Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Missioon, visioon, moto ja väärtused

Missioon

Tallinna Veerise Lasteaed on kaasaegse õpiruumiga kogukonna lasteaed, kus väärtustatakse rahvuslikku pärimust ja kultuuri ning kus on õnnelikud õppijad.

Visioon

Aastaks 2023 on Veerise Lasteaed aktiivne kogukonna keskus, kuhu on oodatud erinevad eksperdid ja koostööpartnerid Eestist ja mujalt suhtlema lastega, nende peredega, personaliga ning kogukonna rahvaga. Oleme liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga, propageerides asutusega tervislikke eluviise, sportimisharrastusi läbi erinevate ürituste ja kampaaniate.

Moto

Erinev on parem, kui lihtsalt parem!

Väärtused

Sõbralikkus - arvestame teiste inimeste tunnete, soovide ja arvamustega. Meeldiv suhtlemine, ära kuulamine. Sõbrapäeval tunnustame „Sõbralikku kolleegi”.

 

Koostöö - koos tehes, häid mõtteid ja ideid jagades, kokkulepetest kinni pidades ja üksteist austades. Tegutseme ühiste eesmärkide nimel, oleme lojaalsed lapse, lapsevanema ja üksteise suhtes. Õppeaasta lõpus tunnustame „Parimat meeskonda“.

 

Rahvuslikkus – õppe- ja kasvatustegevuses on olulisel kohal eesti pärimus, rahvakultuur ja –kombed. Toimuvad sõpruslasteaedadega ühised temaatilised üritused, kus kantakse rahvarõivaid, lauldakse ja tantsitakse rahvamuusika saatel ning lasteaias toimub tasuta kandleõpe. Õppeaasta lõpus tunnustus meeskonnale „Rahvuslikkuse kandja“.

 

 

Viimati muudetud 30.03.2021