Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

2023/24 õppeaasta eesmärgid

2023/24 õppeaasta eesmärgid

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses lähtutakse tervist edendava lasteaia põhimõtetest.
Tegevused eesmärgi täitmiseks.
Tervise tegevuskavasse planeeritud tegevuste elluviimine. Tervisedenduse töögrupi kohtumised  läbiviidud tegevuste analüüsimiseks ja 2024 a. tegevuste planeerimiseks. Toitumisalane koolitus maja personalile, et ühtlustada laste toitlustamise põhimõtteid ja arusaamu tervislikust ja tasakaalustatud toitumisest. Liikumisvaldkonna hindamine, kuhu oleks kaasatud personal, lapsed ja vanemad. Lapse heaolu toetamine ja tugevdamine läbi aktiiv- ja õuesõppe.

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses lähtutakse Tallinna Haridusameti teema-aastast haridusasutustele. "Keele ja kultuuri teema-aasta".
Tegevused eesmärgi täitmiseks.
Tegevuskavasse planeeritakse eesti  keelt ja rahvuskultuuri tutvustavad  sündmused. Õppe- ja kasvatustöö planeerimisel võetakse arvesse teema-aasta kuuteemasid. Lasteaias toimuvad rahvatantsutunnid 5.- 7a. lastele. Traditsiooniline pärimuskultuuri päev koos sõpruslasteaedadega. Tutvume teisest kultuuri- ja keelekeskkonnast tulnud perede kommete  ja traditsioonidega.

Rakendunud on lapsest lähtuv õpikäsitus - projektõpe.
Tegevused eesmärgi täitmiseks.
Luuakse võimalused, kus laps on aktiivne looja (kavandaja, elluviija, uurija, katsetaja) ja õpetaja teadlik õpikeskkonna looja ja lapse arengu toetaja. Toimub projektõppe e-õpirännak personalile ja kogemuslugude vahetamine kolleegidega. Täpsustatakse projektiplaani kavandamist

 

Viimati muudetud 02.01.2024