Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Missioon, visioon, moto ja väärtused

Missioon, visioon, moto ja väärtused

Missioon

Tallinna Veerise Lasteaed on kaasaegse õpiruumiga kogukonna lasteaed, kus väärtustatakse rahvuslikku pärimust, kultuuri ja tervist ning kus on õnnelikud õppijad.
 

Visioon

Veerise lasteaiast on saanud kaheksarühmaline haridusasutus, kus töötab pühendunud, kvalifikatsiooninõuetele vastav ja tervist väärtustav personal, kes rakendab lapsest lähtuvat õpikäsitust.
 

Moto

Erinev on parem, kui lihtsalt parem!

Väärtused

Sõbralikkus - arvestame teiste inimeste tunnete, soovide ja arvamustega. Meeldiv suhtlemine, ära kuulamine. Sõbrapäeval tunnustame „Sõbralikku kolleegi”.

 

Koostöö - koos tehes, häid mõtteid ja ideid jagades, kokkulepetest kinni pidades ja üksteist austades. Tegutseme ühiste eesmärkide nimel, oleme lojaalsed lapse, lapsevanema ja üksteise suhtes. Õppeaasta lõpus tunnustame „Parimat meeskonda“.

Rahvuslikkus – õppe- ja kasvatustegevuses on olulisel kohal eesti pärimus, rahvakultuur ja –kombed. Toimuvad sõpruslasteaedadega ühised temaatilised üritused, kus kantakse rahvarõivaid, lauldakse ja tantsitakse rahvamuusika saatel. Lasteaias toimub lastele tasuta kandleõpe ja rahvatants.  Õppeaasta lõpus valitakse ja tunnustatakse kolleegi nimetusega „Rahvuslikkuse kandja“.
 

 

 

 

Viimati muudetud 24.01.2024