Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Keelekümblus

Mis on keelekümblus?

On rikastav mitme keele mall:

  • Laps tuleb toime keelega igapäevaelus.

  • Keel on õpetamise vahend, mitte õpetamise eesmärk.

  • Keelekümbluskeelt omandatakse, mitte ei õpita.

  • Üks keel – üks inimene. Õpetaja räägib ainult eesti keelt.

  • Keelekümbluses jõuab iga laps edasi omas rütmis õpitava keele suhtes.

  • Kui laps on motiveeritud, siis laps saavutab eesmärgi.

Keelekümbluse eesmärgid:

  • teise keele funktsionaalne oskus;

  • emakeele valdamine eakohasel tasemel;

  • sihtkeele kultuuri mõistmine ja väärtustamine.

Rohkem infot keelekümluse kohta leiad siit:

KEELEKÜMBLUSPROGRAMM

KEELEKÜMBLUSE PÕHIMÕTTED

Viimati muudetud 11.06.2019