Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kohatasu ja toidupäeva maksumus

Lapsevanema poolt kaetava osa määr alates 1. jaanuarist 2022

Kohatasu Tallinna linna elanikele ei tõuse.

-       Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 on 79,79 eurot;

-       Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot). Tallinna Haridusameti juhataja 22. detsembri 2021 käskkiri nr HA-4/41 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

 Alates 1. septembrist 2021 vabastatakse lapsevanem Tallinna munitsipaallasteaia kohatasust juba alates teisest lapsest.

Kohatasu vabastamise taotluse saab esitada kui vanem ja lapsed vastavad määruse vabastamise tingimustele:

  • vanema, kes taotluse esitab, elukoht on registreeritud koos lastega Tallinna linnas samal aadressil ning lapsevanemal on nende laste osas kehtiv hooldusõigus.
  • lapsed peavad olema kas ühe munitsipaallasteaia nimekirjas või erinevate munitsipaallasteaedade nimekirjades.

Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb vanemal esitada taotlus kas haridusameti iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee/lasteaiakoht, paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud taotlus lasteaia direktorile.

Lasteaia direktorile esitatav kohatasu vabastuse vorm . Vanema osa maksmisest vabastatakse taotluse esitamise kuust.

Vanema osa maksmisest vabastust rakendatakse tähtajaliselt:

  • õppeaasta lõpuni (kuni 31. august)
  • lapse lasteaiast lahkumise kuupäevani
  • vanema ja lapse elukoht muutub väljaspoole Tallinna

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:

  • vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta on kuni 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on kuni 467,19 eurot);
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

 Toidupäeva maksumus

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord). Toidukulu katmise piirmäära kehtestamise määrus on leitav siit

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Vastavalt Tallinna Veerise Lasteaia hoolekogu otsusele, 28.10.2021 protokoll nr 2, on laste toidukulu päevamaksumus lapsevanemale  alates 01.01.2022 järgmine:

  • 1.-3.a. lapsed  (sõim) 1.80€
  • 3.-7.a. lapsed  (aed) 2.20€

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. 

Viimati muudetud 27.12.2021