Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Missioon, visioon, väärtused

Meie hea töö viljaks on terve, tark ja rõõmus laps!

Visioon

Tallinna Lasteaed Vikerkaar on tervist edendav ja keskkonna säästlikust õpetav lasteaed, kus professionaalne ja usaldusväärne meeskond korraldab õppetööd lähtuvalt lapsest, tagades lapsele vajaminevad koolieelsed teadmised ja arendades last õnnelikuks õppijaks.

Missioon

Meie pakume lapsele rõõmu täis päevi ja lapsevanemale südamerahu, et laps on hoitud ja kaitstud lasteaias, mis väärtustab terviseedendust ja mitmekülgset arengut toetavat keskkonda.

Põhiväärtused

  • HOOLIVUS – Hoolime üksteisest ning näitame välja huvi ja abivalmidust laste, vanemate ja töökaaslaste suhtes.
  • TERVIS – Pöörame tähelepanu tervislikule toitumisele ja eluviisile. Soodustame lapse emotsionaalset, sotsiaalset, vaimset ja füüsilist arengut läbi erinevate terviseedenduslike tegevuste.
  • KOOSTÖÖ – Toetame vastastikusel usaldusel tuginevat suhtlemist täiskasvanute ja laste vahel. Oleme avatud ja rõõmsad koostööpartnerid erinevatele huvigruppidele.
  • TURVALISUS – Loome lastele turvalise, mängulise ja arendava kasvukeskkonna.

Lehekülge haldab:

Gerli Raudhäiding, arendusjuht
Tel 53 072 949, e-post: gerli.raudhaiding@vikerkaar.edu.ee

Viimati muudetud 28.01.2022