Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

2021/22 õppeaasta eesmärgid

 

  • Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses lähtutakse tervist edendava lasteaia põhimõtetest.

Tegevused eesmärgi täitmiseks: liikumise, tervise ja koolispordi teema-aasta 2021/22 osalemine ning selle soovituslike tegevussuundade kasutamine. TEL töögrupi töö edendamine, TEL võrgustikuga liitumine. Õuesoleku aja pikendamine ja õuesõppe põhimõtete järjekindel rakendamine.

 

  • Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses rakendatakse projektõpet.

Tegevused eesmärgi täitmiseks: esikohale on seatud tegevused laste huvidest lähtuvalt, tegevused toimuvad väiksemates gruppides. Välja on töötatud Veerise Lasteaia projektõppe põhimõtted ning neid rakendatakse.

Viimati muudetud 09.09.2021