Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta eesmärgid

 AASTA TEEMA
 " ME OLEME LOODUSE SÕBRAD !"
 PEAEESMÄRGID 2022/2023

Laps on õppeprotsessis aktiivne, loov ja hooliv ümbritseva keskkonna suhtes.
Laps on omandanud digipädevuste alusoskused ning kasutab digiseadmeid igapäevases õppetegevuses ja õuesõppes.

   ТЕМА ГОДА                     
 «МЫ ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ!
ЗАДАЧИ на 2022/2023 учебный год.
 У ребёнка сформированы начальные навыки программирования и использования устройств в ежедневной учебной
деятельности  и обучении в окружающей среде. 
 Ребенок активен в процессе обучения, творчески и заботливо относится к   окружающей среде.

Viimati muudetud 06.10.2022