Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevused toetavad lapse loovust, avatust, digipädevust 
ja koostöö oskust multikultuurses keskkonnas.
Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene ja eesti keeles.
Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati.
Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.
Aktiivne õppetöö lasteaias toimub 15. septembrist 31. maini.
Suvekuudel 01. juunist kuni 01. septembrini toimub õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade sisu kordamine, rõhutatakse mängulist tegevust õues ning tegevuse planeerijaks on laps koostöös õpetajaga.
01. septembrist 15. septembrini on lapsel kohanemisperiood ja keskkonnaga harjumine.
Rühma tegevus- ja päevakava koostamisel arvestatakse riiklikku õppekava, lasteaia õppekava ja lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse eesmärke ja ülesandeid, rühma vanuselist ja soolist koosseisu, laste arengutaset, lasteasutuse materiaalseid võimalusi, lapsevanemate soove
Õppe- ja kasvatustegevused viiakse läbi lõimides tegevusi, valdkondi ja teemasid.

Metoodikad

-Hea Alguse metoodika, mille eesmärk on arengust lähtuv õpetamisviis, mis püüab aru saada ja hinnata lapse loomulikku kasvamist ja arenemist.
-Varajane ja osaline keelekümblus, mille eesmärk on lapse võrdselt head oskused nii emakeelses kui ka teises keeles ning sihtkeele kultuuri mõistmine ja väärtustamine.
-”Kiusamisest vaba lasteaed”, mille eesmärk on luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt.
 

Viimati muudetud 24.08.2023