Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Veskimetsa tänava rekonstrueerimise eskiisprojekti avalik tutvustus

Veskimetsa tänava rekonstrueerimise eskiisprojekti avalik tutvustus

Tallinna-veebikaart1.png


Veskimetsa tänava (lõigus Mustjõe -Tuuleveski tänav) rekonstrueerimise projekti eesmärk on anda tänavaruumile terviklik lahendus, kus on tagatud turvaline liikumine kõikidele kasutajatele. Eskiislahendus on Veskimetsa tänava esialgne visioon, kus antakse teekoridori põhimõtteline laius ja jaotus auto- ja kergliiklejate liikumiskoridoride jaoks. 

Veskimetsa (aga ka Värvi ja Mustjõe) tänavate rekonstrueerimise projektide avalik tutvustus toimus teisipäeval, 15. novembril algusega kell 17.30 Kristiine linnaosa valitsuse saalis (Metalli 5). 

Vaadake videot:

Projekti tutvustasid ja küsimustele vastasid projektide koostajad, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ning linnaosavalitsuste esindajad. Kohapeal said linnakodanikud projektide osas avaldada oma arvamust, teha ettepanekuid ja osaleda arutelus. Samuti said kõik huvilised esitada tagasisidet ja ettepanekuid ka peale tutvustust kuni 30. novembrini tagasiside vormi kaudu sellel veebilehel.

Kõigi osapoolte arvamusi kaalutakse ja võimalusel arvestatakse asjakohaste ettepanekutega. 
Asendiplaanid:  Asendiplaan1 (koondplaan);  Asendiplaan 2 (Mustjõe tn - Joone tn);  Asendiplaan3 (Joone tn - Tuuleveski tn)

Tänava lahendus

Veskimetsa tänavaruumi lahendusega on tehtud ettepanek katkestada autoliiklus kergliiklusteega (Kõrgepinge tänav) ristumisel, et vähendada asumit läbivat transiitliiklust. Sellega jagatakse tänav autoliikluse osas kaheks lõiguks: Mustjõe tänavalt Heinamaa tänavani ja Siire tänavalt Tuuleveski tänavani. Kogu Veskimetsa tänava ulatuses projekteeritakse jalgtee ja tänavavalgustus. Jalgrattatee on ilma autoliikluseta alas eraldi koridoris ja autoliiklusega alas jagatakse ruumi sõiduteel. Jalg- ja sõidutee osa vahel on eraldusriba tänavavalgustusele. Veskimetsa tänava projektkiiruseks on kavandatud 20 km/h.

Läbivale liiklusele suletud osas tagatakse ligipääs Kõrgepinge tn 27 // Veskimetsa tn 33 kinnistule Mustjõe tänava poolselt teelõigult ning kinnistu ette (kinnistule Kõrgepinge tänav T3) kavandatakse tagasipöörde ala. 

Külalisparkimiseks on tänavale projekteeritud kaheksa parkimiskohta (lõigus Mustjõe tn – Heinamaa tn neli parkimiskohta ja lõigus Siire tn – Tuuleveski tn neli parkimiskohta). Sõiduteega paralleelsed parkimiskohad aitavad vähendada haljasaladele ja kinnistuesisele kõnniteele parkimist, mis takistaks jalakäijate liikumist. 

Projekteeritud sõidutee laius on 4,5 meetrit, jalgtee laius 2 meetrit. Nende vahel olev eraldusriba on kavandatud 0,75 m laiune. Jalgtee ja tänavavalgustus on projekteeritud Mustjõe tänavalt Tuuleveski tänavale suundudes paremale poole teed. Jalgtee ja tänavavalgustuse asukoht tuleneb tänavaruumi võimalustest, millest lähtuvalt on mõju tänaval olevale kõrg- ja madalhaljastusele kõige väiksem. Kavandatud sõidutee asukoht jääb kinnistute vahelises teekoridoris maksimaalselt koridori keskele, et tagada sujuv liikumine Veskimetsa tänaval ja ristumisel kõrvaltänavatega. Nii on tagatud ka  sõidutee maksimaalne kaugus mõlema tänavapoole elamukinnistutest, et tagada turvaline ja mugav elukeskkond. Liikluse rahustamiseks on kavandatud jalgteega ristuvad ristmikud üles tõstetuna. 

Lõigus Heinamaa tänav – Siire tänav on tänavaruum projekteeritud peamiselt jalakäijatele ja jalgratturitele, mis seob Veskimetsa tänava perspektiivse Putukaväila rohekoridoriga. Selles lõigus on kavandatud jalgtee 2 meetri laiusena, ning jalgrattatee Heinamaa tänavalt kuni kergliiklusteeni 3,5 meetri laiusena, mis võimaldab sõidukite ligipääsu Kõrgepinge tn 27 // Veskimetsa tn 33 kinnistule. Üle Putukaväila kuni Siire tänavani on jalgrattatee kavandatud 3 meetri laiusena. 

Eskiislahenduses on näidatud igale kinnistule, mille sissesõidutee on Veskimetsa tänavalt, auto ligipääsuala 3,5 meetri laiusena. Jalgväravate ühendused tänavaga lahendatakse edasise projekteerimise käigus.

Haljastus

Veskimetsa tänav on kõrghaljastusega tänav, kus kasvab eri liiki puid nagu soo- ja arukased, vahtrad, tammed, hõberemmelgad, sanglepad, männid, kuused ja hobukastanid. Haljastus on peamiselt heas tervislikus seisundis ehk oluline haljastus (III väärtusklass). Lisaks esineb tänaval väärtuslikku haljastust (II väärtusklass) ning vähesel määral väheväärtusliku haljastust (IV väärtusklass). Lisaks puudele on Veskimetsa tänaval rohkelt madalhaljastust ehk põõsaid ja hekke. Projektlahendusega säilitatakse maksimaalselt olemasolevat kõrg- ja madalhaljastust. Täiendava haljastuse lisamine ja võimalik olemasoleva haljastuse likvideerimise maht selgub projektlahenduse järgmises etapis. 

Viimati muudetud 31.10.2023