Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõtt 1. klassi

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis. Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7‑aastaseks. Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium ootab kõiki lapsi, kes on määratud meie kooli ja alustavad kooliteed 2024. aasta sügisel. Lastevanemate koosolek toimub 26.augustil kell 17:00

Olulised tähtajad kooli astumisel 2024. aastal:

1. märtsist kuni 15. märtsini

1.-15. märtsini toimub koolikohaks soovi avalduste esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.

Youtube link, mis aitab luua oma konto eKooli keskkonnas
https://www.youtube.com/watch?v=vmJJV3Ofcwo
https://www.youtube.com/watch?v=v6k3nDC-gkA (vene keeles)

Youtube link, mis aitab läbi eKooli 1. klassi asutumise taotlust täita
https://www.youtube.com/watch?v=02-Q0KY1L6g
https://www.youtube.com/watch?v=9wqxbHlpmaw (vene keeles)

Lisainfot saab vaadata siit: https://www.tallinn.ee/et/haridus/esimesse-klassi-astumine
Vene keeles siit: https://www.tallinn.ee/ru/haridus/rebenok-idet-v-pervyy-klass

16. märtsist kuni 20. maini

Hiljemalt  20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil või lapse Rahvastikuregistri järgsel aadressil.

21. maist kuni  10. juunini

Esimesel võimalusel või hiljemalt  10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või ei. Lapsevanem saab seda teha eKooli kaudu, kui koolikohaks soovi avaldus oli esitatud eKooli kaudu, muidu kirjutada e-posti aadressile [email protected].

Pärast koolikoha kinnitamist tuleb lapsevanematel esitada kooli järgmised lapse dokumendid:

 • 1.klassi vastuvõtu taotluse
  Lapsevanem saadab 1.klassi vastuvõtu taotluse  e-posti aadressile [email protected]. Paberkandjal taotlusi esitama ootame lapsevanemat kooli kantseleisse kuni  10. juunini tööpäevadel kell 9:00-15:00.
 • sünnitunnistuse
 • lapse tervisekaardi väljavõtte (selle olemasolul)
  Tervisekaart tuuakse juhul kui see on paberkandjal. Kehtiva korra kohaselt edastab perearst tervisekaardi elektrooniliselt otse kooli.
 • koolivalmiduskaardi lasteaiast (selle olemasolul)
  Koolivalmiduskaart lasteaiast tuuakse juhul kui see on paberkandjal. Kehtiva korra kohaselt on tõend elektrooniline ja kahepoolselt digiallkirjastatud.
 • digifoto
  Lapsevanem saadab e‑posti [email protected] teel õpilase digifoto, nimi ja klass. Esitatud andmete alusel vormistatakse õpilasele esmane õpilaspilet.

Üldised nõuded digifotole

 • foto peab olema JPG- või JPEG‑formaadis, 3:4 kuvasuhtega, mõõtmetega vähemalt 600×800 pikslit (laius vähemalt 600 pikslit ja kõrgus vähemalt 800 pikslit), foto ei tohi olla vanem kui kuus kuud, skaneeritud foto esitamine ei ole lubatud
 • fotol peab isik olema: otsevaates, neutraalse ilme ja suletud suuga, peakatteta, avatud silmadega ning vaade peab olema suunatud objektiivi, prilliklaasid ei tohi peegeldada valgust, juuksed ei tohi varjata nägu ega tekitada näole või taustale varje, lõua ja pealae vaheline ala peab moodustama 70‑80% foto vertikaalsest kõrgusest
 • fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte, foto peab olema värviline, foto taust peab olema valge, tasapinnaline, ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga.
11. juunist kuni 26. juunini

Alates 11.06 kuni 22.06 võtame vastu taotlusi võimalikele vabadele koolikohtadele.

2024/2025. õppeaastal alustavad kõik Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 1. klassi õpilased õppimist eesti keeles.

1.klassis (2024/2025)

 • kõiki õppeaineid õpetatakse eesti keeles, õpe toimub keelekümblusprogrammi põhimõtteid arvestavalt
 • õppepäev algab üldjuhul kell 9:00
 • päeva alustatakse hommikuringiga
 • päevakava raames osaleb õpilane keraamika ja arvutiõpetuse tundides

2.-3.klassis (2025/2026; 2026/2027)

 • kõiki õppeaineid õpetatakse eesti keeles, õpe toimub keelekümblusprogrammi põhimõtteid arvestades
 • lapsevanema taotluse alusel on võimalik 2. ja 3. klassis õppida vene keelt ja kultuuri või inglise keelt ja kultuuri 2 tundi nädalas
 • lisaks riiklikus õppekavas märgitud õppeainetele on meie koolis kohustuslikud valikained 2.klassis eesti kirjandus ja loodusõpetus; 3.klassis matemaatika ja loodusõpetus

Koolis saab alati vajadusel nõu ja abi psühholoogilt, õpiabi õpetajalt, logopeedilt ja sotsiaalpedagoogilt. 1.-3.klassi õpilaste jaoks töötab koolis pikapäevarühm. Õpetaja abiga valmistatakse ette järgmise päeva tunnid, arendatakse õpi- ja sotsiaalseid oskusi. Pikapäevarühm töötab kuni 15:00.

Kooli toitlustaja on Koolitoitlustuse AS, kes pakub koolilõunat ja  pikapäevatoitu. Koolilõuna on tasuta, pikapäevatoit tasuline. Meie koolis on koolivorm.

Koolis tegutsevad hetkel mitmed huvialaringid:

 • spordiringid
 • mudilaskoor
 • kunsti- ja keraamikaring
 • robootikaring

Viimati muudetud 26.02.2024