Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Veskimetsa tänava rekonstrueerimine

Veskimetsa tänava rekonstrueerimine

23-10-20-Veskimetsa__Kõrgepinge tn.jpg

Tallinna linn plaanib rekonstrueerida Veskimetsa tänava (lõigus Mustjõe-Tuuleveski tänav), et muuta see tervikuks, rohelisemaks ja kõikide liiklejatega arvestavaks. Eelmise aasta novembris toimus projekti avalik tutvustus. Tagasiside ja vastuste koondtabeliga on võimalik tutvuda SIIN. Mustjõe asumi liiklusuuringuga saate tutvuda SIINNüüd soovime esitleda rekonstrueerimise põhiprojekti.

Veskimetsa tänava põhiprojekti avalik tutvustus toimus 7. novembril 2023 kell 17.30 Microsoft Teams’i vahendusel.
Vaadake salvestust:

 
Veskimetsa tänava (lõigus Mustjõe-Tuuleveski tänav) rekonstrueerimise projekti eesmärk on lahendada elamualal paiknev tänavaruum selliselt, et see arvestaks tasakaalustatult erinevaid huve, et tekiks terviklik ruumiline lahendus kõikidele liiklejatele ja säiliks olemasolev rohelus.
Veskimetsa tänav on rohke kõrghaljastusega tänav, kus kasvab eri liiki puid (soo- ja arukased, vahtrad, tammed, hõberemmelgad, sanglepad, männid, kuused ja hobukastanid). Haljastus on peamiselt heas tervislikus seisundis ehk oluline haljastus (III väärtusklass). Lisaks esineb tänaval väärtuslikku haljastust (II väärtusklass) ning vähesel määral väheväärtusliku haljastust (IV väärtusklass). Lisaks puudele on Veskimetsa tänaval rohkelt madalhaljastust ehk põõsaid ja hekke.
Asendiplaanid ja joonised
22044_PP_TL-4-01_asukoha-skeem.pdf
22044_PP_TL-4-02_tingm.pdf.pdf 
22044_PP_TL-4-03_liiklus.pdf 
22044_PP_TL-4-04_liiklus.pdf 
22044_PP_TL-4-05_asend.pdf 
22044_PP_TL-4-06_asend.pdf  
Projekteeritava tänava peamised tehnilised andmed
  • Projektkiirus                                                              30 km/h
  • Sõidutee laius Veskimetsa tn                               4,5 m/ 3,0 m
  • kitsendustel Jalgtee laius Veskimetsa tn          2,0 m
  • Sõidutee laius ristuvatel tänavatel                      4,0-6,5 m
Liikluskorraldus

22044_PP_TL-4-03_liiklus_1.pdf
22044_PP_TL-4-04_liiklus_1.pdf

 

Plaanilahendus
Tuuleveski tänaval on Veskimetsa tn ristmiku piirkonnas sõidutee laiuseks projekteeritud 5,5 m. Ristumine Veskimetsa tänavaga on projekteeritud üles tõstetuna. Ristumisele on projekteeritud ka ülekäigurada, et ühendada Veskimetsa tänavale projekteeritud jalgtee olemasoleva jalgratta- ja jalgteega.
Veskimetsa- Tuuleveski tänava ristmikul olevad prügikonteinerid on ette nähtud ümber tõsta ja rajada nende juurde peatumistasku (7m x 2,5m).

Veskimetsa tänaval on sõidutee laiuseks üldjuhul projekteeritud 4,5 m, kuid kitsendustel 3,0 m. Sõidutee kitsendamist on kasutatud liikluse rahustamiseks, olemasoleva haljastuse säilitamiseks ning Kõrgepinge jalgratta- ja jalgteega ristumisel ohutuse tõstmiseks.
Selleks et Veskimetsa tänav oleks jalakäijasõbralik, on kõik ristumised kõrvaltänavatega projekteeritud üles tõstetuna ning ristmikele on projekteeritud katkematud jalgteed. Seeläbi muudetakse jalakäijatele tänavaületused lihtsamaks ja ohutumaks.
Ristuvate tänavate laiused ristumistel on valitud vastavalt EVS 843 toodud soovituslikele laiustele, mis sõltuvad tänavatele jäävate kinnistute arvust. Ristmike raadiuste projekteerimisel on arvestatud vastavalt EVS 843-le ebasoodsaimaks sõidukiks prügiveok. Sõidutee kate on ette nähtud asfaltkattega ning ristumistel kõrvaltänavatega looduskivist sillutisega.

Veskimetsa paaritute numbritega kinnistute poolele on projekteeritud jalgtee. Jalgtee laiuseks on 2,0 m. Jalgtee on sõiduteest eraldatud äärekiviga. Tavaolukorras on äärekivi kõrguseks projekteeritud 8 cm, kinnistute juurdepääsude juures 4 cm ning tõstetud ristmikel 0 cm. Jalgteele on projekteeritud äärekivist 0,3 m ulatuses murtud servadega looduskividest sillutisega ala ning edasi 1,7 m ulatuses on betoonist sillutiskividega ala. Sillutiskivid on valitud selliselt, et jalgteel oleks mugav liikuda ning samal ajal sobituks paremini aedlinna keskkonda. Looduskividest riba eesmärk on paremini eristada jalgteed sõiduteest 0 cm äärekiviga lõikudes (tõstetud ristmikel) ning lisaks läbi erinevate kattematerjalide rikastada veelgi tänavaruumi.

Külaliste parkimiseks on Veskimetsa tänavale projekteeritud kümme parkimiskohta ja üks peatuskoht. Parkimiskohad on projekteeritud selliselt tänava äärde, et need säilitaks ristmikel nõutud minimaalsed nähtavustingimused, ja et nende rajamise pärast ei tuleks olemasolevat kõrghaljastust likvideerida. Kinnistuomanikel tuleb oma sõidukid parkida enda kinnistutele, kinnistud on piirkonnas selleks piisava suurusega.
Külalisparkimiskohad ja kinnistute sõidukite juurdepääsud on projekteeritud betoonkivist sillutisega, mille vuukides kasvab muru. Muruvuugiga kivid suurendavad sademevee immutamise võimalust pinnasesse ja samal ajal ka vähendavad osaliselt visuaalselt täiskattega alade mahtu.

Looduspõhised sademevee lahendused, sademevee hajutamine ja immutamine kohapeal on osa projekti eesmärkidest. Jalakäijate juurdepääsud on projekteeritud betoonkivist sillutisega.
Haljastus

Projektlahendusega säilitatakse maksimaalselt olemasolevat kõrg- ja madalhaljastust. Veskimetsa tn 36 kinnistule on kavandatud detailplaneeringu kohane juurdepääs ning seetõttu tuleb eemaldada kinnistuga piirnevas lõigus mõned puud. Selles lõigus korrastatakse olemasolev puistu ning istutatakse juurde uusi puid ja põõsaid.
Lisaks on juurde projekteeritud uut haljastust ka teistesse lõikudesse, kus on tagatud selleks sobivad tingimused. Projekteeritud on nii lehtpuid ja -põõsaid kui ka uusi istutusalasid püsikute ja sibullilledega.

Viimati muudetud 09.11.2023