Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt Kullatera Lasteaeda

Vastuvõtt Kullatera Lasteaeda

  • Lasteaiakoha taotlemine toimub Tallinna Hariduse iseteeninduskeskkonnas https://info.haridus.ee  (teenuse otselink: https://info.haridus.ee/lasteaiakoht ).  Seal tuleb teha enda poolt soovitud lasteaedade valikud kuhu laps järjekorda panna.
  • Lasteaiakoha valikute osas ei moodustata pingerida, vaid kõik valikud on võrdse kaaluga.
  • Vastuvõtu taotlemisel märgitakse kuni 3 lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (aasta).
  • Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue valiku tegemist.
  • Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel

Lapse esmakordsel lasteaeda toomisel ja lapse nimekirja võtmiseks täidab lapsevanem lapse lasteaeda vastuvõtmise avalduse või lapse osaajalise kohaga lasteaeda vastuvõtmise avalduse.

  • Lasteaeda võetakse vastu 1,5 -7aastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn.
  • Kui infosüsteemi andmetel ei ole lasteasutusse kohta soovivaid rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavaid lapsi, võib lasteasutusse vastu võtta lapsi väljastpoolt linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.
  • Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22.aprilli 2015 määrus nr 18 Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt välja arvamise kord
  • "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord muutmine" Tallinna Linnavalitsus 11.10.2023 määrus nr 29 

Lehekülge haldab:

Piret Määr, direktor
Tel 674 82 61, e-post: [email protected] 

Viimati muudetud 25.06.2024