Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lapse arengu jälgimine ja hindamine

Lapse arengu jälgimine ja hindamine

Lapse arengu jälgimine

Lapse arengu hindamine lasteaias on järjepidev protsess, mis koosneb erinevatest etappidest:

 • info kogumine ja dokumenteerimine
 • info tõlgendamine
 • edaspidiste tegevuste planeerimine

Arengu hindamise eesmärgiks jõuda tervikliku arusaamiseni laste oskuste ja võimete tugevatest ja parendamist vajavatest külgedest selleks, et luua iga lapse jaoks kõige sobivamad arengutingimused. Hindamise käigus tuleb koguda infot, mille alusel saab õpetaja otsustada, kuidas just selle konkreetse lapse arengut toetada. Seega peab hindamine lähtuma lapsest ja olema väga selgelt seotud õppe- ja kasvatustegevusega. Ühtlasi on laste arengut hinnates võimalik saada tagasisidet seni läbi viidud õppe- ja kasvatustegevuse sobivusele ning lähtuvalt saadud teadmistest planeerida edasisi tegevusi.


Lapse arengu hindamise põhimõtted

 • Lapse arengu hindamine lasteaias on oluline, et mõista iga lapse eripära ning luua koostöös perega sobiv kasvukeskkond, mis toetab lapse eneshinnangut ja arengut.
 • Lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka pedagoogi suunatud tegevustes.
 • Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe-ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused.
 • Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning arvestades lapse individuaalset eripära.
 • Vähemalt üks kord õppeaastas viiakse lapsevanemaga läbi arenguvestlus lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks.

Meetodid, kuidas lapse arengu kohta käivat infot kogutakse

 • vaatlused, tegevuskirjeldused
 • küsitlused, intervjuud lastega
 • testid ja töölehed
 • laste kunstitööd (õpetaja ja lapse kommentaaridega)
 • fotod laste töödest

Lapse arengu hindamise dokumenteerimise vormid

 • Lapse arengumapp
 • Vaatluste kaust
 • Õppe-ja kasvatustegevuse päevik
 • Koolivalmiduskaart

 

 

Lehekülge haldab:

Arendusjuht: Gerli Raudhäiding
E-post: [email protected]
Telefon: 53 072 949

Viimati muudetud 21.02.2024