Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt I klassi

Vastuvõtt I klassi

Esimesse klassi astumisega tegeleb Tallinna Haridusamet. Koolivaliku tegemine ja koolikoha kinnitamine toimub läbi E-kooli aadressil www.ekool.ee. Info ja juhised on leitavad Tallinna Haridusameti veebist - kliki siia

Vastuvõtu kord 

Dokumendid tuleb 12. juuniks saata e-posti teel [email protected] või võtta kaasa lastevanemate koosolekule.
Lastevanemate koosolek toimub 12.06.2024 kell 17:00.

  •  vormikohane Avaldus
  • sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend)
  • õpilase tervisekaart selle olemasolul;
  • digitaalne dokumendifoto õpilaspileti jaoks jpg või png formaadis. Faili pealkirjaks palume panna lapse isikukoodi;
  • koolivalmiduskaart selle olemasolul.

 

Õppesuunad ja õppetöö korraldus 

Pelgulinna Gümnaasiumis on avatud alates teisest klassist 2 õppesuunda:

Kunstisuund

 Kunstisuuna valinud õpilastel on igal nädalal 3 kunstitundi, mis toimuvad rühmades spetsiaalsetes molbertitega kunstiklassides ning skulptuuri ja graafika klassis. Algklassidest alates tegeldakse kunstitundides nii klassikaliste kunstitehnikate õppimise kui erinevate kaasaegse sisuga loovülesannetega, lõimitakse ainet kõigi teiste ainetega. Eesmärgiks on käelise tegevuse kaudu arendada isiksust tervikuna. Kunstitunnid sisaldavad 2.-6. klassini õpetaja valikul ka erinevaid vormiõpetuse, disaini ja trükigraafika ainetunde vastavalt ruumivõimalustele ja õpilaste ealistele oskustele (algklassides enamjaolt savist voolimine, papist vormiülesanded, keskastmes rohkem trükigraafikat koolis olemasoleva trükipressi abil ja disaini- ning arhitektuuriülesandeid). 7. ja 8. klassis on üldkunstitunnid 1 kord nädalas 2 tundi (aastas 70 tundi) ja 1 disainitund või animatsioonitund nädalas. 8. klassis lisandub kunstipraktika (35 t) ja 9. klassis kunsti lõputöö. 

Kunstisuuna tundides püüame juhendada õpilasi individuaalsemalt ja igaühe isikupära arvestades ning süvendada kunstialaseid oskusi ja teadmisi põhjalikumalt. Eesmärgiks on väärtustada loovat mõtlemist ja isikupäraseid lahendusi ja õppida nende abil väljendama oma mõtteid, ideid, teadmisi, arendada õpilaste kultuurilist teadlikkust. Õppimine toimub väikestes rühmades. Kunstiõpetusel on ka oma Facebooki kanal: https://www.facebook.com/Pelgulinna-G%C3%BCmnaasium-KUNST-1395191540529774/

Matemaatika-informaatika

Matemaatika- informaatika suunal õpivad lapsed toimub 1x nädalas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tund. Tunnid on arvutiklassis ja seal õpitakse tundma erinevaid infotehnoloogilisi vahendeid ja täiendatakse oma teadmisi nende kasutamise kaudu. IKT suunas peamiselt loome, mitte lihtsalt ei tarbi asju. Loome äppe, mänge, koomikseid, animatsioone, õppematerjale jm. Teeme koostööd ja suhtleme erinevate Eesti ja Euroopa koolidega (eTwinning). Programmeerime Lego Mindstorm roboteid, MakeyMakeysid, MeetEdisoni, Ozobot ja arvutis osaleme Kooditunnis kui ka muudes programmeerimist ja disaini puudutavates üritustes ja võistlustes. Olulisel kohal on õppida igapäevaselt tundma uusi ning vajalikke tehnoloogiad nt. Raspberry Pi, droonid, kuid teha selgeks ka traditsioonilised (kontorivara, mis on arvuti sees jne). Õpime tundma ka interneti ohutuse põhimõtteid. Kuna meie kooli külastavad paljud digipöörde huvilised, siis on õpilastel võimalus oma tegemisi ja oskuseid näidata nii Eesti kui ka välismaa külalistele. Kohtumine väliskülalistega annab õpilastele praktiseerida erinevaid keeli, suhtlusoskust, kui ka julgust esineda ja õpitut selgitada. 

Seal tegeletakse nii raskemate ülesannete lahendamise, kui ka nuputamisülesannetega. Püüame läheneda matemaatikale ja sellele teemale veidi teise nurga alt kui traditisiooniline arvutamine. Teeme robootikat (lego WeDo kui ka teisid algtaseme robootika vahendid), õpime mängima mõttemänge (kabe, male) ning lahendamine loogikaga seotud ülesaneid. Õppimine toimub väikestes rühmades. Lisainfo ja tegevustest pildid leiate siin: http://pelguit.blogspot.com/ 

Kõiges, mis puudutab vastuvõttu, nõustab teid meie kantselei:

Liina Maasalu
[email protected] 
või 673 34 43 (kantselei)

Viimati muudetud 07.03.2024