Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Lasteaed Vikerkaar hoolekogu

Tallinna Lasteaed Vikerkaar hoolekogu

Tallinna lasteaed Vikerkaar hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linnaosa esindaja.

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
 
Koosseis 2023/2024 õa

Marina Aboltõn-Hansberg (Naksitralli rühma lapsevanem);
Liis Uuk (Lotte rühma lapsevanem);
Aisel Kuznetsova (Kuujäneste rühma lapsevanem);
Triin Repnau - Siirak (Muumi rühma lapsevanem);
Maiu Reinomägi (Karlssoni rühma lapsevanem);
Jessika Vaher (Simba rühma lapsevanem);
Katrin Rand (Lepatriinu rühma lapsevanem);
Alla Devadze (Tiigri rühma lapsevanem);
Kerli Burzak (Mesimummi rühma lapsevanem);
Darja Roos (Minni rühma lapsevanem);
Kaisa Karu (Puhhi rühma lapsevanem);
Svetlana Tikerpuu (Sipsiku rühma lapsevanem);
Hälin Normak (õpetajate esindaja);
Toomas Peterson (Haabersti linnaosa esindaja).

Hoolekogu töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogu eesistuja on Minni rühma lapsevanem Darja Roos, e-post: [email protected]
Hoolekogu eesistuja asetäitja: 
Marina Aboltõn-Hansberg 

Koolieelse lasteasutuse seadus § 24 Hoolekogu 

 Hoolekogu:

- kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
- annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
- teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
- osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
- otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
- otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.


 

Lehekülge haldab:

Gerli Raudhäiding, arendusjuht
Tel 53 072 949, e-post: [email protected]

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024