Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärgid

Tallinna Lasteaed Vikerkaar 2020-21 õppeaasta õppe-ja kasvatustöö üldeesmärgid on:

  • Keskkonnahariduse abil edendame jätkusuutlikku arengut, õpime hoidma ja väärtustama meid ümbritsevat keskkonda.
  • Läbi kokandustegevuste toetada laste sotsiaalsete oskuste arendamist.
  •  Kaasaegse tehnoloogia ja robootika lõimimine õppetegevustes toetades keeleõpet.

 

Lehekülge haldab:

Arendusjuht: Gerli Raudhäiding
E-post: gerli.raudhaiding@vikerkaar.edu.ee
Telefon: 53 072 949

Viimati muudetud 13.12.2021