Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt ja väljaarvamine

Vastuvõtt ja väljaarvamine

Lasteaeda võetakse vastu Tallinna linna haldusterritooriumil alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljastpoolt Tallinna.
Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu taotlus, kuhu on märgitud kuni kolm lasteaia valikut ning koha soovimise aeg. Taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul.  

Lasteaia direktor väljastab koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. 

Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.  

 
Tallinna lasteaiakoha taotlemise e-teenus võimaldab Tallinna linna munitsipaallasteaeda kohta taotleda, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Vanem saab esitada läbi e-teenuse kuni kolm lasteaia valikut, tehes igasse lasteaeda eraldi taotlused. Hiljem on lapsevanemal võimalik oma tehtud taotlusi näha, muuta ja kustutada. Valitud lasteaia vaba koha olemasolul , saab vanem ka koheselt kinnitada lasteaiakoha soovi. Kui vanem soovib lasteaiakohta tulevikus või hetkel puudub konkreetses lasteaias lasteaiakoht, on võimalus vanemal näha oma lapse paiknemist ja liikumist lasteaiakoha soovijata taotlejate nimekirjas. Kõik kohapakkumised ja vanemate kinnitused tehakse läbi haridusameti iseteeninduskeskkonna e-teenuse kaudu. 
Kui lasteaias puuduvad vabad kohad, võib laps jääda koha taotlejana järjekorda. Lasteaias kohtade vabanemisel täidetakse need järjekorra alusel.
E-teenus paikneb Tallinna Hariduse iseteeninduskeskkonda  info.haridus.ee (teenuse otselink: info.haridus.ee/lasteaiakoht).

Lasteasutusse koha saamise võimalusest teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult alates 1. maist viie tööpäeva jooksul.

Hiljemalt 15. maiks tuleb vanemal kirjalikult kinnitada lasteaiast saadetud koha pakkumine, kinnituse puudumisel kustutatakse lapse andmed lasteaeda koha taotlejate nimekirjadest.

Lapse lasteaeda vastuvõtmisel kustutatakse tema andmed teiste lasteaedade järjekordadest.


Lasteaiast väljaarvamine

• Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist.
• Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.
• Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.
(Väljavõte Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaaramise korrast)


 Isikuandmete töötlemine

Tallinna Muinasjutu Lasteaed töötleb isikute andmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema asutustele pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtutakse isikuandmete kaitse seadusega https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011 ning Andmekaitse Inspektsiooni http://www.aki.ee/ juhistega isikuandmete töötlemisele sätestatust.
Täpsem info: Isikuandmete töötlemineIsikuandmed .doc
 

Täpsema ülevaate asutuse andmetöötlustest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist.

Tallinna andmetöötlusregister on leitav aadressilt: https://atr.tallinn.ee/.

Konkreetse asutuse andmetöötlused leiate järgnevalt:

- vajutate lahtrile „otsing“

- seejärel nupule „vali asutus“ ja kirjutate üleval avanenud lahtrisse lasteaia/kooli nime

- seejärel vajutate nupule „otsi“ ning vajutate avanenud nimekirjas lasteaia/kooli nimele (mis on punast värvi)

-  lõpuks vajutate allpool olevat sinist nuppu „otsin“.

Peale seda avaneb nimekiri kõikidest lasteaia/kooli andmetöötlustest, iga andmetöötluse kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan“.

Viimati muudetud 27.10.2023