Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Viljandi mnt kergliiklustee

Viljandi mnt kergliiklustee

Rahastamise programm/meede: projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ tegevuse „Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine” raames.

Projekti nimi ja nr: Viljandi mnt kergliiklustee, EU50472

Projekti rahastamine:

Välisprojekti rahastus on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2018.a otsusega nr 49 „Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Viljandi mnt kergliiklustee ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale““, mida muudeti Tallinna Linnavolikogu 23.augusti 2018.a. otsusega nr 114.

Toetuse taotlus esitati EAS-ile 27. juulil 2018.a. Taotlus rahuldati 15. veebruaril 2019.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on liiklusohutuse suurendamine, autode ja jalgsi/jalgrattaga liikujate eraldamine; puhtama, keskkonnahoidlikuma, turvalisema ja atraktiivsema linnakeskkonna loomine.

Viljandi mnt kergliiklustee ühendab lähiomavalitsusi Tallinna linnaga olemasolevate kergliiklusteede kaudu ning puuduva lõigu rajamise tulemusel luuakse võimalus kergliiklejate ohutumaks liiklemiseks Kristiine, Tondi, Järve, Rahumäe, Liiva ja Raudalu asumite vahel. Ühtlasi tagatakse rajatava kergliiklusteega ühendus Tallinna lähivaldade (Kiili, Saku, Rae) kergliiklusteede võrgustikuga.

Projekti tegevused:

  • kergliiklustee      projekteerimine. Projekteerimise töövõtuleping sõlmiti 02.11.2017      ühispakkujatega T-MODEL OÜ ja OÜ SIRKEL & MALL Valdeku tn -      Liivametsa tee vahelise lõigu projekteerimiseks. Ehitusluba nr      1812271/11793 väljastati 29.05.2018. Liivametsa tee - Pärnu mnt vahelise kergliiklustee      lõigu projekteeris SA Eesti Terviserajad tellimusel Teedeprojekt OÜ,      millele väljastati 28.05.2018 ehitusluba nr 1812271/11590.
  • kergliiklustee      ehitamine. Ehituse töövõtuleping sõlmiti TREV-2 Grupp AS-iga 17.augustil      2018 kogumaksumusega 1 653 585,12 €. Tööde algus: 10.september      2018. Ehitustööd lõpetati maikuus 2019.
  • ehituse      omanikujärelevalve teenuse osutamine.

Projekti tulemus:

Projekti tulemusel valmis üks lähiomavalitsusi ja Tallinna linna ühendav 2,6 km pikkune ja 4,0 m laiune asfaltkattega Viljandi maantee kergliiklustee lõigus Valdeku tn-Pärnu mnt, mille mõlemal pool on 0,75 m laiused graniitsõelmetest jooksurajad. Kergliiklustee jääb Viljandi maantee idapoolse metsatuka ja 110kV kõrgepingeliini vahelisele alale kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 4.05.2017 otsusega nr 47 vastu võetud  Nõmme linnaosa üldplaneeringuga. Kergliiklustee lõigule rajati 4 puhkekohta. Pärnu mnt kergliiklusteega ühendamiseks rajati üle raudtee viadukt.

Projekti eelarve:

Projekti kogumaksumus koos mitteabikõlblike kuludega on 1 753 670 eurot, millest linna vahendid kokku (omafinantseering ja projektiga seotud lisafinantseering) on 958 070 eurot ja välistoetus 795 600 eurot. Projekti abikõlblik kogumaksumus 936 000 eurot.

Projekti abikõlblikkuse periood: abikõlblikkuse perioodi algus on 02.11.2017 alates projekteerimise lepingu sõlmimisest. Projekti elluviimise aeg 09.2018 – 08.2019

Viimati muudetud 21.02.2024