Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kohatasu lasteaias

Kohatasu

Tallinna Haridusameti juhataja 22.12.2021 käskkirjaga nr HA-4/41 on kinnitatud  alates 1. jaanuarist 2022   koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa suurused alljärgnevalt:

1.1 vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 79,79 eurot kuus;

1.2 vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ujulaga lasteasutuses, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, ühe lapse kohta 87,64 eurot kuus.

2. Kinnitada alates 1. jaanuarist 2022 Tallinna linna elanikele koolieelsete

munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa toetuse suurused alljärgnevalt:

2.1 vanemate poolt kaetava osa toetuse määra suuruseks ühe lapse kohta 8,54 eurot kuus;

2.2 vanemate poolt kaetava osa toetuse määra suuruseks ujulaga lasteasutuses, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, ühe lapse kohta 9,38 eurot kuus.
Lehekülge haldab:

Gerli Raudhäiding, arendusjuht
Tel 53 072 949, e-post: gerli.raudhaiding@vikerkaar.edu.ee

Viimati muudetud 02.02.2022