Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärgid

Tallinna Lasteaed Vikerkaar 2022-23 õppeaasta õppe-ja kasvatustöö üldeesmärgid on:

Õppeaasta eesmärgiks on pühenduda looduse - ja keskkonnahoiu teemadele õppe – ja kasvatustegevustes. Lõimides mängu ja õppetegevustesse robootika ning tehnoloogivahendeid, toetades ühtlasi muukeelsete laste mängulise õpikeskkonna loomist. Tutvustada lastele uusi maitseid erinevate meelte kaudu ning suunata neid tervislikumalt toituma.

 

Lehekülge haldab:

Arendusjuht: Gerli Raudhäiding
E-post: gerli.raudhaiding@vikerkaar.edu.ee
Telefon: 53 072 949

Viimati muudetud 08.03.2023