Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kohatasu lasteaias

Kohatasu

Tallinna Haridusameti juhataja 29.12.2022 käskkirjaga nr HA-4/93 on kinnitatud  alates 1. jaanuarist 2023   koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa suurused alljärgnevalt:

-       Vanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta on 88.45 eurot kuus;

-       Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2023  71,25 eurot (kohatasu 88,45 eurot – Tallinna elaniku toetus 17,20 eurot = 71,25 eurot). Tallinna Haridusameti juhataja 29. detsembri 2022 käskkiri nr HA-4/93.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

 

 

 

  

 

Lehekülge haldab:

Gerli Raudhäiding, arendusjuht
Tel 53 072 949, e-post: gerli.raudhaiding@vikerkaar.edu.ee

 

Viimati muudetud 18.07.2023