Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kohatasu lasteaias

Kohatasu

Tallinna Haridusameti juhataja 22.12.2021 käskkirjaga nr HA-4/41 on kinnitatud  alates 1. jaanuarist 2022   koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa suurused alljärgnevalt:

1.1 vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 79,79 eurot kuus;

2. Kinnitada alates 1. jaanuarist 2022 Tallinna linna elanikele koolieelsete

munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa toetuse suurused alljärgnevalt:

2.1 vanemate poolt kaetava osa toetuse määra suuruseks ühe lapse kohta 8,54 eurot kuus.

 

 

 

 

  

 

Lehekülge haldab:

Gerli Raudhäiding, arendusjuht
Tel 53 072 949, e-post: gerli.raudhaiding@vikerkaar.edu.ee

 

Viimati muudetud 25.08.2022