Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Lasteaia Vikerkaar tutvustus

avapilt.jpg

Üldinfo

Tallinna Lasteaed Vikerkaar asub Haaberstis, Õismäe tee 110. Lasteaias on alates 2013 jaanuarist 12 rühma.
Lasteaial on avar õueala, võimla ning saal, mis annab lastele mitmekülgsed võimalused aktiivseks tegevuseks. Lasteaia vahetus läheduses asuv haljasala koos Haabersti tiigiga on paik, kus saab jalutada ja turvaliselt tutvuda meid ümbritseva loodusega.
Lasteaias viivad igapäevaselt planeeritud õppekasvatustegevusi läbi kvalifitseeritud lasteaiaõpetajad. Peale tegevuste rühmas toimub mitmeid erinevaid üritusi koos lastevanematega, tehakse ühiselt sporti ning tähistatakse traditsioonilisi tähtpäevi.

Eripära

Eriliseks teeb lasteaia 2019 sügisel avatud õppeköök kokandustegevuste läbiviimiseks. Õppeköögi eesmärgiks on lõimida õppetegevustes teoreetilisi teadmisi ja praktilisi kogemusi õppeaias. Lapsed saavad tutvuda erinevate toiduvalmistamise viiside ning aiasaadustega, õppida tundma Eesti toidukultuuri ning tervisliku toitumise põhialuseid. Lapsed õpivad mõistma rohelise maailmavaate ja puhta toidu olulisust ning oma osalust selles.

Tallinna Lasteaed Vikerkaar liitus 2018 sügisel rahvusvahelise programmiga Roheline kool ning 2019 kevadel tunnustati lasteaeda keskkonna teadlikkuse eest ülemaailmselt tuntud ökomärgisega „Roheline lipp“. Lasteaed kuulub ka  alates 2005.aastast tervist edendavate lasteaedade võrgustikku. Lasteaial on oma õppeaed, seega saavad lapsed kogeda protsessi, kuidas aiasaadused jõuavad meie lauale. Aiandusega tegelemine lasteaias on mänguline protsess, mille käigus tekib lapsel parem arusaam erinevatest matemaatilistest mõistetest: suurus- ja mahumõisted, värvused, loendamine, arvutamine, ajamõisted jm. Lasteaed usub, et tegutsemine õues ja õppeköögis muudab lasteaiapäeva mitmekesisemaks ja elamusterohkeks ning annab teadmisi ja oskusi aiasaaduste kasvatamisel. Keskkonnategevuste all mõistetakse lasteaias lisaks tervislikule toitumisele ja aiasaaduste kasvatamisele ka tervislikku eluviisi, säästvat tarbimist, prügi sorteerimist, oma kultuuri ning muude rahvaste toidukultuuri tutvustamist.

Laste, õpetajate ja lastevanemate digipädevuste toetamiseks on Tallinna Lasteaias Vikerkaar loodud lasteaia digiblogi. Õppe - ja kasvatustöö rikastamiseks kasutavad õpetajaid erinevaid robootika vahendeid ning kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi.

Lasteaeda tutvustav video: https://youtu.be/-1deYDx-BPc

Lehekülge haldab:

Gerli Raudhäiding, arendusjuht
Tel 53 072 949, e-post: gerli.raudhaiding@vikerkaar.edu.ee

Viimati muudetud 28.01.2022