ka Veskimetsa) tänavate rekonstrueerimise projektide uus avalik tutvustus toimus teisipäeval, 15. novembril algusega kell 17.30 Kristiine linnaosa valitsuse saalis (Metalli 5). 

Vaadake videot:

Eelnevalt on Värvi ja Mustjõe tänava rekonstrueerimise eskiis oli tutvustatud kohalikele elanikele 6. oktoobril kell 18.00 aadressil Värvi 12 hoovis.

Tänava lahendus

Ala kavandatakse 30 km/h piirkiiruse alana ja Värvi tn/ Heinavälja tn ristmikust alates kavandatakse piirkiirus langetada 20 km/h. 

Värvi tänava (Laki tn ja Mustjõe tn lõigule) planeeritakse laiemad sõiduteed, eraldiseisvad ühesuunalised rattateed ja jalakäijate teed, kuna tegemist on piirkonda kavandatava ringmajanduskeskust teenindava teega. Mustjõe tänava ristmikule kavandatakse liikluse rahustamiseks tõstetud ristmikud. 

Värvi tänava (Mustjõe tn ja Heinavälja tn lõigule) kavandatakse sõiduteed pigem kitsamana, kuna raskeveokeid on seal eeldatavalt vähe ja tänav on hooviala iseloomuga. Rattateed ja jalakäijate teed on eraldiseisvad. Värvi tn ja Heinavälja tn ristmik kavandatakse liikluse rahustamiseks tõstetud ristmikuna. 

Värvi tn (Heinavälja tn ja Kõrgepinge tn lõigus) on olemuslikult hooviala. Eraldiseisvad rattateed lõpevad ja rattarajad on kavandatud sõidutee äärde. Sõidutee kavandatakse ühe rea laiusena ning kahe auto kohtumise korral on autodel võimalik põigata ajutiselt rattarajale. Jalakäijate teede ristumised sõiduteega on kavandatud künnisele. Jalgrattateed ja kõnniteed kavandatakse rajada kuni Kõrgepinge tn kergliiklusteeni. 
 
Värvi tn jalgrattateede ja jalakäijate teede võrk ühendab omavahel olemasoleva Kõrgepinge tn kergliiklustee ja tulevikus kavandatava Laki tn jalgteede ning jalgrattateede võrgu ühtseks tervikuks. Jalakäijate teed on kavandatud läbivalt betoonkivisillutisega, rattateed punasest asfaldist, parkimistaskud murukivist ja sõiduteed asfaldist. 

Värvi tn 12 ja Heinavälja tn 4 kortermajade lähiümbrusesse jäetakse ka vabad alad võimalike jalgratta parkimismajade rajamiseks kui ühistud selleks linnale soovi avaldavad. 

Projekti mahus lahendatakse valgustuse rekonstrueerimine lisaks käsitletavatele Värvi ja Mustjõe tänavalõikudele ka Heinavälja tänaval. 
 
Haljastus

Värvi tn äärde kavandatakse lisaks olemasolevale puudereale pärnade allee jätkamist. Värvi tn (Kõrgepinge tn poolsele haljasalale) kavandatakse veel tammesid, poopuid vahtraid ja pihlakaid. Kõrghaljastus pakub suvel jahutavat varju ja talviti hoiab ära tuulekoridoride teket. Ristmikele ja kohtadele, kus on oluline erinevate liiklejate nähtavus, kavandatakse istutada madalaid põõsaid (nt näärmeline sõstar, kaselehine enelas 'Thor' vms). 

Kavandatav spordiala piiritletakse kõrgemate põõsastega (nt. Tuhkurenelas 'Grefsheim' ja Ungari sirel). Olemasolevat haljastust muudetakse minimaalselt. Värvi ja Laki tn ristmiku alguses olev pärnade rivi säilitatakse ja neile tehakse hoolduslõikus. Heinavälja tn 4 ja Värvi tn 12 ümbruses linna maale istutatud viljapuud säilitatakse ja vajadusel teostatakse hoolduslõikus. Olemasolevat niiduala Veskimetsa tn 36, Värvi tn 14 kõrval ei muudeta. Tegemist on kenade säästlike ja looduslikku elukeskkonda rikastavate aladega. Aladelt tuleb vajadusel praht koristada. Värvi tn 14 ja Kõrgepinge tn vaheliselt alalt likvideeritakse ohtlik puu ja looduslikku tasakaalu kahjustav invasiivne võõrliik. Üldiselt ala säilitatakse olemasoleval kujul. Värvi tn 12 hoone ees eramaal olevat haljastust ei muudeta. Ehitustööde käigus rikutud haljastus (ca 1m rajatava kõnnitee servast) taastatakse. Värvi tänavast lõunas asuvate äri-, büroo- ja tootmishoonete ees olevad puude rivid säilitatakse. Kokku kavandatakse istutada ca 100 puud ning ca 550 m2 põõsaid. 
 
Spordiala ja väikevormid

Alale kavandatakse pingid, liigiti jäätmete kogumist võimaldavad prügikastid, rattahoidjad, istutuskastid ja joogivee punkt. Värvi tn 10a kinnistule kavandatakse välijõusaal, korvpalliväljak ja lauatennise laud. Jõusaalialal on nii muudetavate raskustega seadmed (ca 15 erinevat seadet), kui rööbaspuud. Alal on ka seadmeid, mis on sobilikud ratastooliga liikujatele. Rekreatsiooniala on piiratud elumajadest ja teedest kõrgema heki ning puudega, et vähendada mänguväljakult kostuvaid helisid ja visuaalset kontakti ümbruses olevate kortermajadega ning et ei tekiks ohtu liiklejatele.
Varvi_pilt2.png

Tagasisidet ja ettepanekuid Värvi tn projekti kohta sai esitada kuni 30. novembrini 2022.

Viimati muudetud 24.10.2023