Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Meie lasteaia ajalugu ja traditsioonid

Lasteaed avati 1975. aastal 147 Lastepäevakodu nime all 12 rühmalise asutusena.

1995 aastast kannab lasteasutus nime Tallinna Lasteaed Vikerkaar.

Aastatel 1995- 2012  oli lasteaed avatud 6 rühmalisena.

Lasteaiahoone rekonstrueerimise tulemusena (2012.a) avati lasteaed 01. jaanuar 2013 taas 12 rühmalisena.

Asutus on munitsipaallasteaed, töökeeleks on eesti keel.

 

Meie lasteaia traditsioonid:

SÜGIS: Mihklilaat ja sügisandide näitus, Sügismatk

TALV: Jõululaat, Karneval, Vastlapäev

KEVAD: Spordipäev, Talgupäev

SUVI: Suve Alguse kontsert ja piknik,Lasteaia sünnipäev

 

 

 

Lehekülge haldab:

Gerli Raudhäiding, arendusjuht
Tel 53 072 949, e-post: gerli.raudhaiding@vikerkaar.edu.ee

Viimati muudetud 28.01.2022