Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Veerise Lasteaia hoolekogu 23/24 õa

Tallinna Veerise Lasteaia hoolekogu 23/24 õa

Hoolekogu koosseis:

  • Hanna Kivirand - Kuukivid
  • Tarmo Laanetu - Päikesekivid
  • Olivia Olkkonen- Tähekivid
  • Madis Einpalu - Ojakivikesed
  • Brit Juhanson  - Merekivid
  • Britt Saue- Liivakivikesed
  • Liina Pärn - õpetajate esindaja

Koolieelse lasteasutuse seadus
§ 24 Hoolekogu
(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
(2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Viimati muudetud 23.10.2023