Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärgid

AASTA TEEMA

Meie Õues Kõikjal! (MÕK)

PEAEESMÄRGID 2021/2022

Laps tunneb tervislikke eluviise ja väärtustab liikumist vabas õhus.

Laps oskab kasutada nutiseadet  õpetaja juhendamisel.

Тема:  Мы на открытом воздухе повсюду

Ребенок знаком с основами здорового образа жизни и испытывает радость от  движения на свежем воздухе.

Ребенок умеет пользоваться смарт-устройством под руководством учителя.

Viimati muudetud 21.10.2021