Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Haridusliku erivajadusega laps

Haridusliku erivajadusega laps

Erivajadustega laps ja lapse arengu toetamise põhimõtted:
Erivajadusega lapse arengu toetamise põhimõte on: erivajadusega lapse avastamine, toetamine ja tema eripära arvestamine,
koostöös õpetaja, lapsevanema, logopeedi ja psühholoogiga. Töö erivajadusega lapsega toimub lähtuvalt konkreetse lapse erivajadusest.


Erivajaduse märkamine ja väljaselgitamine:
1)lapse arengutaseme järjepidev hindamine;
2)lapse arengu perioodiline analüüsimine;
3) lapsevanema teavitamine lapse vaatlustulemustest ja tähelepanekutest;
4)suunamine erispetsialistide juurde ning tagasisiide soovitustest õpetajale;
5)individuaalse areduskava koostamine, vahekokkuvõtete tegemine;
6)lapsevanema nõustamine.

Sobiva alushariduse omandamise võimaluse soovitamine:

Erivajadustega õpilasele sobiva alushariduse omandamise võimaluse soovitab kooliväline nõustamismeeskond.
Koolivälise nõustamismeeskonna suunamist reguleerib Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010 määrusega nr 50 kinnitatud Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord


Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse kontaktid:
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn (II korrus).
Dokumentide vastuvõtmine ja väljastamine: E–N 9.00–17.00, R 9.00–15.00


Kontakt Tallinna Haridusametis:
Anastasia Arju

Ребенок с особыми потребностями


Ребенок с особыми потребностями и принципы поддержки развития ребенка:
Принципы поддержки развития ребенка с особыми потребностями: выявление, поддержка ребенка с особыми потребностями и учет его особых потребностей в сотрудничестве с педагогом, родителем, логопедом и психологом. Работа с ребенком с особыми потребностями основывается на особых потребностях конкретного ребенка.

Выявление и определение особой потребности:
1) последовательная оценка уровня развития ребенка;
2) периодический анализ развития ребенка;
3) информирование родителя о результатах наблюдений за ребенком;
4) направление к специалистам и обратная связь учителям;
5) составление индивидуального плана развития, подведение промежуточных итогов;
6) консультирование родителей.

Рекомендация подходящей возможности получить дошкольное образование:
Вариант получения дошкольного образования, подходящего для учащихся с особыми потребностями определяет kooliväline nõustamismeeskond (центр Rajaleidja).
Руководство внешкольной консультационной бригадой регулируется Постановлением Министра образования и науки № 50 от 25 августа 2010 г. Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord .

Контакт центра Rajaleidja:
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn (II korrus).
Dokumentide vastuvõtmine ja väljastamine: E–N 9.00–17.00, R 9.00–15.00


Контакт в Таллиннском отделе образования:
Anastasia Arju
Peaspetsialist, [email protected]  
telefon 640 4977


Peaspetsialist, [email protected]  
telefon 640 4977

 

Viimati muudetud 24.08.2023